Özel Ay Okulları

Okulumuz başarı gücünü, 24 yıllık eğitim tecrübesiyle birleştirdiği IB Uluslararası Bakalorya PYP programından almaktadır. Modern, yenilikçi anlayışıyla her yıl topluma bilimsel düşünen, sorgulayan, disiplinler arası bağlantı kurabilen, Atatürk gibi ilkeli bireyler kazandırmaktadır.

Bu amaç ile çeşitli kurum ve kuruluşlar ile iş birlikleri gerçekleştirmektedir. Okulumuz Avrupa ülkeleri uluslararası proje topluluğu olan eTwinning okulları arasındadır. Avrupa ülkelerinin katılımcısı olduğu proje geliştirme ve akran öğrenme günleri için komisyona düzenli olarak projeler üretmektedir.

 Okuma, anlama, etkin ana dil kullanımını, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek için kütüphanemizi aktif olarak kullanıyoruz. Kütüphanemizde öğrenci- yazar buluşma günleri düzenliyor ve akademik başarıları destekliyoruz.

Yabancı dil eğitiminin yaşam içerisinde öğrenildiğine inanıyor, İngilizce başta olmak üzere Fransızca, Almanca ile çok dilli eğitim imkânı sunuyoruz. Ayrıca Cambridge English- Young Learners sınavları için sınav merkezi olan okulumuzda Her yıl Cambridge English sınav gözetmenleri eşliğinde hem öğrencilerimizin hem de çevre okullardan gelen öğrencilerin katılımları ile gerçekleşen sınavlara ev sahipliği yapıyoruz.

Dünya Çevre Eğitim Vakfı (Foundation for Environmental Education (FEE)) Uluslararası Eco- Schools arasında yer alan okulumuzda öğrencilerimize sürdürülebilir çevre duyarlılığı ve sosyal sorumluluk bilinci edindirmeyi amaçlamaktayız. 

Öğrencilerimize temiz ve sağlıklı bir öğrenim ortamı sunma önceliğimiz doğrultusunda Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen “Pandemi Hijyen ve Okulum Temiz” belgesine sahibiz. Kampüsümüzü enstitü kuralları kapsamında her sene yeni eğitim-öğretim  koşullarına hazırlıyoruz.