Rehberlik Servisi

Rehberlik hizmetleri öğrencilerin zihinsel/bilişsel, bedensel, sosyal, psikolojik ve akademik gelişimini desteklemeyi hedefler. Gelişim bir süreç olarak değerlendirilir; bireyi merkeze alır ve bilimsellik ilkesine dayanır, okul aile sistemi içinde ele alınır.

Bu hedefler doğrultusunda öğrencilerle bilişsel, sosyal, duygusal ve akademik alanlarda;

 • Her öğrenciyi okula adım attığı andan itibaren sosyal, duygusal ve bilişsel anlamda tanıma çalışmaları,
 • Uyum becerilerini geliştirecek oryantasyon çalışmaları,
 • İhtiyaçları doğrultusunda bireysel hedefler belirleyerek, kendi gelişim süreçlerine uygun şekilde destekleyici çalışmalar,
 • Öğrenme süreçlerini izleyerek, kendi potansiyellerinin farkına varmalarını sağlayacak çalışmalar,
 • Öz güven ve olumlu benlik algısı geliştirmeleri
 • Öğrencilerin bir üst öğretim basamağında sosyal ve akademik başarılarını sürdürmelerine yardımcı olacak sınıf içi çalışmalar yürütür.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık süreci içinde öğrenciler gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinlenilir. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.

Öğrencilerin, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlamak çalışmaların temelini oluşturur. Bu amaçla;

Bireysel veli-öğrenci ve veli-öğretmen görüşmeleri,

 • Sınıf rehberlik çalışmaları,
 • Mesleki rehberlik çalışmaları,
 • Akran destek programları,
 • Grup çalışmaları,
 • Veli-öğrenci-öğretmen seminerleri,
 • Oryantasyon çalışmaları,
 • Öğrenci tanıma çalışmaları (test, envanter uygulamaları ve gözlemler),
 • Değerler eğitimi çalışmaları yürütülür.