Eğitim Politikası ve Ölçme Değerlendirme

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatını “sorgulama ve okuma temelli” bir program çerçevesinde sunmaktayız. Öğrencilerimizin anlamlı okumalarını; okuduğunu yorumlamalarını ve bir senteze ulaşmalarını sağlamak geliştirmeyi hedeflediğimiz temel becerileridir.

Ayrıca programımız, bilgiyi kullanarak öğrencilerimizde temel beceri, tutum ve kavramları kazandırmayı hedefler.

Okulumuzun en güçlü yanlarından biri, ders dışı etkinlikler programımızdır. Sanat, bilim ve spor alanlarında onlarca etkinlik sunan bu program, öğrencilerimizin kendi yeteneklerini tanımalarına, dengeli ve sağlık bir yaşam tarzı geliştirmelerine ve etkili öz yönetim becerileri edinmelerine yardımcı olmayı amaçlar.

Okulumuzda öğrencilerimizi öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenmeye, davranışlarının sorumluluğunu almaya, doğayı korumaya ve topluma hizmet etmeye teşvik ederiz. Onlardan, öğrenmelerinin sonucunda anlamlı ve sorumlu eylemler başlatmalarını bekleriz. Topluma hizmet çalışmalarına katılım, öğrencilerimize iş birliği, problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri kazandırır.

Okullarımızda öğrencilerimizin;

  • Yabancı dil becerisi kazanması,
  • Bir üst öğrenime akademik olarak hazırlanması,
  • Sanatsal, kültürel, sportif aktivitelerle yetkinlik kazanması,
  • Uluslararası açılımlarımızla dünya vatandaşlığına hazır olmaları öncelikli kazanımlarımızdandır.

AY İlkokulu, öğrencilerinin doğaya ve çevresine duyarlı, tüm kültürlere ve farklılıklara saygılı, birey haklarının bilincinde olan, bilgiye ulaşma yollarını bilen, kendine güvenen, Atatürk ilkelerine ve ulusal değerlere bağlı, laik ve demokratik toplum düzenini benimseyen, barış dolu bir dünya için yaşam boyu öğrenmekten vazgeçmeyen bireyler olarak yetiştirilmesini hedefler.

Öğrenmenin her bir öğrencide ayrı ayrı gerçekleştiği gerçeğiyle eğitim programını öğrenci merkezli bir yaklaşımla sürekli yenileyerek geliştirir.

Tüm çalışmalardaki hedefimiz; okullarımızda  öğrencilerimizin çok yönlü gelişimleri esas alarak onları  geleceğin bilinmeyen dünyasına hazırlamak o dünyaya katkı sağlayacak yaşam becerileri ile donatmaktır.

Ay İlkokulunda Ölçme ve Değerlendirme Süreci;

Okulumuzda ölçme değerlendirme süreci her bilimsel platformda olduğu gibi üzerinde önemle çalışılan profesyonel bir disiplindir.

AY ilkokulunda ölçme-değerlendirme politikası başarısızlığı değil, başarılanı değerlendirmeye odaklıdır. Öğrenciler birbirleriyle kıyaslanmaz. Başarı kriteri, öğrencinin öğrenme sürecinde gösterdiği performanstaki ilerleme olarak tanımlanır ve her öğrencinin gelişim süreci kendi içinde değerlendirilir.

Değerlendirme süreci yalnızca test sınavlarla sınırlı değildir. Özellikle, dil ve ifade becerilerinin önemsendiği anasınıfı, 1ve 2. sınıflarda alternatif değerlendirme araçlarının (Rubrik, Portfolyo, Çıkış Kartı vb.) yanı sıra öğrencilerin kendi ifadeleri ile yanıtlayacakları “Açık Uçlu” sınav türü kullanılır.