İlkelerimiz

ÖZEL AY OKULLARI İLKELERİMİZ

Evrensel değerleri benimser, ulusal ve toplumsal değerleri önemser. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlıdır.

Tüm öğrencilerin ortak çıkar ve kazanımlarını esas alır, ayrım yapmaz. “Evrensel Çocuk Hakları Bildirgesinde” tanımlanan hakları benimser.

Öğrencilerin yaşam ve akademik başarıları koşulsuz desteklenir.

Okulda tüm birimler ve uygulamalar çağdaş bilimin kabul gördüğü teknik ve yöntemlerle yapılır.

Okulda öğrenci, veli ve görevlilerin yüksek yararları esas alınır.

Eğitimin herkes için zorunlu ve sürekli olduğu ilkelerinden yola çıkarak tüm çalışanlar sürekli yenilik ve bilimsel gelişmelerden haberdar edilip eğitim programlarına katılırlar. Bu çalışmalara katılım zorunludur.

Öğrencilerimizin akademik başarısı yanında spor, sanat başarılarını da önemser, uygun çalışma alanları ve imkanları sağlar.

Okulun her çalışması çoğulcu demokratik yöntemlerle yapılır ve ekip çalışması baz alınır. Başarı da başarısızlıkta tüm ekibin sorumluluğundadır.

AY Okulları büyük ve sürekli büyüyen bir ailedir. AY Okulları ailesinde yaşam; samimi, içten, sıcak, fedakarlık, sevgi, sadakat temelleri üzerine kurulmuştur.

SLOGANIMIZ:

AY KOLEJİNDE; ATATÜRK GİBİ DÜŞÜNEN NESİLLER YETİŞİR.