Hafta sonu Kursları başladı

TİYATRO/ DRAMA:

Tiyatro hayattan yola çıkarak insan durumlarını kurgulayan ve sahneye taşıyan sanat dalıdır. Yunan kültüründen doğan tiyatro, Yunan tanrısı Dionysos’a düzenlenen bir dini törenden doğmuştur. Günümüzde sadece bir tören ya da gösteri değildir. Bugünün dünyası oyun ve sanatın bir çocuğun eğitimi, gelişimi ve kendini keşfetmesinde ne denli etkin rol oynadığını bilmektektedir.

AY KOLEJİ'nin eğitim anlayışı ile  tiyatro sanatının kültürü ve  çocuklara kattığı değerler örtüşmektedir. Tiyatro ile yetişen çocuk her şeyi olduğu gibi kabul etmez, dış dünyayı sorgulamayı öğrenir. Okulumuzun eğitim anlayışı soran, sorgulayan, kendinin ve dış dünyanın farkında olan çocuklar yetiştirmektir.

Ayrıca Tiyatro ve yaratıcı drama atölyeleri çocukların dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini kullanma ve iletişim kurma becerilerini geliştirir. Soyut kavramları somutlaştırabilmesini sağlar.

Okulumuz sağlam nesillerin yetişmesinde tiyatro ve drama kurslarının önemi üzerinde hassasiyetle durmakta buradan hareketle ders programına koymakta ve yeterli görmeyip kurslar açmaktadır.

Bu sebepledir ki 12 yaş ve üzeri tüm çocukların tiyatro atölyemizde olmasını arzulamaktadır. 15 Hafta  sürecek programda duruş, ses, tonlama, sahne becerisi gibi temel tiyatro eğitimi verilecektir. AY KOLEJİ kültür sanat etkinliklerimizi yürüten kordinatörümüz "TURGUT UĞUR APAYDIN" yönetiminde çocukların özgüven gelişimi, kendini doğru ve etkin biçimde ifade edebilme, yetkin Türkçe kullanımı, takım çalışması, sahne deneyimi gibi beceriler geliştirmek üzerine çalışmalar yapılacaktır.

Kurs bitiminde sertifika verilecektir.

 

TURGUT UĞUR APAYDIN:

Kayıt Formu

 

 

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU:

 

Klasik Türk müziği, klasik Türk mûsıkîsi, Osmanlı'da mûsıkî günümüzde kullanılan adıyla Türk sanat müziği kültürümüze has müzik türüdür. Kökleri Orta Asya'ya kadar dayanır, Selçuklu ve özellikle Osmanlı uygarlığının bir ürünü olarak pekçok milletin müziklerini etkilemiş, onların müziğini de kendi potasında eritmiştir. Klasik Türk musikisinin insanın psikolojik ve biyolojik gelişimine etkisi büyüktür. Atalarımız müziği yüzyıllarca terapi aracı olarak kullanmışlardır. 

AY KOLEJİ Klasik Türk müzikisini daha fazla kitleye ulaştırmak için kurs düzenlemektedir. İstanbul Ünivefsitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Korosu Şefi GÜRSEL KOÇAK ustayla Geleneksel "Meşk Sistemi" yle nota bilginiz olmadan Türk müziğinin en güzel şarkılarını öğrenecek müziğin sihirli frekansı yaşam biçiminiz olacak. Sizde konusunda uzman olan hocamızın dokunduğu yüzlerce öğrencilerden birisi olmak istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın.

Klasik Türk Müziği temelinde oluşacak Yaşam Koromuzda geleneksel “Meşk Sistemi” ile Türk Müziği şarkıları söyleyeceğiz. Nota bilgisine bakılmaksızın katılım gösterebileceğiniz kursumuzda 18 yaş ve sonrası herkese açıktır.

Kurs bitiminde sertifika verilecektir.

GÜRSEL KOÇAK:

1977 yılında, İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Müziği Bölümünde müzik eğitimine başladı. Geleneksel mûsikimizin en eski ve köklü kurumu olan “Dârül’elhân”’ı 1983 yılında bitiren Koçak, İÜ Devlet Konservatuvarı “İcrâ Heyeti”nde “Sanatçı Öğretim Elemanı” olarak müzik yaşantısına başladı. Öğrencilik yıllarında, Nezih Uzel’ in mûsiki toplantılarına katıldı. Burada konularında uzman olan; Bekir Sıtkı Sezgin, Kani Karaca, Hafız Kemal Tezergil, Necdet Tanlak, İzzet Eskidemir gibi üstadlarla çalışma fırsatı bularak birçok Klasik eserleri, Mevlevi Âyini, ve İlahileri meşk etti. 1980 yılında Hey dergisinin düzenlediği Liseler arası müzik yarışmasında erkek solist dalında Türkiye birincisi olarak ilk başarısını kazandı. 1989 ve 1994 yıllarında İcrâ Heyeti bünyesinde, İstanbul Festivali’ne konser solisti olarak katıldı. 1995-98 yılları arasında, Türk mûsikisinin en büyük yorumcularından olan, Bekir Sıtkı Sezgin’ in asistanı olarak birçok konser ve TV programlarında çalıştı. 1992-2005 yılları arasında Moda Musıki ve Kültür Derneği, ODTÜ Mezunları Derneği Türk Müziği, Aygaz-OPET Türk Müziği Korolarını kurarak buradaki amatörlere Türk müziği dersleri vererek, birçok konserler gerçekleştirdi. Araştırmacı bir kimliğe sahip, Klasik Türk müziğinin çeşitli alanlarında geleneğe bağlı ve düzeyli icraların içerisinde olmaya özen gösteren Gürsel KOÇAK, bu anlayışı yansıtan organizasyonlarla yurt için de ve yurt dışında birçok proje, konser ve CD’leri hazırlayıp yönetti. 2002-2010 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Musikisi İcrâ Heyeti Şef’ i olarak görev yaptı.2013 yılında İÜ Rektörlüğüne bağlı olarak “Türk Müziği Kulübünü” kurdu ve “Türk Müziği Eğitimi Sertifika” programı koordinatörü olarak görev yaptı. 2017 yılında bu kurumdaki görevinden emekli oldu. 2016-17 sezonunda Kadıköy Belediyesi müzik gönüllülerine bağlı olarak “Müzikle farkındalık” adı altında çalışmalar yapmaya başladı.

 

Kayıt Formu

 

 ZEYBEK ve SİRTAKİ

Zeybekler 16. yüzyıllarda Ege kıyılarında yaşamışlardır.  Zeybek oyununun ilk temelleri Batı Anadolu yöresinde atılmıştır.Köklü bir tarihe sahip olan zeybek oyunu Aydın, Muğla ve Denizli dışında İzmir ve Manisa'nın köylerinde de oynanır. Efelerin oynadığı zamanla bu yöre halkı ile bütünleşen bir danstır.

Sirtaki, Yunan folklörünün ayrılmaz bir parçası hâline gelen bir dans türüdür. Osmanlı döneminde azınlıkların yoğun yaşadığı yerlerde oynanır ve bilinirdi.

Ege Dansları olarak da bilinen Sirtaki ve Zeybek iki kültürün bütünleyicisi gibidir. Kültürlerin dans ve müzikte bütünleştirmek, kitlelere ulaştırmak için  AY KOLEJİ kendi bünyesinde dans atölyeleri düzenlemiştir.

15 hafta (I.Dönem)’ dan oluşan kursumuzun çalışmalarını "Kallista Sirtaki ve Ege Dansları" kurucusu ve eğitmeni BİROL SÜREN yürütecektir.

 Kurs süresince 11 yaş ve üstü kursiyerlere sirtaki ve zeybek danslarının temelleri verilecek Ege kültürüne dair motifler öğrenecek ve ritim duygularını geliştirecektir.

 Kurs bitiminde sertifika verilecektir.

 

BİROL SÜREN:

Yunanistan’da bulunduğum dönemlerde  muhtelif tavernalarda  HASAPİKO VE ZEYBEKİKO  danslarından etkilenerek bu dansı öğrenmeye karar verdim.

İstanbul’a döndüğümde 2009 yılının mart ayında Türkiye'nin en büyük sirtaki ve ege dansları grubunda öğrenci olarak kurs almaya başladım. 2010 yılında asistan oldum daha sonra 2011 yılında eğitmen olarak eğitim   kadrosunda göreve devam ettim bu süre içerisin de  toplamda 2500 saat lik bir ders

 eğitimi aldım. Daha sonra 2013 yılının mart ayında bu gruptan ayrılarak   KALLİSTA SİRTAKİ VE EGE DANSLARI GRUBUNU KURDUM ve kendi

 kurslarımı  vermeye başladım aynı zamanda çeşitli okullarda KALLİSTA SİRTAKİ VE EGE DANSLARI GRUBU OLARAK SİRTAKİ VE ZEYBEKİKO dans derslerini vermeye başladım..

2014 yılından itibaren TOLGA HAN  DANS OKULARIN DA SİRTAKİ VE ZEYBEK dersleri vermeye başladım hâlâ  bu kurumlarda ders vermeye devam

 ediyorum.TOLGA HAN dans okullarında yetiştirdiğim öğrencilerim ve asistanlarım bu okulların düzenlediği yıl sonu gösterilerine katıldı daha sonra 2018

 yılında ŞAŞKIN BAKKAL TOLGA HAN dans okulu şubesini açtım YUNANİSTAN'dan ve  KIBRIS RUM kesiminden getirdiğimiz hocalarla çeşitli work shoplar düzenledim aynı zamanda birçok öğrenciye okulumuzda MEB onaylı sertifika eğitimleri verdirdim. 

2019 yılından itibaren ANADOLU ATEŞİ dans okullarında yetişkinler sınıflarında sirtaki ve ege dansları kursları vermeye başladım hâlâ bu kurumlarda  ders

 vermeye devam ediyorum.

Kayıt Formu

 

 

BASKETBOL:

NBA'in anavatanı Amerika'dan doğan ve çocukların vücut gelişimine büyük katkıları olan bir spordur.Oyun, oyuncuların sahadaki hareketleri etrafında döner. Koşma, zıplama ve hızlı yanal kesmelerin hareketleri oyuncuya kalorilerin yakılabileceği çok fazla egzersiz sağlayabilir. Bu egzersizler çocukların bağışıklığının güçlenmesine, kas ve kemik gelişimine, mental yönlerinin güçlenmesine yardımcı olur. 

AY KOLEJİ sağlıklı ve zeki nesillerin mutlaka spor ve sanatla bütünleşmesi gerektiğine inanan ve bunu destekleyen bir okuldur. Okul sadece taş duvarlatdan meydana gelmez, matematik, geometri, tarih bilgisini öğretrmek yeterlideğildir. Bu anlayışı benimsem,iş okulumuz kendi  bünyesinde kurslar açmıştır. Kampüsümüzde bulunan kapalı basketbol sahamızda profesyonel basketbol koçumuz HÜSEYİN KAR eşliğinde gerçekleşecek kursumuzda öğrencilerimize stratejik düşünebilme, takım halinde hareket edebilme ve spor alışkanlığı kazanabilmeyi amaçlamaktayız.

Her öğrencinin kolaylıkla öğrenebildiği paylaşmayı ve takım olma kazanımlarının verildiği bir branştır. Sizleri dünyanın en güzel sporlarından biri olan basketbolu öğrenmeye davet ediyoruz.

 

HÜSEYİN KAR:

 

6 yıllık beden eğitimi öğretmeniyim. Alanımda uzman antrenör olarak çalıştım. Bir çok özel okulda görev yaptım. Trakya Besyo mezunuyum. Takım sporlarında öğrencilerin birbiriyle iletişim sağlaması amacıyla fiziksel ve zihinsel gelişimlerine destek oluyoruz. Basketbol gelişim çağındaki öğrenciler için vazgeçilmez bir spordur. Sporcuların temel hareket becerilerinin, nesne kontrolü, yerdeğiştirme hareketleri, denge , koordinasyon, çabukluk anlamında geliştiği en güzel takım sporlarından biridir.

Kayıt Formu:

 

FUTBOL:

Futbol  kökeni milattan önceye dayanmaktadır. Günümüzdeki modern futbol ise 1863'te İngiltere'de futbol birliği kurulmuştur. Futbol oynamak, antrenman yapmak, dengeli beslenme, uyku alışkanlıklarının düzene girmesini anksiyete ve depresyon gibi rahatsızlıkların giderilmesi için mükemmel bir aktivitedir. Takım bilinci ve sosyalleşmeyi  destekler ve kötü alışkanlıkların önüne geçer. 

AY KOLEJİ özellikle ergen gençlerin gelişimine pozitif katkı sağlayacak  futbol kursunu açmıştır.  

Kampüsümüzde bulunan futbol sahamızda profesyonel futbol koçumuz BATUHAN KOYUNCU eşliğinde gerçekleşecek kursumuzda öğrencilerimize stratejik düşünebilme, takım halinde hareket edebilme ve spor alışkanlığı kazandırmayı amaçlamaktayız.

 

BATUHAN KOYUNCU:

 

 

Kayıt Formu

 

GÖRSEL SANATLAR:

Görsel sanatlar göze hitap eden ürünler çıkaran sanatlardır. Seramik, resim, heykel, tasarım, fotografçılık görsel sanatların yan dallarıdır. Çocukların yaratıcılık yönlerini geliştirmek, ufuklarını açmak ve yaratıcılıklarını görsel sanatlar vasıtasıyla gün yüzüne çıkarabiliriz.  Çocukların çevre ile ilgili gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını, düşüncelerini ifade edebilme yeteneği bu sanatla kazanılmaktadır. 

AY KOLEJİ sanatı yaşantısının içine katan çocuklar ve nesiller yetiştirmeyi hedefler. Haftalık ders programlarının içinde yeterince çocukların yeteneklerine dokunulmadığı için okulumuz kurs düznlemiştir.

Temel sanat bilgilerinin çocuğun yetenek düzeyine paralel olarak kazandırılacağı görsel sanatlar koçu CEMİLE KARAYAVUZ liderliğinde yapılacak kursumuza bekliyoruz.

 

CEMİLE KARAYAVUZ:

2016 Yılında Rüştü Akın Anadolu Meslek Lisesi Grafik Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. Lise öğrenimi sürecinde Happy People Project reklam ajansında staj eğitimini tamamladı.Aynı yıl Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi, Bileşik Sanatlar Bölümü’nde öğrenime başladı. Üniversite öğrenimi boyunca çok çeşitli sanat alanlarında proje çalışmaları yaptı, aktif roller aldı. Çeşitli çalıştaylara (Engravist- Exlibris – Hasip Pektaş), sergilere ( Dijital Ortamda Sanat, Uluslararası Karma Resim Sergisi) katıldı.

Bir yandan öğrenimini sürdürürken diğer yandan da 2019 yılında Galeri Binyıl bünyesinde, küratör İlknur ŞANAL’ın asistanlığını yürüttü. Galeri bünyesinde düzenlenen birçok sergi için afişler hazırladı, sergi hazırlık sürecine dahil oldu. Contemporary İstanbul Sergisine katılan galerinin asistanlık görevini sürdürerek, en büyük sanat organizasyonlarından birinin içerisinde yer aldı. Galeride Contemporary İstanbul’a paralel olarak düzenlenen solo ve grup sergilerinin afişlerini tasarladı, sergi yerleştirmelerinde aktif rol aldı.

Yine aynı galeride İKSV bünyesinde, 16. İstanbul Bianel’inin galerideki paralel sergisi olan ‘Yedi Kıtada Yelkenli Döngü’ sergisi afişini hazırladı. 2019-2020 yıllarında ise Terapi Sanat Atölye bünyesinde Sanatçı Gözde AKPINAR CANLI’nın asistanlığını yürüttü. Terapi Sanat Atölye’de farklı yaş grubunda çocuklarla çok çeşitli etkinlikler yaptı.

2020 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladı. Yine aynı yıl İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’da Pedagojik Formasyon eğitimini tamamladı. 2021 yılı itibarıyla Özel Ay Eğitim Kurumlarında Görsel Sanatlar öğretmeni olarak görevine başladı. Hedefi; Sanatsal becerileri kazanan, sanatı hayatın her alanına yansıtan bireyler yetiştirmek.

Kayıt Formu

 

PİYANO:

Piyano, İtalya'da Bartolomeo Cristofori  tarafından 1700 yılı civarında icat edilmiş telli bir müzik aletidir. Çocuklar piyano çalarken nota takibi yapmak, eseri aynı tempo ile devam ettirmeye çalışmak odaklanmayı öğrenirler Küçük yaşlardan itibaren düzenli piyano eğitimi almanın bireylerin konsantrasyon sürelerinin gelişmesine katkı sağladığı kanıtlanmış. İşitsel, sözel becerilerini geliştirir hafızayı güçlendirir. 

AY KOLEJİ sanata aşina çocuklar yetiştirmek için piyano kursu düzenlemiştir ve okulumuzda müzik koçumuz NUR SOLMAZ liderliğinde atölye programı verilecektir.

NUR SOLMAZ: