Ortaokul

Özel AY Ortaokulu uyguladığı eğitim politikası ile öğrencilerini bilim, sanat ve spor alanlarında başarıya ulaştırmayı hedefler...

Ortaokulda vizyonumuz ile ışık olmaktayız;

“Vizyonumuz; yakın gelecekte ülkemiz ve tüm dünya için düşünce gücü gelişmiş; farklılıklara saygı duyan ve bunları zenginlik olarak gören; yaratıcılığı ön plana çıkarılmış ve yetenekleri geliştirilmiş; bilimsel ve nesnel düşünerek risk alacak kadar cesur, dogmalardan uzak, Atatürk gibi düşünen bireyleri üst eğitim kurumlarına yollayarak fark yaratmaktır. 

Ortaokulda  başarmak için misyonumuzla yol almaktayız;

“Misyonumuz; eşitlikçi, karşılıklı saygı ve hoşgörünün ilke olarak kabul edildiği, toplumunun değerleri kadar evrensel değerlerin de önemsendiği bir öğrenme ortamı tasarlamaktır. Öğrencilerimizin özgün, çağdaş ve bilimsel temele dayalı yüksek kalitede eğitim yoluyla, çoğulcu bir toplum anlayışına katkı sağlayan geleceğin dünya yurttaşı olmaları için hizmet sunmaktır.”

Ortaokulda İlkelerimizle ses olmaktayız…

Ulusal ve toplumsal değerlerden beslenir, Evrensel değerleri benimser. 

 Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını rehber edinir. 

Ortaokulda Eğitim politikamızın temel dayanakları nelerdir?

Ortaokul müfredatlarındaki kazanımların derste nitelikli öğretmenler liderliğinde derinlemesine işlenmesi için yeterli ders saatlerinin ayrılması, uygun eğitim araçlarının temin edilmesi, sarmal bir öğretim sürecinin planlanmasıyla öğrenme eksiklerinin giderilmesi, etkili ölçme değerlendirme tekniklerinin kullanılmasıyla öğrencinin gelişiminin izlenmesi ve iyileştirilmesi yapılandırılmakta, yürütülmekte, ölçülmekte ve değerlendirilmektedir.

Ortaokulda “Akademik”, “Yetkinlik” ve “Kişisel-Sosyal Gelişim” olarak üç başlıkta tanımladığımız eğitim sistemine uygun süreçler yapılandırılmaktadır.

Ortaokulda “Akademik” çalışmalarda;

Öğrencileri Lise giriş sınavlarına hazırlayacak çalışmalar 5.sınıftan itibaren başlamaktadır. Öğrenciye kendi akademik gelişimini izleme ve geliştirme sorumluluğu verilmektedir.Derslerin kazanımlarının, ulusal ölçme sitemine yani liseye hazırlık programına uygun işlenmesine önem verilmektedir. Konu, ünite ve genel kazanım ölçümleri günlük, haftalık, aylık, dönemlik ve yıllık olmak üzere düzenlenmektedir. Öğrenciler Türkiye geneli deneme sınavlarına katılmakta, yurt genelindeki yaşıtları arasında elde ettikleri yüzdelik dilimlerini geliştirmek için ek çalışmalar planlanmaktadır. Değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak tamamlama eğitimleri ile öğrenmenin bir süreç olarak yürütülmesi eğitimin sürekliliğinde önem kazanmaktadır.

Ortaokulda “Yetkinlik” çalışmalarında;

Öğrencilerimizde teknolojik alet ve cihazları, bilgisayar ve ilgili yazılımları kullanma becerileri geliştirilerek yetkinlik kazandırılır. Dil becerileri, sunum becerileri, sanat, spor ya da müzik becerileri geliştirilerek yarışmalarda, projelerde, gösterilerde sahne alması için liderlik yapılmaktadır.

Ortaokulda “Kişisel ve Sosyal Gelişim”:

Öz güven, kişinin kendisinden beklenen ya da istenen bir davranışı gerçekleştirmesine olan inancı olarak tanımlanabilir(Weinberg ve Gould, 2003). Öz güven; iç güven ve dış güven olmak üzere ikiye ayrılır. İç güven; bireylerin kendisinden hoşnut, kendisiyle barışık ve kendisiyle özdeşleşmiş olduğuna dair duygu ve düşünceleridir. İç güveni oluşturan unsurlar kendine saygı, kendini sevme, kendini tanıma, belirgin hedefler koyma ve olumlu düşünmedir. Dış güven ise, bireyin kendisinden memnun ve emin olduğuna dair çevresine göstermiş olduğu tavır ve davranışlarıdır. Dış güveni oluşturan unsurlar da iletişim ve duygularını kontrol edebilmedir(Akagündüz, 2006). Bu bağlamda yapılan çalışmalarda; ikili ve çoklu iletişim ile topluluk içinde hayat duruşlarının yapılandırılmasına önem verilmektedir. Bu çalışmalarda öğrencilere problem çözme tekniklerinde ustalık ve kendine güven duyulmasına önem olgusu kazandırılmaktadır. 

Özel AY Ortaokulunda 21. Yüzyıl Becerileri Özenle Yapılandırılmaktadır...

Özel AY Ortaokulu Öğrencisi;

 • Sorumluluklarını bilir.
 • Anadilini ve İngilizceyi doğru kullanır.
 • Araştırır, entelektüel öğrenme merakını geliştirir.
 • Yaratıcı, sitematik ve kritik düşünür.
 • Doğru bilgiye erişime önem verir.
 • Medya okuryazarlığını bilir.
 • Sorun çözümünü proje tabanlı yapılandırır ve uygular.
 • Öz yönelimini yapılandırır.
 • Sosyal-çevresel sorunlara duyarlı ve sorumluluk sahibi olmaya değer verir. 
 • Kendini gerçekleştirir.
 • Geleceğine hazır olur.

Mezun Profilimiz Eğitim Sistemimizin Aynasıdır...

 • 21. yüzyıl becerileri ile yapılandırdığı yetkinlikleri vardır.
 • İngilizceyi etkin kullanır.
 • Bilişim Teknolojilerini etkin kullanır. 
 • Kişilik becerilerini geliştirmeye önem verir.
 • Sosyal becerilerini geliştirmeye önem verir.
 • Atatürk gibi düşünmeye önem verir.
 • Hedeflediği bir üst öğretim kuruma yerleşir.

Özel AY Okullarında uygulanan yapılandırmacı model ile öğrencinin aktif öğrenmesini; grup ve performans çalışmaları ile kalıcı öğrenmeyi; keşfederek ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşmayı; bilgiyi transfer ederek yeni bilgiler üretmesi sağlanır.

Öğrencilerin dersi derste aktif katılım ile öğrenmesinin hedeflendiği AY Koleji’nde her öğrencinin gelişimi bireysel takip edilir ve okul-aile iş birliği güçlü kılınır.

Sonuç olarak;

AY Ortaokullular; öğrenmeyi yaşam boyu bir uğraş olarak gören, sorgulayan, araştıran ve hedeflediği yüksek okul ya da üniversiteyi kazanmak için odaklanan;  yetkinlikleri ile hayatına çeşitlilik katan; donanımları ile kişisel ve sosyal gelişimine yön veren bireyler olarak yetişmektedir.