Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Çalışmaları

Özel AY Kolejinde 9. Sınıftan itibaren  YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)'na yönelik çalışmalar yapılır. 9.sınıfta Matematik,Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Kimya, Biyoloji, İngilizce dersleri programda ağırlıklı olarak yer alır. 

Öğrencilere ve velilerimize YKS sistemini tanıtan, okuldaki çalışmalar hakkında bilgi veren seminerler düzenlenir. KARİYER GÜNLERİ yapılarak lise öğrencilerinin gelecekte seçeçekleri meslekler hakkında bilgi almaları sağlanır. KARİYER GÜNLERİ programına üniversiteden akademisyenler, meslek erbabı kişiler davet edilir ve öğrencilerle söyleşi yapmaları sağlanır. Ayrıca  ihtiyaç duyan öğrenci ve velilerimize sürekli bir şekilde bireysel bilgilendirme de yapılmaktadır.

Tüm sınıflarda ders öğretmenleri konu ve ünite sınavları yaparak eksik öğrenmeleri tamamlar.  İleride ve geride kalan öğrencilere yönelik çalışmalar planlanır. Öğrencilerin YKS'ye yönelik eksiklerinin kapatılması için ders öğretmenleri ile Co-Op ( Öğretmen gözetiminde küçük grup ) çalışmaları, akran çalışmaları ve birebir etütler yapılır. Derslerde farklılaştırılmış öğretim teknikleri kullanılır. Bu amaçla yapılan çalışmalar öğrencinin öğrenme hızına ve bireysel özelliklerine göre eksikliğinin kapatılması ya da ilerlemesinin geliştirilmesine olanak verir. 12.sınıflarda hafta içi veya hafta sonu üniversiteye hazırlık takviye kursları planlanır. 

DENEME SINAVLARI

Öğrencilerin gelişimini izlemek için yurt genelindeki yaşıtları arasında deneme sınavlarına katılım sağlanır. Deneme sınavları ülke genelinde iddialı okulların iddialı öğrencilerinin katıldığı, katılan öğrenci sayısının 100 000 den fazla olduğu sınavlardan seçilir. Böylelikle öğrenciler kendi yaş grubu içinde yüzdeliğini öğrenme imkanına kavuşur. Basılı olarak ve dijital ortamda karne, kazanım analizi, derece gibi tüm detaylı analiz ve raporlar öğrenci ve velisiyle paylaşılır. Bu raporlar, rehberlik servisi ile öğrenci buluşmalarında da değerlendirilir ve öğrenciyi uygun çalışmalar planlanır.

Bir eğitim yılında 9.sınıfta 4 YKS denemesi, 10.sınıfta 6 YKS denemesi, 11.sınıfta 8 YKS denemesi ve 12.sınıfta her 15 günde bir kez YKS denemesi yapılır. YKS hazırlık sürecinin dershanelere ya da özel derslere ihtiyaç olmadan okulda tamamlanması temel amaçtır. Bu deneme sonuçlarına göre öğretmenlerle durum değerlendirmesi toplantısı yapılır, alınacak tedbirler ve uygulanacak yöntem ve teknikler konusunda öğrenciler ve veliler bilgilendirilir.

Deneme sınavları farklı kaynaklardan ve ülke genelinde yüksek katılımlı olarak seçildiği için deneme sonucunda öğrencilerin aldığı yüzdelik dilimler ÖSYM tarafından uygulanan YKS sınavları ile paralellik göstermektedir. 

ETÜT UYGULAMALARI
Ölçme ve değerlendirme çalışmaları sonrasında her bir sınav için hazırlanan analiz raporlarında belirtilen öğrenme eksikliklerinin zaman geçirilmeden giderilmesi esastır. Bu maksatla derslerden sonra yapılan etütlerde öğrenciler öğrenme eksiklerine göre gruplandırılır. Öğrenci gruplarına uygun olarak konu tekrarı, soru çözümü, test uygulaması vb. yöntemler kullanılır.  

Ödevlerini, çalışmalarını zamanında bitirmeyen ya da yetersiz düzeyde gerçekleştiren öğrencilerin sorumluluklarını yerine getirmesinin sağlanması için mecburi etüt uygulaması yapılır. Bu durumdaki öğrenciler istirahat saatlerinde kütüphanede nöbetçi öğretmenin gözetiminde ödevlerini bitirene kadar gözetimde tutulur.