Özel AY Kolejliler Geçmişten Gelen İzlerin Peşinde: Konumuz Fosiller…

Özel AY Kolejli 4. Sınıflarımız, Fen Bilimleri dersinin “Fosiller” konusunda hem eğlenip hem öğrendikleri bir deney ile geçmişi anlamlandırmayı deneyimledi. Alçı ile istedikleri objeleri kullanarak fosil modeli oluşturan öğrencilerimiz, fosillerin nasıl oluştuğunu sorgularken uygulamalı olarak öğrendi.

Özel AY Koleji Öğrencileri Geçmişten Günümüze Bilimsel Bilginin İzlerini Takip Edebilen Bireyler Yetiştirir.