SANAT İLE ARTAN AKADEMİK BAŞARI

Sanat eğitimi alan çocukların akademik ve yaşam başarılarıyla sosyal uyumları yüksek, mutlu bireyler olduğunu biliyor muydunuz? Devlet Tiyatroları Sanatçısı, Yönetmen, İletişim ve Davranış Bilimleri Uzmanı, Eğitimci Adnan ERBAŞ bir kez daha Ay Kolejinde! Düzenli olarak müzik, resim, drama gibi sanat faaliyetlerinde bulunan öğrencilerin matematik, fen alanlarında başarılı olma hızı dört kat daha yüksektir. Sanat uygulamaları, çocuklara dünyayı farklı şekilde tasarlama ve yorumlama becerisi kazandırır.

Öğrencilerin karar alma becerilerini güçlendirir ve düzenli çalışmayı, sonuç alıncaya kadar vazgeçmemeyi ve azimli olmayı öğretir. Herhangi bir alanda emek vermek, ilerlemek sonra da ustalaşmaya başlamak çocuğun özgüvenini yükseltebilecek en önemli deneyimlerden biridir. Böylece sanatta kazanılan ilerleme, çocuğun toplumsal görünürlüğünü de arttırır. İyi bir sanat eğitimiyle çocuklar; kendilerini ifade etmenin, çevrelerini daha iyi anlamanın ve bunu alışılmış yolların dışında yapabilmenin eğitimini alırlar. Sanat, aynı zamanda çocukların çevrelerindeki dünyayı ve kendilerini kavrayışlarını geliştirir ve sıradanlığı aşmalarına yardımcı olur.

Velilerimize ve öğretmenlerimize "sanatın akademik başarıya etkisi, erken yaşta ve ergen çocuklarda sanat eğitiminin kişilik gelişimine ve ruhsal gelişime olan katkısı, sanat eğitimine hangi yaşlarda başlanması gerektiği, eğitimcinin ve kurumun yeterlilikleri ve yetkinlikleri" üzerine bilgilendirmelerde bulunan Sayın Adnan ERBAŞ'a teşekkür ederiz.