ÖZEL AY EĞİTİM KURUMLARI YENİ DÖNEME HAZIR

ÖZEL AY EĞİTİM KURUMLARI
2023-2024 Eğitim-Öğretim Dönemine Hazır
 
Özel Ay Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen “AY'IN 10.YILINA HAZIRLIK ÇALIŞTAYI” Haliç Mövenpick Otelde 18 – 19 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleşti. 
Okulumuzun üst düzey görevlilerinden olan;
Akademik Danışmanlarımız, Kurucumuz, Kurucu Temsilcimiz, Genel Müdürümüz, Okul Müdürümüz, PYP Koordinatörümüz, PDR Koordinatörümüz, Program Geliştirme Uzmanlarımız, Eğitim Teknoloğumuz, Ölçme Değerlendirme Uzmanımızın katılımlaryla Cumartesi ve Pazar tam gün “2023 – 2024 Eğitim Öğretim Yılının akademik içeriğini Planlama” çalışması yaptık.


Çalışmamızda öne çıkan başlıklar şunlar oldu;
Ay Okulları ilk günden itibaren eğitim bilimlerinin gerekliliklerini benimseyerek; her bir öğrencimizin bilişsel, fiziksel, psikolojik farklılıklarını dikkate alınmasının önemini yinelendi. 
Ay Koleji'nde sınıflar, her biri farklı renkte çiçek açan renkli çiçek tarlasına benzetilmekte. Çocuklar da tıpkı çiçekler gibi her biri diğerinden farklı. Bu farklılıklara saygı duyarak, klasik tek tip ders anlatım tekniği, başkasına benzemeye zorlanması, akranları ile kaşılaştırılması yarıştırılması çocukları öğrenmeye karşı küstüreceğine, mutsuz edeceğine, gelişimlerini engelleyeceğine olan inancımız yinelendi.
Eğitim-öğretim felsefe ve yaklaşımımız öğrencilerimizi hem yaşam becerilerini kazanmalarına hem de akademik başarı yakalamalarına, sosyal , mutlu çocuklar olarak yetişmelerini sağladığının tespiti yapıldı.  
Bu güne kadar okulumuz öğrencileri her girdiği sınavda ilçemizde, ilimizde ve ülke sıralamalarında akdemik alanda ciddi dereceler yaptı. Bu başarı da öğretmenlerimizin "her bir öğrencimizi dikkate alarak hazırladıkları günlük ders işleyiş planı çalışmamızın" katkısının büyük olduğu ve vazgeçilmez hayati önemde olduğu tespiti yapıldı.
 Diğer önemli bir başlık ise "eğitim-öğretim sürecinin her aşaması" disiplinlerarası eğitim bilimcilerinden oluşan büyük bir "ekip çalışması'' olması gerektiği oldu. Öğrencilerimizin her birinin hedeflenen becerileri kazanmaları ve "tam öğrenme" sürecinin tamamlanabilmesi için derse giren öğretmenlerimizin aşağıda belirtilen birimlerin desteğini alarak ders planı hazırlanmasının alt yapısı oluşturuldu;
Bu birimler;
- Okul sağlık birimi (çocuk sağlığı uzmanı doktorumuz, hemşiremiz)
- PDR birimi, 
- Ölçme ve Değerlendirme birimi,
- Eğitim Teknolojisi birimi, 
- Program Geliştirme birimi uzmanlarımız ve Akademik Danışmanlarımızın periyodik  olarak çalışmalarının ciddiyetle sürdürülmesinin önemli olduğu kararlaştırıldı.
Ayrıca öğrencilerimizin yararına olacak eğitim biliminin çağdaş ve yenilikçi program ve uygulamalarının incelenerek, gelişmelerin yakından takip edilmesi ve yeniliklere açık olmanın önemi vurgulandı.
 İki gün süresince odaklandığımız tüm başlıklar, 10. yılına hazırlanan okulumuzun 100. yılını yaşayacak olan Cumhuriyetimiz'e yakışır öğrenciler yetiştirmesi için çok değerliydi.
 
ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacak olan öğrencilerimizin yüzyılımızın ihtiyaçlarına yani 21.yy becerilerini kazanarak çağı yakalamalarına, sosyal, kültürel, akademik, sanat ve spor başarılarının artırılmasına yönelik önemli kararlar alındı.
 
Alınan kararlar ve başlıkların ayrıntıları şunlar oldu;
 
•Ay Okulları; öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin, velilerimizin hatta mahalle sakinlerimizin gelişimine ışık tutan  "yaşam boyu öğrenenler topluluğu okulu" olduğu vurgulandı. 

• Okul misyon ve vizyonunun okul kültürünü etkin bir şekilde yansıttığı kabul edilmiş olup İlkelerimize bazı öneriler getirilmiştir. ‘‘Okulda öğrenci, veli ve görevlilerin yüksek yararları esas alınır’’ ilkesine ''tüm paydaşların'' eklenmesi önerisi kabul edildi. ''AY Okulları ailesinde yaşam; samimi, içten, sıcak, fedakarlık, sevgi, sadakat temelleri üzerine kurulmuştur’’ ilkesine ise ''saygı ve dürüstlük'' eklenmesi önerisi kabul edildi.
• Tüm kademelerde "okulumuzun misyon, vizyon ve ilkelerinin" sene başında çalışması yapılarak paydaşlarımızın benimseyerek içselleştirmeleri gerektiği bir kere daha vurgulandı.
• Organizasyon şeması eleştiri aldı; Yatay, birbiri ile etkileşim içinde olan bir şema olarak revize edilmesi kararı alındı.

• Evrensel ve ulusal değerlerin öğrencilerimize kazandırılması için belirlediğimiz Ay'ın değerleri olan "Duyuşsal özellikler'' başlıklarının yıl içinde ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde farklı şekilde yürütülmesi,  ders prgramının kazanımlara uygun planlanması kararlaştırıldı.

• Çift dilli eğitim konusunda başarılı çalışmalar yaptığımız, bu çalışmanın öğrencilerimizin İngilizce diline daha hakim olması için yararlı olduğu tespiti yapıldı. Çift dilli eğitim uygulamasında başarılı olan okullarla iş birliği yapılmasına karar verildi.
• Disiplinler üstü çalışmaların ''branş derslerinin aynı zamanlı aynı kazanımları derslerinde yer vererek iş birliği halinde planlanmasının'' 5 ve 6. sınıflardan başlanarak yapılandırılması vurgulandı.
• Bilişim ders içeriğinin ''dijital okur yazarlığı'' kazanımlarının esas alınarak planlanması ve STEM, Kodlama kazanımlarının kulüp olarak verilmesi kararlaştırıldı.
• Okulumuzda öğretmen eğitimlerinin sürdürülmesi ve ‘’Öğretmen Gelişim Kurulu ‘’ kurulması önerildi.
• Öğretmenlerin işe alım ve performans değerlendirme sürecinin titizlikle yapılması,  kültürel ve mesleki gelişim eğitimlerine devam edilmesi, maddi ve özlük kazanımlarının ülke yaşam koşullarına uygun düzenlenerek artırılması ve önemli noktalardan birisinin ise "okul kültürümüzün" öğretmenlerimiz tarafından içselleştirmelerine yönelik çalışmaların artırılması gerektiği belirtildi.
 
Çalıştay,  tüm paydaşların- öğrenen topluluğunun - gelişimi için çok yararlı olduğunu belirterek iyi dilek ve temennilerle tamamlanmıştır.
Ağustos ayında tüm öğretmen ve eğitim uzmanlarımızın katılımlarıyla gerçekleştireceğimiz; çalıştayda alınan kararların yıllık işleyiş planlarını yapmak üzere  yeniden buluşmayı diliyoruz.
 
KATILIMCILAR :
AKADEMİK DANIŞMANIMIZ: Prof.Dr. Dilek GÖZÜTOK    
KURUCU: Saadet BADEM                                                
KURUCU TEMSİLCİSİ: Asya KAYA                                  
GENEL MÜDÜR: Nazan DALKIRAN                                                    
OKUL MÜDÜRÜ: İrem ALACAKOÇ
PYP KOORDİNATÖRÜ: Büşra KARAN
İLKOKUL PROGRAM GEL. UZM: Uzman Yeliz GÜNBEK ARICI
PDR KOORDİNATÖRÜ: Neval ÖZKAN
PROGRAM GELİŞTİRME UZMAN : Dr. Fatma ŞATIROĞLU
EĞİTİM TEKNOLOĞU: Kerem Berk ATICI
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UZMANI : Doğan İŞLER
 
 
Barbaros Hayrettin Paşa, 1058. Sk. No:40, 34250, Gaziosmanpaşa/İstanbul
Ay Koleji