İlkokul

ULUSLARARASI DİPLOMA PROGRAMININ İLK YILLAR PROGRAMI, İNGİLİZCE KISA ADIYLA PYP

İlkokulumuz akademik çalışmalarında Uluslararası Diploma Programının İlk Yıllar Programı, İngilizce kısa adıyla PYP, ilke ve standartlarından yararlanıyor. Milli Eğitim Müfredatının hazırlanışında benimsenen yapılandırmacı yaklaşım ilke, teknik ve yöntemleriyle hazırlanmış programda öğretim yılı boyunca öğrencilerle sorgulanan altı tema bulunuyor. Tüm Milli Eğitim Bakanlığı kazanımları disiplinler arası bir anlayışla düzenlenmiş temalar çerçevesinde işleniyor. Temalar;

  1. Kim Olduğumuz
  2. Bulunduğumuz Yer ve Zaman
  3. Kendimizi İfade Etme Yollarımız
  4. Dünyanın İşleyişi
  5. Kendimizi Düzenleme Biçimimiz
  6. Gezegeni Paylaşma

Bütün bu tema başlıkları altında sorgulama üniteleri hazırlanıyor ve öğrencilerin evrensel değerlere sahip, yurtsever, üretken birer dünya vatandaşı olabilmeleri için öğrenme ortamları tasarlanıyor.

BİRİNCİ SINIF

Özel AY Eğitim Kurumlarında birinci sınıfa başlayan öğrencilerimizin okul kültürüne alışmaları, sosyal ilişkilerini güçlendirmeleri, kendilerini güvende hissetmeleri, sorumluluk üstlenmeleri, kendilerini ve çevrelerini tanımaları konularındaki gelişimleri için uygun ortam sağlanıyor.

Birinci sınıfta öğrencilerimiz “Ses Temelli Cümle Yöntemi” ile Türkçe derslerinde okuma, yazma, dinleme, konuşma becerilerini geliştiriyorlar. Öğrenciler sesten hece, kelime ve cümle oluşturarak anlamlı cümle kurma çalışmaları yaparken temel dil bilgisi kurallarını öğreniyor ve uyguluyorlar. Bireysel, akran, öğretmen değerlendirmeleriyle değerlendirme sürecine katılıyorlar.

İngilizce, Kütüphane, Yüzme, Jimnastik, Beden Eğitimi Spor, Yüzme, Sanat ve Müzik dersi bu yaş grubunda branş dersi olarak uygulanıyor.

Matematik dersinde öğrencilerimiz somut malzemelerle çalışarak çıkarma, toplama, problem çözme ve ölçme gibi matematiğin temel becerilerini kazanıyorlar. Öğrencilerin gelişimlerine, deneyimlerine, öğrenme tarzlarına uygun olarak PYP’nin ön gördüğü uygulama basamakları kullanarak dersler işleniyor.

Hayat Bilgisi dersi, PYP temel öğeleri ile bağlantı kurularak işleniyor. Öğrencilerimiz aktivitelerde sorgulama, gözlem yapma, veri toplama, veri kaydetme, soru sorma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparak öğrendikleri konularla günlük yaşamları arasında bağlantı kuruyorlar.

İngilizce, Kütüphane, Yüzme, Jimnastik. Beden Eğitimi Spor, Yüzme, Sanat ve Müzik dersi bu yaş grubunda branş dersi olarak uygulanıyor.

İKİNCİ SINIF

Özel AY Eğitim Kurumlarında ikinci sınıfta öğrencilerimiz dilimizin zenginliklerinin farkına vararak Türkçeyi doğru ve etkili kullanıyorlar. Yapılan dil çalışmalarıyla öğrenciler okuma ve anlama, düşüncelerini yazılı olarak ifade edebilme, etkin dinleme ve kendilerini sözlü olarak ifade etme becerilerini geliştiriyorlar. Öğrenciler yaşam boyu okuma ve araştırmaya yönelik becerilerinin temellerini oluşturmaya başlıyorlar.

İngilizce, Kütüphane, Yüzme, Beden Eğitimi Spor, Yüzme, Sanat ve Müzik dersi bu yaş grubunda branş dersi olarak uygulanıyor.

Matematik dersinde öğrencilerimiz matematiksel becerilerini günlük yaşantılarından yola çıkarak deneyimleme fırsatı buluyorlar. Öğrenme süreçleri disiplinlerüstü ilişkilendirme temel alınarak planlanıyor.

Hayat Bilgisi dersi, PYP temel kavramları doğrultusunda sorgulayarak ve sorguladıklarını eyleme geçirerek öğrenme isteği kazandırmayı amaçlıyor. Öğrenciler ders kapsamında edindikleri bilgi ve becerilerle; sorumluluk üstlenebilen, girişimci, çevresiyle uyumlu bireyler olarak öğrenme deneyimleri kazanıyorlar.

ÜÇÜNCÜ SINIF

Özel AY Eğitim Kurumlarında üçüncü sınıfta öğrencilerimiz vurgu, tonlama ve noktalama işaretlerine dikkat ederek akıcı okuma ve anlama becerisi ediniyorlar. Etkili görsel sunular hazırlayarak kendilerini iyi ifade edebilme, çıkarımlarda bulunabilme, sorunları çözebilme becerilerini geliştiriyorlar.

Matematik dersinde konuları günlük hayatla ilişkilendiriyorlar. Görsel, işitsel pek çok materyalle Matematik dersinin bilgi ve kavramlarını keşfetme yoluyla öğreniyorlar.

Fen Bilimleri dersinde öğrenciler belirlenen konuları, bilimsel olay ve olguları neden-sonuç ilişkileri kurarak öğrenecekleri aktivitelerle derinlemesine öğreniyorlar.

Tüm derslerde PYP temel kavramları doğrultusunda sorgulayarak ve sorguladıklarını eyleme geçirerek öğrenme isteği kazandırılması amaçlanıyor. Öğrenciler ders kapsamında edindikleri bilgi ve becerilerle; sorumluluk üstlenebilen, girişimci, çevresiyle uyumlu bireyler olarak öğrenme deneyimleri kazanıyorlar.

DÖRDÜNCÜ SINIF

Özel AY Eğitim Kurumlarında dördüncü sınıfta öğrencilerimiz Türkçe dersinde, Türkçe’nin doğru kullanımı ile ilgili fark ettikleri temel becerilerin tekniklerini kullanmaya teşvik ediliyorlar. Not alma, okuma ve dinleme teknikleri ve görsel sunular hazırlama becerileri bu sene içerisinde daha da gelişiyor.

Matematik dersinde öğrencilerin işlemler ve problemler arası bağlantılar kurmada yetkinlikleri artıyor.

Fen Bilimleri dersinde sorgulama, bilimsel incelemenin ve anlayışın merkezinde yer alıyor.

Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerin sorgulama becerilerini geliştirmeleri, bilgiye ulaşım tekniklerini öğrenmeleri ve kullanmaları hedefleniyor.