Eğitim Politikası ve Ölçme Değerlendirme Süreci

AKADEMİK BAŞARI YÖNELİM PROJESİ (ABYP) İLE BAŞARI GARANTİ ALTINDA...

Akademik Başarı Yönelim projesi  9.Sınıftan başlayarak öğrencininYüksek Öğrenim Kurumları Sınavına (YKS) en iyi şekilde hazırlanmasını sağlayan çalışmaların bütünüdür. Akademik Başarı Yönelim Projesi öğrencinin kendi gelişimine sahip çıkması, akademik olarak eksik yönlerini tespit edip tamamlama becerisini edinmesi, yaşam boyu öğrenen bireyler olması, ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanarak bulunduğu yerden ileriye doğru yönlenmesini amaçlayan bir projedir.

AY OKULLARINDA AKADEMİK BAŞARI KENDİNİ GELİŞTİRMEKTİR

Akademik başarı her öğrenci içindir. Çünkü her çocuk başarılı olabilir. ABYP göre başarı öğrencinin en önde olması değil bir önceki güne göre kendini geliştirmesidir. ABYP öğrencinin yaşıtları arasında bulunduğu yerden ileri gitmesini başarı olarak tanımlayan ve hedefleyen bir projedir.  Sınıf içi rekabet yerine Türkiye geneli yaşıtlarıyla rekabet, sınıf ile birlikte başarıya ulaşma, birimizin kazanması yerine hepimizin kazanması (UBUNTU)felsefesini benimsemiş bir projedir.

HER ÇOCUK BİR ÇİÇEKTİR VE HER ÇİÇEĞİN AÇMA MEVSİMİ FARKLI OLABİLİR. BU NEDENLE AKADEMİK GELİŞİM SABIR İSTER, EMEK İSTER...

ABY projesi gereği önce öğrencinin akademik programa hazır bulunuşluğu ölçülür. Çıkan eksikleri giderecek çalışmalar tüm yıla yayılarak sürdürülür. Sürekli ve düzenli yapılan ölçme çalışmalarıyla öğrencilerin gelişimi izlenir, elde edilen veriler kullanılarak öğrenci eksiklerini giderecek planlamalar yapılır ve uygulanır. Her uygulama sonunda bir ölçme etkinliği ile öğrenci gelişimi izlenir ve öğrenciye, velisine ve geri dönüt verilir.  Ders ders yapılan Süreç Değerlendirme Testleri ile öğrencinin akademik gelişimi konu bazında kontrol altında tutulur ve desteklenir.

AY OKULLARINDA ÖĞRENCİNİN TÜRKİYE GENELİ YAŞITLARI ARASINDAKİ GELİŞİMİ TAKİP EDİLİR

ABY PROJESİ gereği öğrencilerin sınıf içi başarıları, derslerde yaptıkları ilerlemeler ödüllendirilirken Türkiye geneli yaşıtları arasındaki gelişimleri de sürekli izlenir ve geliştirilir. Öğrencinin ilk sınıfından itibaren düzenli ve istikrarlı bir gelişimle Türkiye’deki yaşıtları arasında ilerlemesi hedef alınır. Üniversite hedefine yönelik çalışmalar 9.sınıftan başlayarak akademik program içerisinde tamamlanır, son seneye bırakılmaz.

Özel AY Lisesi öğrencileri 9. Sınıftan itibaren Türkiye Geneli Sınavlara katılır. Bu sınavlarda amaç öğrencilerin Türkiye Genelindeki yaşıtları arasında bulunduğu yeri tespit etmek ve geliştirmektedir. Öğrencinin bulunduğu yerden ileriye gitmesi, kendini geliştirmesi hedeflenir. Ölçme ve Değerlendirme Bölümü her öğrencinin bireysel gelişimini takip eder, raporlar ve gelişimi hakkında paydaşları bilgilendirir.

Özel AY Kurumlarında başarı; her öğrencinin kendini sürekli şekilde geliştirmesi, bulunduğu yerden ileri gitmesi, kendi öğrenmesine sahip çıkması ve yaşam boyu öğrenme içgüdüsünün oluşmasının sağlanmasıdır.

Akademik Başarı Yönelim Projesi Yol Haritası:

 1. Sınıf ile Değerlendirme Toplantısı( Hem bireysel hem tüm sınıf ile) 
 2. Veli Bilgilendirme Süreci
 3. Online – Yüz yüze iyileştirme Çalışmaları
 4. İstasyon iyileştirme Çalışmaları
 5. Geri Besleme Sınavı
 6. Rehberlik – Yönetim Verimlilik Görüşmesi

Öğrencinin öğrenmesini ölçmek için kullanılan ölçme ve değerlendirme araçları ve yöntemleri, öğretmenlerin öğrenciler hakkında daha çok bilgi sahibi olmaları için sınıf içi gözlemlerini tamamlamaya dönük olarak kullanılır. Süreç ve Sonuç Değerlendirme teknikleri eğitim sürecindeki gelişmeleri izleme ve ilgili kararlar vermede daha sistematik ve tarafsız kanıtlar sunmaktadır. Bu kararlar için aşağıdaki örnekler verilebilir: 

 • Yapılan öğretim programı sınıftaki öğrenciler için ne kadar geçerli ve uygundur?
 • Bir sonraki konuya geçmek için öğrenciler ne kadar yeterli ve hazırdır?
 • Öğrenciler dersin öğrenme hedeflerinin ne kadarını gerçekleştirebiliyorlar?
 • Öğrenciler dönem içerisinde nasıl ve ne kadar ilerleme kaydediyorlar?
 • Ne zaman yapılacak bir genel tekrar daha yararlıdır?
 • Öğrenciler nasıl bir öğrenme güçlüğü çekmektedir?
 • Hangi öğrenci ya da öğrencilerin rehberlik servisini ziyareti istenmelidir?
 • Hangi öğrenciye hangi geri bildirim verilmelidir?
 • Çocuklarının gelişimi hakkında ebeveynlere hangi geri dönüt iletilmelidir? 
 • Öğretim genel olarak ne kadar verimlidir?
 • Merkezi sınavlar yardımıyla öğrencilerin bir başka öğretim kurumuna devam edebilmeleri konusunda hangi önlemler alınmalıdır?