Çağdaş Aydede Okulu

1998 yılında eğitim öğretim hayatına başlayan Özel Çağdaş Aydede Anaokulu 3 ile 6 yaş aralığındaki öğrencilere okul öncesi eğitimi sunmaktadır. Okulumuzda yetişen her çocuk, 23 yıllık deneyimimiz doğrultusunda oluşturduğumuz merkezinde çocuk olan eğitim programımız sayesinde edindikleri tüm kazanımları hayat boyu kullanabilmektedirler. Okulumuzda her çocuk öncelikli olarak sorgulamayı öğrenir. Bu verilen eğitimin temel parçasıdır. Milli Eğitim Bakanlığınca oluşturulmuş okul öncesi programına uygun olarak hazırlanan programda çocuklarımızın zihinsel gelişimleri uzman psikolojik danışman ve pedagog eşliğinde desteklenir.

Geleceğin dünyasının hayal gücü örselenmemiş, birey olarak farklılıklarına saygı duyulmuş, yaratıcılığı, yetenekleri önemsenmiş, bilimsel ve nesnel bir duruşa sahip olan bireylerin ellerinde şekilleneceğine dair inancımız doğrultusunda her bir çocuğumuzu edindiğimiz bu vizyon doğrultusunda hayata hazırlamaktayız.

Misyonumuz, eşitlikçi, karşılıklı saygı ve hoşgörünün ilke olarak kabul edildiği, toplumumuzun değerleri kadar evrensel değerlerin de önemsendiği bir öğrenme ortamı tasarlamaktır. Öğrencilerimizin özgün, çağdaş ve bilimsel temele dayalı yüksek kalitede eğitim yoluyla, çoğulcu bir toplum anlayışına katkı sağlayan geleceğin dünya yurttaşı olmaları için hizmet sunmaktayız.

Her yıl ilkokula başlayan her çocuğun ihtiyaç duyduğu okul olgunluğu seviyesine sahip, başarılı, donanımlı, ödev yapma sorumluluğu gelişmiş, yazı yazma ve okuma ile matematiksel kavramlar üzerinde düşünebilme becerisine ve sosyal becerileri ile dil yeteneği gelişmiş çocuklar mezun ederek ilkokullara göndermekteyiz.

2014 – 2015 eğitim ve öğretim yılından itibaren ise yeni binamızda Özel AY Koleji olarak çocuklarımızın ellerini bıraktığımız yerden tutup hayata hazır ve donanımlı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktayız.