Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Biriminden Bakış

Ay Kolejinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Biriminden Bakış

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi'miz okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı, kendini tanıyan ve sosyal uyum içerisinde iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Çalışmalarımız; gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı, bireyin değerliliği, bireyin özerkliğiyle ilgili kişilerle iş birliği ilkelerine dayanmaktadır. Okulumuz PDR birimi; öğrencilerimizin gelişim özelliklerini dikkate alarak sadece kriz odaklı değil, gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı ile hizmet vermektedir.
Bu anlayış:
    ✓    Öğrencilerimizin okul başarısını  artırmak için öğrencilerimizin öğrenme farklılıklarını bilimsel yöntemlerle keşfederek Ölçme-Değerlendirme Birimi'miz, Eğitim Programı Uzmanı'mız, branş öğretmenlerimiz ve velilerimizle düzenli iş birliği çalışmaları,
    ✓    Öğrencilerin okula uyumunu sağlamak amacıyla yapılan oryantasyon çalışmaları,
    ✓    Bireysel öğrenci görüşmeleri, gözlem ve sınıf etkinlikleri ile öğrenci tanıma çalışmaları,
    ✓    Öğrencilerin ilgi, yetenek ve özelliklerini saptayan eğitsel rehberlik çalışmaları,
    ✓    Öğrencilerin hayata hazırlanmalarına yardımcı olan, problemlerin nasıl çözüleceğiyle ilgili duyguyu anlama çalışmaları içeren bireysel psikolojik danışmanlık çalışmaları,
    ✓    Öğrencilerin kendilerini daha iyi tanımalarını ve duygularının farkına varmalarını sağlamak, kendilerini doğru ifade etmelerine yardımcı olmak ve etkin dinleme, empati kurma, problem çözme becerilerini geliştirmek adına yapılan grup çalışmalarını kapsamaktadır.

Okul-aile iş birliğini esas alarak yürüttüğümüz bu çalışmalarımızda, anne-babalara yönelik olarak süreli yayınlar, Ana-Baba Okulu uygulamaları, eğitim seminerleri ve bireysel görüşmeler de yapılmaktadır. Okulumuz; eğitim-öğretim kalitesine verdiği önem kadar öğrencilerinin ruhsal, zihinsel ve bedensel olarak sağlıklı ve mutlu bireyler olmalarını da önemsemektedir. 
Özel Ay Eğitim Kurumları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, öğrencilerin çevreleri ile iletişimlerini güçlendirmeyi, toplum yaşamına adapte olmalarına yardımcı olmayı sorunlarla baş etme ve yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetlerini kolaylaştırmayı amaçlar.