Özel Ay Anadolu Lisesi

HAZIRLIK SINIFI BULUNAN ANADOLU LİSESİ

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılında AY Eğitim Kurumlarının Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi olarak ÖZEL AY ANADOLU LİSESİ açıldı.

Lisenin eğitim politikasını belirlerken ilk önce; mezun profilimiz nasıl olmalı dedik? Vizyonumuz, misyonumuz ve ilkelerimizin ışığında; eğitimde kalite, nitelikli öğretmen ve eğitim araçları ile hedef odaklı, kendisi ile yarışan, yabancı dilde, bilimde, sanatta, sporda donanımlı ve yanı sıra sosyal bir birey olarak Türkiye Cumhuriyetini gururla temsil eden öğrenciler yetiştirmeye odaklandık.

Lisede Vizyonumuz ile ışık olmaktayız:

“Vizyonumuz; Yakın gelecekte ülkemizi ve tüm dünyayı yönetecek ve şekillendirecek insanlar; hayal gücü örselenmemiş, farklılıklarına saygı duyulmuş, yaratıcılığı ve yetenekleri desteklenmiş, cesur, dogmalardan uzak, bilimsel ve nesnel düşünebilen; yani gençliğini yaşayabilmiş ve değer verilmiş kişiler olacaktır.”

Lisede Başarmak için misyonumuzla yol almaktayız:

“Misyonumuz; eşitlikçi, karşılıklı saygı ve hoşgörünün ilke olarak kabul edildiği, toplumunun değerleri kadar evrensel değerlerin de önemsendiği bir öğrenme ortamı tasarlamaktır. Öğrencilerimizin özgün, çağdaş ve bilimsel temele dayalı yüksek kalitede eğitim yoluyla, çoğulcu bir toplum anlayışına katkı sağlayan geleceğin dünya yurttaşı olmaları için hizmet sunmaktır.”

Lisede İlkelerimizle ses olmaktayız…

“Evrensel değerleri benimser, ulusal ve toplumsal değerleri önemser. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlıdır.”

AY Anadolu Liseli olarak da; Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının izinde her geçen gün daha da yükselme hedefi ile yaşam yolculuğumuza devam edilmektedir.

Lisede Eğitim politikamızın temelinin dayanakları nelerdir?

Kazanımların derste nitelikli öğretmenlerin liderliğinde, uygun eğitim araçlarıyla verilmesi ile eğitim öğretim süreci planlanmakta, yapılandırılmakta, yürütülmekte, ölçülmekte ve değerlendirilmektedir.

Lisede “Akademik”, “Yetkinlik” ve “Kişisel-Sosyal Gelişim” olarak üç başlıkta tanımladığımız eğitim sistemlerine uygun süreçler yapılandırılmaktadır.

Lisede “Akademik” çalışmalarda;

Kazanımlar ile ölçme değerlendirme ikilisinin bir arada çok iyi çalışmasına odaklanılmaktadır. Öğrenmeyi öğrenme ve sorumluluk bilinci başta olmak üzere öğrenme araçlarının anahtarı öğrencilerimize verilmektedir. Derslerin kazanımlarının, ulusal ölçme sitemine yani üniversiteye hazırlık programına uygun işlenmesine önem verilmektedir. Konu, ünite ve genel kazanım ölçümleri günlük, haftalık, aylık, dönemlik ve yıllık olmak üzere düzenlenmektedir. Değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak tamamlama eğitimleri ile öğrenmenin bir süreç olarak yürütülmesi eğitimin sürekliliğinde önem kazanmaktadır.

Lisede “Yetkinlik” çalışmalarında;

Kazanımların davranışa dönüşmesine ve sahne almasına önem verilmektedir. Öğrencilerimize kazanımlarının sınavlarda olduğu gibi yarışmalarda, projelerde, gösterilerde sahne alması için liderlik yapılmaktadır. Kazanımların yaşam boyu öğrenme aracı olarak da kullanılabilir nitelikte olması kılavuz olması benimsenmektedir.

Lisede “Kişisel ve Sosyal Gelişim”:

Temeline dayalı çalışmalarda; ikili ve çoklu iletişimde, topluluk içinde hayat duruşlarının yapılanmasına önem verilmektedir. Bu çalışmanın temeli her durumda problem çözme tekniklerinde ustalık ve kendine güven duyulmasına önem verilerek sağlanmaktadır.

Sonuç olarak;

AY Anadolu Liseliler; öğrenmeyi bilen, merak ederek öğrenen, hedefine odaklanan, hedeflediği üniversiteye yerleşebilen bir öğrenci olarak;  yetkinlikleri ile hayatına tutunan; donanımları ile kişisel ve sosyal gelişimine değer vererek, hayat duruşuna odaklanan bireyler olarak yetişmektedir.