Neden Ay Okulları

Özel AY Eğitim Kurumları Anaokulu ile 1998 yılında sektörde yerini almıştır. 2014 yılından itibaren de İlkokul, Ortaokul ile ve 2018 de Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi yatırımları ile başarılı adımlarla büyümeye devam etmektedir.

Kurucumuz Saadet BADEM’İN uluslararası düzeyde vizyoner yaklaşımı ile yakın gelecekte ülkemizi ve tüm dünyayı yönetecek ve şekillendirecek insanlar; hayal gücü örselenmemiş, farklılıklarına saygı duyulmuş, yaratıcılığı ve yetenekleri desteklenmiş, cesur, dogmalardan uzak bilimsel ve nesnel düşünebilen; yani ÇOCUKLUĞUNU YAŞAYABİLMİŞ ve DEĞER VERİLMİŞ kişiler olması vizyon olarak yapılandırılmıştır.

900 öğrenciye eğitim ve öğretim verilen kampüste;  geniş derslikler, kütüphane, teknoloji ve sanat atölyeleri, açık ve kapalı spor alanları ve gösteri salonlarının donanımı ve fiziki büyüklüğü ile öğrencilere verilen değer, kampüsün her köşesinde hissedilmektedir.

Özel AY Eğitim Kurumlarında; Atatürk gibi düşünmeye önem verilmektedir. 21. yüzyıl becerileri ile yenilenen bilgiyi kendisinde de yapılandıran yenilikçi öğretmenlerimiz ile öğrencilerimiz hayata hazırlanmaktadır. Kaliteli eğitime, 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasına her derste, kulüplerde ve proje çalışmalarında önem verilmektedir. Sorumluluk sahibi, etkin iletişim kurabilen, yaratıcı, entelektüel, sistematik düşünen, medyayı doğru kullanan, işbirliğine değer veren, öz yönelimi güçlü ve çevresel-toplumsal sorumluluğa önem veren,  kendini gerçekleştiren bireyler yetiştirilmektedir.

Özel AY Eğitim Kurumlarında;  öğrencilerimizin yabancı dili uygulama deneyimine, bilişim teknolojilerini kullanarak fen ve matematik derslerinin birikimini robotik, STEAM ve MAKERS ile uygulamasına ve girişimciliğe önem verilmektedir. Öğrencilerimiz bu birikimleri ile dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemektedir.

Özel AY Eğitim Kurumlarında eğitimin süreç yönetimine: “Plan Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al” aşamalarına önem verilmektedir. “Planla ve Uygula” aşamasında; günlük plan yapılmakta ve ders materyali ile öğrenme modeli uygulanmaktadır. “Kontrol Et” aşamasında; “İmece” diye adlandırdığımız uygulama ile öğretmenlerimiz, zümre arkadaşının dersini gözlemleyip dersi birlikte değerlendirmektedir. “Önlem Al” aşamasında;  önceden planlaması yapılmış derslerde, 5 kişilik bir öğrenci grubu ile bir başka derslikte, “Co-Op” diye adlandırdığımız çift öğretmen uygulaması, öğretmen işbirliğini güçlü kılmakta ve ders kazanımları pekiştirilmektedir.

Özel AY Eğitim Kurumlarında bir üst eğitim kurumunun sınavına hazırlık çalışmalarında; Lise Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında; Temel Yeterlilik Testi (TYT),  Alan Yeterlilik Testleri (AYT) hazırlığı için ayda bir ya da iki kez deneme sınavları yapılmaktadır. Bu bağlamda; 4. Sınıftan itibaren test çözme teknikleri verilmekte, istasyonlarda pekiştirme çalışmaları yapılmakta ve istatistiklerle değerlendirilmektedir. Ödev çalışmaları ve deneme sınavları hazırlığı için, okul çıkışı iki oturumda branş öğretmenleriyle yapılan; “Ödev-İstasyon” derslerinde başarı artırılmaktadır.

Özel AY Eğitim Kurumlarında sınava hazırlanan son sınıflarda, her cumartesi deneme sınavı ve istasyon yapılmakta,  yılda dört kez yapılan deneme-istasyon ve sınava düşünsel hazırlık kampları kütüphanede ve kurum dışında bir tesiste yapılmakta ve başarı güçlendirilmektedir.

Bireysel özelliklerine göre kendilerini gerçekleştiren AY Kolejliler, hedefleri doğrultusunda hedeflerine ulaşmaktadır.