İlkokul Hazırlık Sınıfı

ULUSLARARASI DİPLOMA PROGRAMININ İLK YILLAR PROGRAMI, İNGİLİZCE KISA ADIYLA PYP

Akademik çalışmalarında Uluslararası Diploma Programının İlk Yıllar Programı, İngilizce kısa adıyla PYP, ilke ve standartlarından yararlanıyor. Milli Eğitim Müfredatının hazırlanışında benimsenen yapılandırmacı yaklaşım ilke, teknik ve yöntemleriyle hazırlanmış programda öğretim yılı boyunca öğrencilerle sorgulanan altı tema bulunuyor. Tüm Milli Eğitim Bakanlığı kazanımları disiplinler arası bir anlayışla düzenlenmiş temalar çerçevesinde işleniyor. Temalar;

  1. Kim Olduğumuz
  2. Bulunduğumuz Yer ve Zaman
  3. Kendimizi İfade Etme Yollarımız
  4. Dünyanın İşleyişi
  5. Kendimizi Düzenleme Biçimimiz
  6. Gezegeni Paylaşma 

Bütün bu tema başlıkları altında sorgulama üniteleri hazırlanıyor ve öğrencilerin evrensel değerlere sahip, yurtsever, üretken birer dünya vatandaşı olabilmeleri için öğrenme ortamları tasarlanıyor.