SÜRAT OYUNLARI ETKİNLİĞİ

Özel Ay Koleji 6. sınıf öğrencilerimiz hangi durumda daha büyük sürat elde edildiğini belirledi ve ölçümler yaparak Fen Bilimleri Laboratuvarı'nda eğlenerek öğrendiler. Yapılan hareket gözlemi esnasında aracın hangi hareketi yaptığı öğrencilerle sorgulandı.Sürekli aynı süratle gitmediği, süratinin arttığı sonucuna birlikte varıldı. Bulunan değerin ortalama değer olduğu vurgulandı çünkü sabit süratli hareket söz konusu değildi. Sabit süratli bir harekette eşit zaman aralıklarında alınan yollar öğrencilerimizce sorgulandı. Her bir eşit zaman aralığında eşit yol alındığı sonucuna varıldı.
Böylece "sürat" kavramı tamamen pekiştirilmiş oldu.