İlkokul

Ay Koleji İlkokulu; yalnızca sınav başarısı yerine öğrencilerimizin kendilerini ve çevrelerindeki dünyayı sorular sorarak, bağlantılar kurarak, denemeler yaparak, riskler alarak, hatalardan ders çıkartarak, birlikte öğrenerek keşfettikleri bütüncül bir eğitim sunar.

Ay Kolejinde gün çember saati ile başlar. Paylaşım saatinde öğrencilerimiz birbirlerini görebilecekleri şekilde çember oluşturur. Bu yüz yüze iletişim kurabilecekleri demokratik bir okul ortamı sağlar. Çember saatinde bazen önceden belirlenen tartışma konuları üzerine, bazen de örtük öğrenme modeli kapsamında öğrencilerimize kazandırmak istediğimiz sorun çözme, öfke yönetimi, sorumluluk bilinci gibi olumlu tutum ve davranışlar ele alınır.  

Ay Koleji ilkokul Uluslararası Bakalorya- ilkyıllar programı(PYP) okulu olarak yetkilendirilmiş bir dünya okuldur. Program kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı PYP temaları çerçevesinde ele alınır. MEB yazılı müfredatı öğrencilerimizin neleri bilmesi gerektiğinin tanımlayan çerçeve programdır. Okulumuzda ise eğitim kadromuz, bu çerçeve programı PYP temaları ile ele alarak disiplinlerüstü yaklaşım ile öğrencilerimizin herhangi bir derste öğrendiği konuyu diğer derslerdeki kavram ve becerilerle ilişkilendirir. Böylece öğrencilerimizi sorgulayan, öğrendiği bilgiyi içselleştirebilen, bir bütünün tamamını ve o bütüne dair ayrıntıları fark edebilen, uluslararası bilince sahip dünya vatandaşları olarak geleceğe hazırlarız.

İlkokul öğrencimizin ders programını Matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi gibi temel derslere ek olarak zenginleştirilmiş yabancı dil dersleri, seramik/ kil atölyesi, yaşam becerileri atölyesi, müzik atölyesi, yoga / dans atölyesi, görsel sanatlar atölyesi, satranç atölyesi, beden eğitimi / yüzme dersleri gibi sanat ve spor dersleri oluşturur.