Laboratuvarda Palanga Sistemlerini eğlenerek öğrendik

PALANGA SİSTEMLERİ
 İki basit makara takımının kullanılmasıyla elde edilen ve büyük bir yükü küçük bir kuvvetle dengeleyerek kaldırmaya ya da indirmeye yarayan sistemlerdir. Makara takımlarından biri üstte sabit, yüke bağlanan ikinci takım ise hareketlidir. Bütün makaralardan dolanan bir halat aracılığıyla ağır yükler, küçük bir kuvvet uygulanarak kolayca indirilip kaldırılabilir. Palangalarda yük, kendisini taşıyan paralel halat sayısı kadar az bir kuvvetle dengelenebilir. Palangalar, en çok gemilerde yük ve kurtarma sandalı indirip bindirmede ve asansör sistemlerinde kullanılır. Bu sistemlerde kuvvet, bölünerek yükün bir kısmının sabit makaralara taşıtılmasıyla azaltılabilir. Palangalarda yükü kaldıracak kuvvet, yükün ağırlığının yükü taşıyan ip sayısına bölümü ile hesaplanır. Palangalarda kuvvetten kazanç, yoldan kayıp olur. Biz de 11.sınıf öğrencilerimiz de laboratuvarda "Palanga Sistemlerini" eğlenerek öğrendik.