Anadolu Lisesi

 

Özel Ay Anadolu Lisesinde lise müfredatlarındaki kazanımların derste nitelikli öğretmenler liderliğinde derinlemesine işlenmesi için yeterli ders saatlerinin ayrılması, uygun eğitim araçlarının temin edilmesi, sarmal bir öğretim sürecinin planlanmasıyla öğrenme eksiklerinin giderilmesi, etkili ölçme değerlendirme tekniklerinin kullanılmasıyla öğrencinin gelişiminin izlenmesi ve iyileştirilmesi yapılandırılmakta, yürütülmekte, ölçülmekte ve değerlendirilmektedir.

Lisede “Akademik”, “Yetkinlik” ve “Kişisel-Sosyal Gelişim” olarak üç başlıkta tanımladığımız eğitim sistemine uygun süreçler yapılandırılmaktadır.

Lisede “Akademik” çalışmalarda;

Öğrencileri üniversite giriş sınavlarına hazırlayacak çalışmalar 9.sınıftan itibaren başlamaktadır. Öğrenciye kendi akademik gelişimini izleme ve geliştirme sorumluluğu verilmektedir.Derslerin kazanımlarının, ulusal ölçme sitemine yani üniversiteye hazırlık programına uygun işlenmesine önem verilmektedir. Konu, ünite ve genel kazanım ölçümleri günlük, haftalık, aylık, dönemlik ve yıllık olmak üzere düzenlenmektedir. Öğrenciler Türkiye geneli deneme sınavlarına katılmakta, yurt genelindeki yaşıtları arasında elde ettikleri yüzdelik dilimlerini geliştirmek için ek çalışmalar planlanmaktadır. Değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak tamamlama eğitimleri ile öğrenmenin bir süreç olarak yürütülmesi eğitimin sürekliliğinde önem kazanmaktadır.