Ay'da Eğitimin Temelleri

Özel AY Eğitim Kurumları Anaokulu ile 1998 yılında sektörde yerini almıştır. 2014 yılından itibaren de İlkokul, Ortaokul ile ve 2018 de Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi yatırımları ile başarılı adımlarla büyümeye devam etmektedir.

Kurucumuz Saadet BADEM’İN uluslararası düzeyde vizyoner yaklaşımı ile yakın gelecekte ülkemizi ve tüm dünyayı yönetecek ve şekillendirecek insanlar; hayal gücü örselenmemiş, farklılıklarına saygı duyulmuş, yaratıcılığı ve yetenekleri desteklenmiş, cesur, dogmalardan uzak bilimsel ve nesnel düşünebilen; yani ÇOCUKLUĞUNU YAŞAYABİLMİŞ ve DEĞER VERİLMİŞ kişiler olması vizyon olarak yapılandırılmıştır.

900 öğrenciye eğitim ve öğretim verilen kampüste;  geniş derslikler, kütüphane, teknoloji ve sanat atölyeleri, açık ve kapalı spor alanları ve gösteri salonlarının donanımı ve fiziki büyüklüğü ile öğrencilere verilen değer, kampüsün her köşesinde hissedilmektedir.

Özel AY Eğitim Kurumlarında; Atatürk gibi düşünmeye önem verilmektedir. 21. yüzyıl becerileri ile yenilenen bilgiyi kendisinde de yapılandıran yenilikçi öğretmenlerimiz ile öğrencilerimiz hayata hazırlanmaktadır. Kaliteli eğitime, 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasına her derste, kulüplerde ve proje çalışmalarında önem verilmektedir. Sorumluluk sahibi, etkin iletişim kurabilen, yaratıcı, entelektüel, sistematik düşünen, medyayı doğru kullanan, işbirliğine değer veren, öz yönelimi güçlü ve çevresel-toplumsal sorumluluğa önem veren,  kendini gerçekleştiren bireyler yetiştirilmektedir.

Özel AY Eğitim Kurumlarında;  öğrencilerimizin yabancı dili uygulama deneyimine, bilişim teknolojilerini kullanarak fen ve matematik derslerinin birikimini robotik, STEAM ve MAKERS ile uygulamasına ve girişimciliğe önem verilmektedir. Öğrencilerimiz bu birikimleri ile dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemektedir.

Özel AY Eğitim Kurumlarında eğitimin süreç yönetimine: “Plan Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al” aşamalarına önem verilmektedir. “Planla ve Uygula” aşamasında; günlük plan yapılmakta ve ders materyali ile öğrenme modeli uygulanmaktadır. “Kontrol Et” aşamasında; “İmece” diye adlandırdığımız uygulama ile öğretmenlerimiz, zümre arkadaşının dersini gözlemleyip dersi birlikte değerlendirmektedir. “Önlem Al” aşamasında;  önceden planlaması yapılmış derslerde, 5 kişilik bir öğrenci grubu ile bir başka derslikte, “Co-Op” diye adlandırdığımız çift öğretmen uygulaması, öğretmen işbirliğini güçlü kılmakta ve ders kazanımları pekiştirilmektedir.

Özel AY Eğitim Kurumlarında bir üst eğitim kurumunun sınavına hazırlık çalışmalarında; Lise Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında; Temel Yeterlilik Testi (TYT),  Alan Yeterlilik Testleri (AYT) hazırlığı için ayda bir ya da iki kez deneme sınavları yapılmaktadır. Bu bağlamda; 4. Sınıftan itibaren test çözme teknikleri verilmekte, istasyonlarda pekiştirme çalışmaları yapılmakta ve istatistiklerle değerlendirilmektedir. Ödev çalışmaları ve deneme sınavları hazırlığı için, okul çıkışı iki oturumda branş öğretmenleriyle yapılan; “Ödev-İstasyon” derslerinde başarı artırılmaktadır.

Özel AY Eğitim Kurumlarında sınava hazırlanan son sınıflarda, her cumartesi deneme sınavı ve istasyon yapılmakta,  yılda dört kez yapılan deneme-istasyon ve sınava düşünsel hazırlık kampları kütüphanede ve kurum dışında bir tesiste yapılmakta ve başarı güçlendirilmektedir.

Bireysel özelliklerine göre kendilerini gerçekleştiren AY Kolejliler, hedefleri doğrultusunda hedeflerine ulaşmaktadır.

İLKOKUL

ULUSLARARASI DİPLOMA PROGRAMININ İLK YILLAR PROGRAMI, İNGİLİZCE KISA ADIYLA PYP

İlkokulumuz akademik çalışmalarında Uluslararası Diploma Programının İlk Yıllar Programı, İngilizce kısa adıyla PYP, ilke ve standartlarından yararlanıyor. Milli Eğitim Müfredatının hazırlanışında benimsenen yapılandırmacı yaklaşım ilke, teknik ve yöntemleriyle hazırlanmış programda öğretim yılı boyunca öğrencilerle sorgulanan altı tema bulunuyor. Tüm Milli Eğitim Bakanlığı kazanımları disiplinler arası bir anlayışla düzenlenmiş temalar çerçevesinde işleniyor. Temalar;

  1. Kim Olduğumuz
  2. Bulunduğumuz Yer ve Zaman
  3. Kendimizi İfade Etme Yollarımız
  4. Dünyanın İşleyişi
  5. Kendimizi Düzenleme Biçimimiz
  6. Gezegeni Paylaşma

Bütün bu tema başlıkları altında sorgulama üniteleri hazırlanıyor ve öğrencilerin evrensel değerlere sahip, yurtsever, üretken birer dünya vatandaşı olabilmeleri için öğrenme ortamları tasarlanıyor.

ANA SINIFI

Özel AY Eğitim Kurumlarının ilkokul hazırlık grubunda çocuklar bütün gelişim alanlarında ilerleme kaydedecek şekilde destekleniyor ve ilkokula hazır olmaları sağlanıyor. Bu yaş grubunda ele alınan PYP sorgulama üniteleri ile çocuklar araştırmaya, keşfetmeye ve yeni öğrenme deneyimleri yaşamaya teşvik ediliyor.

Okuma yazma hazırlık çalışmaları ile temel beceriler kazandırırken, projeler ile de matematik, fen, sosyal, dil, müzik-hareket, drama ve sanat çalışmaları da yapılıyor.

İngilizce, Kütüphane, Yüzme, Jimnastik – Bale, Beden Eğitimi Spor, Yüzme, Sanat ve Müzik dersi bu yaş grubunda branş dersi olarak uygulanıyor.

BİRİNCİ SINIF

Özel AY Eğitim Kurumlarında birinci sınıfa başlayan öğrencilerimizin okul kültürüne alışmaları, sosyal ilişkilerini güçlendirmeleri, kendilerini güvende hissetmeleri, sorumluluk üstlenmeleri, kendilerini ve çevrelerini tanımaları konularındaki gelişimleri için uygun ortam sağlanıyor.

Birinci sınıfta öğrencilerimiz “Ses Temelli Cümle Yöntemi” ile Türkçe derslerinde okuma, yazma, dinleme, konuşma becerilerini geliştiriyorlar. Öğrenciler sesten hece, kelime ve cümle oluşturarak anlamlı cümle kurma çalışmaları yaparken temel dil bilgisi kurallarını öğreniyor ve uyguluyorlar. Bireysel, akran, öğretmen değerlendirmeleriyle değerlendirme sürecine katılıyorlar.

İngilizce, Kütüphane, Yüzme, Jimnastik, Beden Eğitimi Spor, Yüzme, Sanat ve Müzik dersi bu yaş grubunda branş dersi olarak uygulanıyor.

Matematik dersinde öğrencilerimiz somut malzemelerle çalışarak çıkarma, toplama, problem çözme ve ölçme gibi matematiğin temel becerilerini kazanıyorlar. Öğrencilerin gelişimlerine, deneyimlerine, öğrenme tarzlarına uygun olarak PYP’nin ön gördüğü uygulama basamakları kullanarak dersler işleniyor.

Hayat Bilgisi dersi, PYP temel öğeleri ile bağlantı kurularak işleniyor. Öğrencilerimiz aktivitelerde sorgulama, gözlem yapma, veri toplama, veri kaydetme, soru sorma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparak öğrendikleri konularla günlük yaşamları arasında bağlantı kuruyorlar.

İngilizce, Kütüphane, Yüzme, Jimnastik. Beden Eğitimi Spor, Yüzme, Sanat ve Müzik dersi bu yaş grubunda branş dersi olarak uygulanıyor.

İKİNCİ SINIF

Özel AY Eğitim Kurumlarında ikinci sınıfta öğrencilerimiz dilimizin zenginliklerinin farkına vararak Türkçeyi doğru ve etkili kullanıyorlar. Yapılan dil çalışmalarıyla öğrenciler okuma ve anlama, düşüncelerini yazılı olarak ifade edebilme, etkin dinleme ve kendilerini sözlü olarak ifade etme becerilerini geliştiriyorlar. Öğrenciler yaşam boyu okuma ve araştırmaya yönelik becerilerinin temellerini oluşturmaya başlıyorlar.

İngilizce, Kütüphane, Yüzme, Beden Eğitimi Spor, Yüzme, Sanat ve Müzik dersi bu yaş grubunda branş dersi olarak uygulanıyor.

Matematik dersinde öğrencilerimiz matematiksel becerilerini günlük yaşantılarından yola çıkarak deneyimleme fırsatı buluyorlar. Öğrenme süreçleri disiplinlerüstü ilişkilendirme temel alınarak planlanıyor.

Hayat Bilgisi dersi, PYP temel kavramları doğrultusunda sorgulayarak ve sorguladıklarını eyleme geçirerek öğrenme isteği kazandırmayı amaçlıyor. Öğrenciler ders kapsamında edindikleri bilgi ve becerilerle; sorumluluk üstlenebilen, girişimci, çevresiyle uyumlu bireyler olarak öğrenme deneyimleri kazanıyorlar.

ÜÇÜNCÜ SINIF

Özel AY Eğitim Kurumlarında üçüncü sınıfta öğrencilerimiz vurgu, tonlama ve noktalama işaretlerine dikkat ederek akıcı okuma ve anlama becerisi ediniyorlar. Etkili görsel sunular hazırlayarak kendilerini iyi ifade edebilme, çıkarımlarda bulunabilme, sorunları çözebilme becerilerini geliştiriyorlar.

Matematik dersinde konuları günlük hayatla ilişkilendiriyorlar. Görsel, işitsel pek çok materyalle Matematik dersinin bilgi ve kavramlarını keşfetme yoluyla öğreniyorlar.

Fen Bilimleri dersinde öğrenciler belirlenen konuları, bilimsel olay ve olguları neden-sonuç ilişkileri kurarak öğrenecekleri aktivitelerle derinlemesine öğreniyorlar.

Tüm derslerde PYP temel kavramları doğrultusunda sorgulayarak ve sorguladıklarını eyleme geçirerek öğrenme isteği kazandırılması amaçlanıyor. Öğrenciler ders kapsamında edindikleri bilgi ve becerilerle; sorumluluk üstlenebilen, girişimci, çevresiyle uyumlu bireyler olarak öğrenme deneyimleri kazanıyorlar.

DÖRDÜNCÜ SINIF

Özel AY Eğitim Kurumlarında dördüncü sınıfta öğrencilerimiz Türkçe dersinde, Türkçe’nin doğru kullanımı ile ilgili fark ettikleri temel becerilerin tekniklerini kullanmaya teşvik ediliyorlar. Not alma, okuma ve dinleme teknikleri ve görsel sunular hazırlama becerileri bu sene içerisinde daha da gelişiyor.

Matematik dersinde öğrencilerin işlemler ve problemler arası bağlantılar kurmada yetkinlikleri artıyor.

Fen Bilimleri dersinde sorgulama, bilimsel incelemenin ve anlayışın merkezinde yer alıyor.

Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerin sorgulama becerilerini geliştirmeleri, bilgiye ulaşım tekniklerini öğrenmeleri ve kullanmaları hedefleniyor.

Tüm derslerde PYP temel kavramları doğrultusunda sorgulayarak ve sorguladıklarını eyleme geçirerek öğrenme isteği kazandırılması amaçlanıyor. Öğrenciler ders kapsamında edindikleri bilgi ve becerilerle; sorumluluk üstlenebilen, girişimci, çevresiyle uyumlu bireyler olarak öğrenme deneyimleri kazanıyorlar.

ÖZEL AY EĞİTİM KURUMLARINDA; AKADEMİK ÇALIŞMALARDA ÖĞRENCİLERİN YAPARAK YAŞAYARAK ÖĞRENMELERİNE ÖNEM VERİLİYOR.

HER BÖLÜMÜN PLANLADIĞI BİLİMSEL SOSYAL, SPORTİF VE KÜLTÜREL PROJELER BİR ÜRÜNE DÖNÜŞÜYOR.

ORTAOKUL

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Özel AY Eğitim Kurumlarında öğrenme ve öğretme tekniklerinin en iyi şekilde uygulandığı Matematik derslerinde öğrencilerimizin matematiksel düşünce ve süreçleri derinlemesine anlamaları sağlanıyor ve gerçek yaşam problemlerinin çözülmesinde kullanılıyor.

Bilimsel gezilerle öğrenciler, matematiği hayatlarına alıyor. Bir üst eğitim kurumunun sınavına hazırlık çalışmalarında; test çözme teknikleri veriliyor, pekiştirme çalışmaları yapılıyor ve istatistiklerle değerlendiriliyor. Deneme sınavları sonrasında istasyon çalışmaları ile başarı artırılıyor. Kamplar ile başarı güçlendiriliyor.

Matematik Bölümünun yenilikçi, çağdaş ve teknolojik gelişmeleri takip eden matematik öğretmenleri, bilime ve matematiğe özel ilgi duyan öğrencileri ile analitik düşünme yetenekleri geliştiriliyor.

“Şehirde Matematik” projesi ile her sınıftan ilgi duyan öğrencilerden oluşan bir takım Gaziosmanpaşa Belediyesinin Kentsel Dönüşüm Bolümü ile işbirliği yaparak, kentsel dönüşüm yapılan bir bölgenin kentsel donusum planı ve analitik raporundaki veriler değerlendiriliyor.

Bu proje ile oran orantı, yüzde ve alan hesaplama gibi birçok matematik alanında çalışmalar yapılıyor.  Matematik hayata uygulaniyor. Fikir projeleri de bu projenin ürünleri oluyor. Matematik oyunlari ile zenginlesecek fikir projeleri ile takımın inovatif yaklaşımları yansıtılıyor.

FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Özel AY Eğitim Kurumlarının fen bilimleri, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarındaki eksiksiz donanımı derslerin tam uygulamalı olarak yapılmasını sağlıyor. Fen Bilimleri eğitimi ile bilime gereken önemi veren, kazanımlarıyla çevre problemlerinin çözümüne katkıda bulunan, bilgiyi günlük hayatta kullanan, üretken bireyler yetiştiriliyor.

Çalışmalarımız; yılsonunda coşkuyla gerçekleştirilen geleneksel bilim şenliğinde yaratıcı düşünce ile üretilmiş fen projelerinin en güzel örneklerinden oluşan gösteri deneyleri öğrenciler tarafından sergileniyor.

AY Eğitim Kurumlar Fen Bölümü ve Bilişim Teknolojileri Bölümü Projesi: “Karbonun Ayak İzinde Yolculuk”. Bu projede her sınıftan ilgi duyan öğrencilerden oluşan bir takım ile yapılan çalışmaların; çalıştay konferans ve poster sergisi olarak sunulması planlanıyor.

Okulda yenilenebilir enerji dönüşümlerinin sağlanması ile ilgili çalışmalarda; okulun aylık su ve elektrik fatura bilgilerinin toplanması, yıllık/aylık elektrik/su tüketim istatistiklerinin matematik zümresi ile iş birliği yapılarak grafikle gösterilmesi ve Karbonun Ayak İzinin Takibi Elektrik Tasarrufu, Su Tasarrufu ile yapılıyor.

MAKER Hareketiyle: yağmur suyu toplama sisteminin oluşturulması, solar lamba-öğrenci projesi yapılıyor ve okul bahçesinin lambalarını güneş enerjisi kullanan solar lambaya dönüştürülüyor.

Geri Dönüşüm Çabaları: proje öğrencilerinin yılı boyunca faaliyetleri ile devam ediyor. Bu çalışmalar şöyle sıralanabiliyor:

Atık Yağ Geri Dönüşümü:  kullanılmış yağların toplanması ve Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne teslim edilmesi gerçekleştiriliyor.

Pillerin Geri Dönüşümü: atık pillerin doğaya zararları hakkında sunum yapılması, öğrencilerin bilgilendirilmesi, taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği ile iş birliği yapılması,

Kağıt Atıkların Geri Dönüşümü:  kağıt atıkların biriktirilmesi ve Darülaceze’ye teslim edilmesi plastik, cam ve metal atıkların ayrılması geri dönüşüm objeleri tasarlanması ve kermeste (19 Mayıs 2019 haftası bilim panayırı) satılarak fidanlık bütçesine dahil edilmesi planlanıyor.

Mavi Kapak Toplama Kampanyasına katılıp Türkiye omurilik Felçlileri Derneği’ne destek olunuyor.

Bu alt proje çalışmaları ile eko okul programına dâhil olunuyor.

TÜRKÇE BÖLÜMÜ

Özel AY Eğitim Kurumları Türkçe derslerinde öğrencilerini, Türk dilini doğru kullanabilen, estetik bakış açısı gelişmiş, başkalarıyla iyi ilişki kurabilen, kendini başkalarına ifade edebilen, özgüvenli bireyler olarak yetiştiriyor.

Türkçe derslerinde öğrencilerin aktif katılımıyla öğrenilen bilgiler dramatizasyonlardan şiir dinletilerine, bilgi yarışmalarından münazaralara, öykü ve şiir yarışmalarında bir ürüne dönüşerek başarıyla sergileniyor. Ayrıca dersler LGS tabanlı çalışmalar ve testlerle desteklenerek öğrenciler bir ust kuruma hazırlanıyor. Bir üst eğitim kurumunun sınavına hazırlık çalışmalarında; test çözme teknikleri veriliyor, pekiştirme çalışmaları yapılıyor ve istatistiklerle değerlendiriliyor. Deneme sınavları sonrasında istasyon çalışmaları ile başarı artırılıyor. Kamplar ile başarı güçlendiriliyor.

Okulda yapılan tüm etkinlikleri okulun web sayfasında fotoğrafları ile yayınlanması sağlanıyor.

Türkçe bölümümünüz her sınıftan ilgi duyan öğrencilerden oluşan bir takım ile “Gaziosmanpaşa’da Münazara” “GOP’ta Münazara”  Projesi ile Gaziosmanpaşa’da bulunan 43 ortaokul arasında münazara düzenlenmesini bir proje olarak yapılandırıyor. Katılan ortaokulların müdürü tarafından belirlenen Türkçe öğretmeninin katılımıyla; AY Eğitim Kurumlarında; yapılacak olan çalıştayda kura çekilerek münazarada karşılaşma yapacak iki okulu ve ev sahibi okulu belirleniyor. Aynı çalıştayda; şartname yapılandırıliyor. Okullar arası beş tur 39 adet münazara yapılarak iki takımın finale kalması planlaniyor. Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayis haftasında yapılacak olan münazaranın final karşılaşmasının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başkanlığında gerçekleşmesi öngörülüyor.

YABANCI DİL BÖLÜMÜ

Özel AY Eğitim Kurumlarının Öğrencileri, yabancı dili aktif projelerle yaşayarak öğreniyor. 4. siniftan sonra İngilizce okuyup, dinlediklerini anlayabiliyor, konuşup yazabiliyor. Uluslararası platformlarda yer alarak evrensel düzeyde iletişim kurabiliyor

İkinci yabancı dil Fransızca ile de okuma-anlama, yazma, dinleme ve konuşma olarak dört alanda çalışmalar başarı ile yürütülüyor.

Cumartesi günleri yapılan kurs programında skeç çalışmaları ve tiyatro çalışmaları ile konuşma alanının güçlendirilmesine önem veriliyor.

Yabancı Dil Bölümümüz; İngilizce ve Fransızca etkinliklerden oluşan bir program ile “Bahar Şenliği” haftasında “Spring Feast” diye adlandırdığı bir gösteri günü planlıyor.

Her sınıftan ilgi duyan öğrencilerden oluşan bir takım ile “7 X 7 Dünya Kapsülünde Karbonun Ayak İzi Sempozyumu” (Carbon Steps on World Capsule) Proje olarak yapılandırıyor. 7 kıtada 7 ülkenin kimlik kartının ve karbonun ayak izinin bildiri olarak sunulması ve bilgi şöleni bildirgesi yayınlanması ve  “Bahar Şenliği” programı kapsamında proje ürünlerinin yer alması amaçlanıyor.

SOSYAL BİLİMLER, TARİH ve COĞRAFYA BÖLÜMÜ

Özel AY Eğitim Kurumlarının Öğrencilerinin, Atatürk gibi düşüne bireyler olmalarına önem veriliyor. Atatürk İlke ve İnkılâplarını bilen, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen ve koruyup geliştiren, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olarak yetiştiriliyor.

Yaşadığı çevreyi, ülkesini ve tüm dünyayı tanıyarak coğrafi bir bilinç kazanmaları sağlanıyor. Öğrencilerin bilgi teknolojilerini kullanma, yaratıcı düşünme, problem çözme, harita kullanma, gözlem, arazi çalışması, coğrafî sorgulama, tablo, grafik ve yorumlama, zamanı algılama, değişim ve sürekliliği algılama becerileri kazandırılıyor.

Özel AY Eğitim Kurumlarının Sosyal Bilimler Bölümü; “Zaman Makinasında Hukuk” Projesinin ürünü olarak bir panel yapılmasını; ortaokul ve liseden her sınıftan ilgi duyan öğrencilerden oluşan bir takım ile planlıyor. Babil Devleti, Sümerler, Osmanlı, Günümüz Hukuk kurallarını her sinif düzeyinde olusan alt gruplar ile bilimsel bir çalışma olarak hukuku inceliyor. “Gelecekte hukuk nasıl olmalı?” öngörüsünü, geçmişten günümüze hukuk inceleme çalışmaları ile birleştirerek bir panel olarak sunulmasını planlanıyor.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ, ROBOT VE KODLAMA BÖLÜMÜ

Derslerde verilen kazanımların her biri, Microsoft Office programlarından “Word, Excel, PowerPoint ve Publisher” ile tüm derslerde kullanılabiliyor.

Algoritma ile düşünme eğitimi ve kodlama eğitimi ile yazılım çalışmaları yapılıyor. Kodlama eğitimi ürünleri ile öğrencilerimiz kendilerini keşfediyor. Kodlama eğitimi kulüp çalışmaları ile destekleniyor.

Problem çözme teknikleri ile ilgili eğitim, derslerde, MİndLab Akıl Oyunları programının sunduğu oyunlarla veriliyor ve uygulamalarla pekiştiriliyor.

Robot ve FLL çalışmaları kurs çalışması olarak ileri düzeyde de yürütülüyor. BT bölümümüz zümrelerimizle işbirliği yapıp projelerde etkin çalışmaların yapılanmasına katkı sağlıyor.

KÜTÜPHANE BÖLÜMÜ

AY Eğitim Kurumları Kütüphanesi kullanıcılarına; kitapları sevdirme, kütüphane kültürü oluşturma, araştırma becerilerini geliştirme, okumayı entelektüel gelişimin ihtiyaçlarından biri olarak yaşamın parçası haline getirme, zamanı hem verimli hem de eğlenceli kullanma amaçlarına yönelik olması için çalışmalar yapılıyor.

Kütüphane uzmanı, kullanıcılarının bilgi ihtiyacını fark etme, bilgiyi araştırma, analiz etme ve kullanma, eleştirel okuma gibi süreçlerinde yanında olmayı; onların meraklı, araştıran-sorgulayan, yeni gelişmelerle ve konularla ilgili, telif haklarına saygılı,  bilgi okuryazarı çağdaş bireyler olarak yetiştirilmesine destek oluyor.

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği Madde 8 ve Madde 9’a göre kütüphaneci, modern kütüphanecilik ilkelerine göre okul kütüphanesini düzenleniyor ve yönetiliyor.

Her türlü basılı ve teknolojik kaynaklardan yararlanma konusunda kullanıcılarını bilgilendirme, öğrenme ve öğretme çalışmalarına yardımcı olunuyor, halk, araştırma, üniversite kütüphanelerine tanıtım gezileri düzenleniyor.

Kitap tanıtma ve tartışma etkinliklerinin düzenleniyor. Sınıf ve duvar gazeteleri ile okul gazete ve dergilerinde yeni yayın ve kitapların tanıtımlarına yer veriliyor. Öğrencilerin her ay en az bir kitap okumaları için özendiriliyor.

Sınıf ve okullar arası yarışmaların düzenleniyor. Dereceye girenlerin kitapla ödüllendirilmesini sağlanıyor. Programlarda belirlenen yazar ve şairlerin eserlerinin okutulmasını sağlanıyor.

Okul ve sınıf kitaplıklarının zenginleştirme çalışmalarının yapılmasına rehberlik ediliyor.

Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmış, bilimsel düşünebilen bireyler olarak yetiştirilebilmeleri için gerekli etkinliklerin yapılması sağlanıyor.

Yazar ve şairlerle interaktif söyleşiler planlanıyor. İlkokulda bir ders okuma ve bir ders yazma çalışmaları kütüphane öğretmeninin de desteği ile aktif olarak yapılıyor.

Özel Ay Eğitim Kurumlarında kitap okuma ve yorumlayarak paylaşma çalışmalarına önem veriliyor.

MÜZİK BÖLÜMÜ

Müzik derslerinde müziğin hayatımızdaki yerini ve önemini bilen öğrencilerimizin kendilerini müzikle ifade etmelerini, estetik ruhlarını geliştirmeyi ve en önemlisi yaratıcılıklarını sergilemeleri hedefleniyor.

Her öğrencinin yeteneğini keşfedip bir enstrüman çalması sağlanıyor. Gösterilerde, öğrencilerin birikim ve yetenekleri ile yeteneklerdeki gelişmeler sahneleniyor.

GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ

Görsel Sanatlar atölyesinde sanatın hayatımızdaki yerini ve önemini bilen öğrencilerimizin kendilerini görsel sanatlar ile ifade etmelerini, estetik ruhlarını geliştirmeyi ve en önemlisi yaratıcılıklarını sergilemeleri hedefleniyor.

Her öğrencinin yeteneğini keşfedip bir görsel sanatlar alanda fark yaratması sağlanıyor. Sergi çalışmaları ile sanatın izi okulun her köşesinde fark ediliyor.

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimizin sportif becerilerini geliştirmenin yanında onlara sosyal, duygusal tavır ve alışkanlıklar kazandırılması hedefleniyor.

Öğrencilerimiz yüzme, basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, gibi sporların kurallarını öğreniyor ve uyguluyor, yarışmalarda okulumuzu başarı ile temsil ediyor olmaları hedefleniyor.

Öğrenciler, sınıflar arası ve okullar arası sportif turnuvalarla sportif organizasyonlara katılma, mücadele duygusunu yaşama, spor karşılaşmalarını centilmenlik sınırları içerisinde seyretmeyi de öğreniyor.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ

Öğrencilere mesleki, bireysel ve eğitsel rehberlik çalışmaları yapılıyor. Akademik gelişim düzeyleri ayda bir yapılan deneme sınavlarının sonuçları ile takip ediliyor ve hedef belirleme çalışmaları yapılıyor.

Kariyer planlama kapsamında okul tanıtımları ve okul gezileri düzenleniyor. “Gölge Adam Projesi” ile öğrencilerimizin hedeflediği mesleğin erbabıyla zaman geçirmesi ve hedefine odaklanması sağlanıyor.

Rehberlik Servisi, Kütüphane Birimi ve Bilişim Teknolojileri Bölümü ile birlikte “UBUNTU ÇOCUK ZİRVESİ” projesini yürütüyor.  UBUNTU ÇOCUK ZİRVESİ ile vicdan çatısında; sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma, farkındalık, işbirliği, sorumluluk değerlerinin yapılandığı bir okul ortamı oluşturulması amaçlanmaktadır.Bu amaçla;

KİM: “Okul Öğrenci Meclisi” Liderliğinde, KİM: Sınıf temsilcilerinin katılımıyla,

NASIL? Okulda yapılacak çalıştaylarda,

ANKET ÇALIŞTAYI: En sık rastlanan akran zorbalığı sorununun anket ile tanımlanması,

ÖYKÜ ÇALIŞTAYI: Bu soruna değerler ve akran arabuluculuğu kullanılarak çözüm getirilen bir öykü yazılması,

KODLAMA VE BİLGİSAYAR OYUNU ÇALIŞTAYI: Bu öykünün kodlama ile bilgisayar oyununa dönüştürülmesi,

BİLDİRGE: Ana fikrin bildirge cümlesi olarak paylaşılması ortamını sağlanması,

ZİRVE: “UBUNTU ÇOCUK ZİRVESİ” projesi İstanbul, Ulusal ve Uluslararası olarak yapılandırılması hedefleniyor.

HAZIRLIK SINIFI BULUNAN ANADOLU LİSESİ

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılında AY Eğitim Kurumlarının Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi açıldı.

Lisenin eğitim politikasını belirlerken ilk önce; mezun profilimiz nasıl olmalı dedik? Vizyonumuz, misyonumuz ve ilkelerimizin ışığında; eğitimde kalite, nitelikli öğretmen ve eğitim araçları ile hedef odaklı, kendisi ile yarışan, yabancı dilde, bilimde, sanatta, sporda donanımlı ve yanı sıra sosyal bir birey olarak Türkiye Cumhuriyetini gururla temsil eden öğrenciler yetiştirmeye odaklandık.

Lisede Vizyonumuz ile ışık olmaktayız:

“Vizyonumuz; Yakın gelecekte ülkemizi ve tüm dünyayı yönetecek ve şekillendirecek insanlar; hayal gücü örselenmemiş, farklılıklarına saygı duyulmuş, yaratıcılığı ve yetenekleri desteklenmiş, cesur, dogmalardan uzak bilimsel ve nesnel düşünebilen; yani gençliğini yaşayabilmiş ve değer verilmiş kişiler olacaktır.”

Lisede Başarmak için misyonumuzla yol almaktayız:

“Misyonumuz; eşitlikçi, karşılıklı saygı ve hoşgörünün ilke olarak kabul edildiği, toplumunun değerleri kadar evrensel değerlerin de önemsendiği bir öğrenme ortamı tasarlamaktır. Öğrencilerimizin özgün, çağdaş ve bilimsel temele dayalı yüksek kalitede eğitim yoluyla, çoğulcu bir toplum anlayışına katkı sağlayan geleceğin dünya yurttaşı olmaları için hizmet sunmaktır.”

Lisede İlkelerimizle ses olmaktayız…

“Evrensel değerleri benimser, ulusal ve toplumsal değerleri önemser. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlıdır.”

AY Anadolu Liseli olarak da; Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının izinde her geçen gün daha da yükselme hedefi ile yaşam yolculuğumuza devam edilmektedir.

Lisede Eğitim politikamızın temelinin dayanakları nelerdir?

Kazanımların derste nitelik öğretmenlerin liderliğinde uygun eğitim araçlarıyla verilmesi ile eğitim öğretim süreci planlanmakta, yapılandırılmakta, yürütülmekte, ölçülmekte ve değerlendirilmektedir.

Lisede “Akademik”, “Yetkinlik” ve “Kişisel-Sosyal Gelişim” olarak üç başlıkta tanımladığımız eğitim sistemlerine uygun süreçler yapılandırılmaktadır.

Lisede “Akademik” çalışmalarda;

Kazanımlar ile ölçme değerlendirme ikilisinin bir arada çok iyi çalışmasına odaklanılmaktadır. Öğrenmeyi öğrenme ve sorumluluk bilimci başta olmak üzere öğrenme araçlarının anahtarı öğrencilerimize verilmektedir. Derslerin kazanımlarının, ulusal ölçme sitemine yani üniversiteye hazırlık programına uygun verilmesine önem verilmektedir. Konu, ünite ve genel kazanım ölçümleri düzenli olarak günlük haftalık, aylık, dönemlik ve yıllık olarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonuçlarına göre ile tamamlama eğitimleri ile öğrenmenin bir süreç olarak yürütülmesi eğitimin sürekliliğinde önem kazanmaktadır.

Lisede “Yetkinlik” çalışmalarında;

Kazanımların davranışa dönüşmesine ve sahne almasına önem verilmektedir. Öğrencilerimize kazanımlarının sınavlarda olduğu gibi yarışmalarda, projelerde, gösterilerde sahne alması için liderlik yapılmaktadır. Kazanımların yaşam boyu öğrenme aracı olarak da kullanılabilir nitelikte olması kılavuz olması benimsenmektedir.

Lisede “Kişisel ve Sosyal Gelişim”:

Temeline dayalı çalışmalarda; ikili ve çoklu iletişimde, topluluk içinde hayat duruşlarının yapılanmasına önem verilmektedir. Bu çalışmanın temeli her durumda problem çözme tekniklerinde ustalık ve kendine güven duyulmasına önem verilerek sağlanmaktadır.

Sonuç olarak;

AY Anadolu Liseliler; öğrenmeyi bilen, merak ederek öğrenen, hedefine odaklanan, hedeflediği üniversiteye yerleşebilen bir öğrenci olarak;  yetkinlikleri ile hayatına tutunan; donanımları ile kişisel ve sosyal gelişimine değer vererek, hayat duruşuna odaklanan birey olarak yetişmektedir.

SON SÖZÜMÜZ:

“SİZ DE GELECEĞE GÜVENLE BAKMAK İÇİN;

ÖZEL AY EĞİTİM KURUMLARINDA

ÖĞRENCİ OLMAK İSTER MİSİNİZ?”