Özel Ay Ortaokulu

Evrensel değerleri benimser, ulusal ve toplumsal değerleri önemser. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlıdır.

2. Tüm çocukların ortak çıkar ve kazanımlarını esas alır, ayrım yapmaz. “Evrensel Çocuk Hakları Bildirgesinde” tanımlanan hakları benimser.

3. Çocukların yaşam ve akademik başarıları koşulsuz desteklenir.

4. Kurumda tüm birimler ve uygulamalar çağdaş bilimin kabul gördüğü teknik ve yöntemlerle yapılır.

5. Kurumda hiçbir öğrenci, çalışan, veli zarar göremez. Yüksek yararları baz alınır.

6. Eğitimin herkes için zorunlu ve sürekli olduğu ilkelerinden yola çıkarak tüm çalışanlar sürekli yenilik ve bilimsel gelişmelerden haberdar edilip eğitim programlarına katılırlar. Bu çalışmalara katılım zorunludur.

7. Çocuklarımızın akademik başarısı yanında spor, sanat başarılarını da önemser, uygun ç