Kütüphane ve Okuma Kültürü

KÜTÜPHANE BÖLÜMÜ

AY Eğitim Kurumları Kütüphanesinde kitapları ve okumayı sevdirme, kütüphane kültürü oluşturma, araştırma becerilerini geliştirme, okumayı entelektüel gelişimin ihtiyaçlarından biri olarak yaşamın parçası haline getirme, zamanı hem verimli hem de eğlenceli kullanma amaçlarına yönelik çalışmalar yapılıyor.

Kütüphane bölümü Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği Madde 8 ve Madde 9’a da belirtilen modern kütüphanecilik ilkelerine göre düzenleniyor ve yönetiliyor,

Kütüphane bölümünde kullanıcıların bilgi ihtiyacı fark edilerek, bilgiyi araştırma, analiz etme ve kullanma, eleştirel okuma gibi süreçlerde kullanıcıların yanında olunuyor; onların yeni gelişmelerle ve konularla ilgili araştıran-sorgulayan, telif haklarına saygılı,  bilgi okuryazarı çağdaş bireyler olarak yetişmesine destek olunuyor.

Kütüphane bölümü her türlü basılı ve teknolojik kaynaklardan yararlanma konusunda kullanıcılarını bilgilendiriyor, öğrenme ve öğretme çalışmalarına yardımcı oluyor, yakın çevrede bulunan halk, araştırma ve üniversite kütüphanesi vb. kütüphanelere tanıtım gezileri düzenliyor.

Kütüphanemiz “Yaşayan bir kütüphane” felsefesiyle, yılın belirli dönemlerinde yazar söyleşilerinin ve etkinliklerin gerçekleştiği ferah ve renkli bir yerdir.Kütüphane bölümünde kitap tanıtma ve tartışma etkinlikleri düzenleniyor. Sınıf ve duvar gazeteleri ile okul gazete ve dergilerinde yeni yayın ve kitapların tanıtımlarına yer veriliyor. Öğrencilerin her ay en az bir kitap okumaları sağlanıyor.

Kütüphane bölümünde sınıflar ve okullar arası yarışmalar düzenleniyor. Dereceye girenlerin kitapla ödüllendirilmesini sağlanıyor.

Okul ve sınıf kitaplıklarının zenginleştirme çalışmalarının yapılmasına rehberlik ediliyor.

Yazar veya şairler okula davet edilerek (ya da uzaktan bağlantı yoluyla) yazar- öğrenci söyleşileri planlanıyor. Bu programlarda belirlenen yazar ve şairlerin eserleri öğrenciler tarafından önceden okuması sağlanıyor. Böylelikle öğrenciler yazarlarla okudukları eser hakkında konuşma imkanı bulabiliyor.

İlkokulda bir ders okuma ve bir ders yazma çalışmaları kütüphane öğretmeninin desteği ile yapılıyor.