Özel Ay Okulları

Okulumuz başarı gücünü 24 yıllık eğitim tecrübesini ile birleştirdiği IB Uluslararası Bakalorya PYP programından almaktadır. Modern, yenilikçi eğitim anlayışı ile her yıl topluma sorgulayan, bilimsel düşünen, disiplinler arası bağlantı kurabilen, Atatürk gibi düşünen bireyler kazandırmaktadır.

Bu amaç ile çeşitli kurum ve kuruluşlar ile işbirlikleri gerçekleştirmektedir. Okulumuz Avrupa ülkeleri uluslararası proje topluluğu olan eTwinning okulları arasında olup, komisyona düzenli olarak tüm Avrupa ülkelerinin katılımcısı olduğu proje geliştirme ve akran öğrenme günleri için projeler üretmektedir.

Etkin ana dil kullanımı ile okuma- anlama ve yaratıcı düşünme becerileri geliştirme amacıyla zengin kurum kütüphanemizi aktif olarak kullanıyor, yazar buluşma günleri düzenliyor ve öğrencilerimizin akademik başarılarını destekliyoruz.

Yabancı dil eğitiminin yaşam içerisinde öğrenildiğine inanıyor İngilizce başta olmak üzere Fransızca, Almanca ile çok dilli eğitim imkânı sunuyoruz. Ayrıca, Cambridge English- Young Learners sınavları için sınav merkezi olan okulumuzda her yıl Cambridge English sınav gözetmenleri eşliğinde hem okulumuz hem çevre okullardan öğrencilerin katılımları ile gerçekleşen sınavlara ev sahipliği yapıyoruz.

Öğrencilerimize bilimsel düşünme ve merak etme alışkanlığı kazandırmak amacıyla Türk Astronomi Derneği (TAD) üyesi olan okulumuzda Astronomi, Astrofizik ve Uzay Gözlem etkinlikleri düzenliyoruz.

Öğrencilerimize temiz ve sağlıklı bir öğrenim ortamı sunma önceliğimiz doğrultusunda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen “Pandemi Hijyen ve Okulum Temiz” belgeli kampüsümüzü Enstitü kuralları doğrultusunda yeni eğitim öğretim kural ve koşullarına hazırlıyoruz.

Dünya Çevre Eğitim Vakfı (Foundation for Environmental Education (FEE)) Uluslararası Eco- Schools arasında yer alan okulumuzda öğrencilerimize sürdürülebilir çevre duyarlılığı ve sosyal sorumluluk bilinci edindirmeyi amaçlamaktayız.