"ÖĞRENEN OKUL–GÜÇLENEN ÖĞRETMEN” temalı IX. Ortaöğretim Çalıştayı'na Ay Okulları olarak katılım sağladık.

AY OKULU ÖĞRENCİLERİ ÇOK ŞANSLI!  

ÖĞRETMENLERİ "ÇAĞI YAKALAYAN, BAŞARILI OLMAYI BAŞARAN ÖĞRENCİ YETİŞTİRMEK" İÇİN KENDİLERİNİ SÜREKLİ YENİLEYEN EĞİTİMLERE KATILIYOR. 

  

10 Aralık 2022 Cumartesi günü İstanbul’da okul yöneticileri ve öğretmenlerden oluşan 650’ye yakın kişinin katılım sağladığı Türkiye Özel Okullar Derneği Ortaokul ve Lise Komisyonu üyelerinin desteğiyle düzenlenen “ÖĞRENEN OKUL–GÜÇLENEN ÖĞRETMEN” temalı IX. Ortaöğretim Çalıştayı'na Ay Okulları olarak 7 öğretmenimizle katılım sağladık. 

  

Öğretmenlerimiz; öğrencilerimizi daha iyi tanıyıp kazanımları daha iyi kavramaları için etkinlik hazırlamada tasarımcı yönlerinin güçlendirilmesi, yaşam boyu öğrenme süreçlerine destek olacak konu özelinde düşünme becerilerinin öğrenilmesi, değerlendirme ve eksikler hakkında geri bildirim verilmesi; çocukların duygularını anlayan, aralarında güvene dayalı bağ kurmayı önemseyen, meraklı, yaratıcı, bilgili ve oyun dostu öğretmenlik mesleğini yerine getirebilmesi; güçlü ve sürdürülebilir bir okul kültürü, beceri temelli eğitimde dijital sistemlerin kullanımı gibi birçok konu içeren çalıştayda yeni teknik ve uygulamalar keşfederek bilgi ve tecrübelerine yenisini eklediler. 

   

Çalıştaya katılan öğretmenlerimiz, çalıştaydan edindikleri kazanımları da sınıflarımıza ve tüm öğretmen arkadaşlarımıza taşımak için raporlar düzenleyip paylaşımda bulundular. 

  

Ay Kolejinde herkes için yaşam boyu öğrenme daima devam eder.