Kütüphane ve Okuma Kültürü

Kütüphanemiz, kütüphane ortamını okuma, öğrenme ve araştırma alışkanlıklarının geliştirildiği yer olarak kabul eder ve tüm öğrenci, veli, öğretmen ve çalışanların bilgi ihtiyacını karşılamayı hedefler.

Her eğitim-öğretim yılı sonunda, öğretmenlerle işbirliği yaparak bir sonraki yılın programına alınacak okuma/kültür kitaplarının belirlenmesini sağlar.

Her sınıf düzeyinde (k-4) haftada 2 ders saati sınıflarda, öğrencilerin okuma-yorumlama ve analiz becerilerini geliştirmeye yönelik “Kitap Atölyesi” çalışmalarını planlar ve sürdürür.

 1. Kütüphane ve Bilgi Merkezi
  Kütüphanemiz, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve personelimize; kitapları sevdirmeyi, kütüphane kültürü oluşturmayı, araştırma becerilerini geliştirmeyi, okumayı entelektüel gelişimin ihtiyaçlarından biri olarak yaşamın parçası haline getirmeyi, zamanı hem verimli hem de eğlenceli kullanmayı hedefler.
 2. Bilgi Okuryazarlığı, Araştırma ve 21. Yüzyıl Becerileri
  Sınıf ve kütüphane öğretmeni, haftada en az bir saat verdikleri kütüphane derslerinde, öğrencilerimizin meraklı, yeni gelişmelerle ve konularla ilgili, telif haklarına saygılı, bilgi okuryazarı çağdaş bireyler olarak yetiştirilmesini destekler. Öğretmenlerimiz, kütüphanede verilen bu derslerle, öğrencilerimizin bilgi ihtiyacını fark etme, bilgiyi araştırma, analiz etme ve kullanma, eleştirel okuma gibi süreçlerinde yanındadır.
 3. Yazar Söyleşileri
  Kütüphanemiz “Yaşayan bir kütüphane” felsefesiyle, yılın belirli dönemlerinde yazar söyleşilerinin ve etkinliklerin gerçekleştiği ferah ve renkli bir yerdir.

Kütüphane Kuralları

 • Okulumuzun tüm öğrenci, veli ve çalışanları kütüphanenin doğal üyesidir.
 • Başvuru kaynakları niteliğindeki yayınlar (ansiklopediler, sözlükler, yıllıklar vb.) ve özel koleksiyonlar (Atatürk albümleri, değerli sanat kitapları) ödünç verilmez.
 • Öğrenciler kütüphaneden 15 gün için kitap ödünç alma hakkına sahiptir. Aldıkları yayını gününde geri vermekle sorumludurlar.
 • Aldığı yayını 15 gün içerisinde bitiremeyeceğini kütüphanecilere bildiren öğrencilere ek süre verilir.

Önemli Not: Yayının geç teslim edildiği her bir gün için 50 kuruş ceza ödenir. .

 • Öğrenciler ödünç aldıkları yayını iyi kullanmakla ve hasarsız geri vermekle sorumludur.