İlkokul Hazırlık Sınıfı

Özel Ay Eğitim Kurumları Hazırlık Sınıfında, hayal gücü örselenmemiş, birey olarak farklılıklarına saygı duyulmuş, yaratıcılığı, yetenekleri önemsenmiş, bilimsel ve nesnel düşünebilme yetilerine sahip olan bireyler yetişir.

Okulumuzda yetişen her çocuk, 23 yıllık eğitim tecrübemiz doğrultusunda oluşturduğumuz merkezinde çocuğun kendisinin bulunduğu eğitim programımız sayesinde okul olgunluğu kazanmaktadır.   

Özel Ay İlkokul hazırlık sınıfında, IB Uluslararası Bakalorya İlkyıllar (PYP) programından motifler uygulanmaktadır. Okulumuz 2021 yılı Nisan ayı itibari ile IB Uluslararası Bakalorya “ Dünya Okulu” olma amacıyla resmi başvurusunu yapmış bulunmaktadır. Program çerçevesinde öğrencilerimiz önce sorgulamayı öğrenir,  sorgulayarak öğrenme uyguladığımız eğitimin temel parçasıdır.

Bilimsel ve analitik düşünebilme yetilerinin temellerinin atıldığı bu dönemde, öğrencilerimize çağdaş, demokratik ve uluslararası standartlarda eğitim olanağı sunmaktayız.

Öğrencilerimizi ilkokul eğitiminin akademik temellerini oluşturabilmek ve ilkokula hazır oluş kültürü kazandırmayı hedefleyen eğitim programımız içerisinde;

 • Okuma öğrenmenin temelini oluşturan ses eşleşme egzersizleri,
 • Yazma öğrenmenin temellerini oluşturan çizgi ve malipülatif kas gelişimi egzersizleri,
 • Matematik oyunları ile toplanma, ayrılma gibi kavramlar üzerinden problem çözebilme kabiliyeti geliştirme,
 • Tek haneli sayılar ile basit matematiksel işlem becerileri kazanma,
 • Anadil gelişimi, hayal gücü gelişimi, geleceğe dönük okuma alışkanlığı kazanımı için kütüphane öğretmeni eşliğinde okuma- anlama ve yazar buluşmaları etkinlikleri,
 • Yabancı dil gelişimi için temel İngilizce dersleri,
 • Estettik bakış açısı kazandırabilme amacıyla uygulanan sanat dersleri,
 • Enstrüman öğrenmenin temelini oluşturan temel ritim dersleri,
 • Kaba motor ve kas gelişimini destekleyen spor ve yüzme dersleri,
 • Sosyalleşme ve belirli bir sosyal çevre içerisinde kabul edilebilme kabiliyeti geliştirebilmek için akran etkinlikleri,
 • Okul olgunluğu kazanabilmek için temel yönerge alma çalışmaları bulunmaktadır. 

Bu amaç doğrultusunda her yıl, ilkokula başlayan her çocuğun özgüven sahibi, başarılı, donanımlı, problem çözme yetisine sahip, ödev yapma sorumluluğu gelişmiş, yazı yazma ve okuma ile matematiksel kavramlar üzerinde düşünebilme becerisine ve sosyal becerileri ile dil yeteneği gelişmiş çocuklar mezun etmekteyiz.

 Özel Ay Eğitim Kurumları İlkokul kademesinde ise öğrencilerimizi alıştıkları okul ortamından koparmadan ilkokula devam etme imkânı sunmaktayız.