Ortaokul ve Lise öğrencilerimiz için öğrenme sürecini destekleyici envanter çalışmaşmaları yapıldı.

Ay Okulları’nda ortaokul ve lise kademesinde öğretme ve öğrenme sürecinin daha verimli geçmesi, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına,  bilişsel becerilerine uygun bir öğrenme ortamı sunmak, öğrenme stilleri ve farklı zeka türlerinin neler olduğunu belirlemek ve bunu öğretimin ayrılmaz bir parçası haline getirmek için rehberlik birimimizle birlikte çoklu zeka testi ve öğrenme stilleri ölçeğini uyguladık.