İlkelerimiz

1. Evrensel değerleri benimser, ulusal ve toplumsal değerleri önemser. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlıdır.

2. Tüm çocukların ortak çıkar ve kazanımlarını esas alır, ayrım yapmaz. “Evrensel Çocuk Hakları Bildirgesinde” tanımlanan hakları benimser.

3. Çocukların yaşam ve akademik başarıları koşulsuz desteklenir.

4. Kurumda tüm birimler ve uygulamalar çağdaş bilimin kabul gördüğü teknik ve yöntemlerle yapılır.

5. Kurumda hiçbir öğrenci, çalışan, veli zarar göremez. Yüksek yararları baz alınır.

6. Eğitimin herkes için zorunlu ve sürekli olduğu ilkesi gereği tüm çalışanlar sürekli yenilik ve bilimsel gelişmelerden haberdar edilir, eğitim programlarına alınırlar. Bu çalışmalara katılım zorunludur.

7. Çocuklarımızın akademik başarısı yanında spor, sanat başarılarını da önemser, uygun çalışma alanları ve imkanları sağlar.

8. Okulun her çalışması çoğulcu demokratik yöntemlerle yapılır ve ekip çalışması baz alınır. Başarı da başarısızlık ta tüm ekibin sorumluluğundadır. Dolayısıyla herkesin görev-statü, önem sıralaması gözetilmeksizin eşit fikir, öneri, söz hakkı vardır.

9. Bireylerin ekip çalışma ruhunu gönülden benimsemeleri, kişisel hırs veya çıkar duygularına kapılmamaları, ekip çalışmasının önemini kavramaları önemli ve esastır…

10. AY Okulları büyük ve sürekli büyüyen bir ailedir. AY Okulları ailesinde yaşam; samimi, içten, sıcak, fedakarlık, sevgi, sadakat temelleri üzerine kurulmuştur.

11. AY Okulları aile fertlerinin her biri bu ilkeler doğrultusunda hareket eder.