AY'da Temel Değerler

Evrensel değerleri benimser, ulusal ve toplumsal değerleri önemser. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlıdır. Tüm çocukların ortak çıkar ve kazanımlarını esas alır, ayrım yapmaz. “Evrensel Çocuk Hakları Bildirgesinde” tanımlanan hakları benimser.