Kütüphane Dersleri ve Disiplinlerarası Yaklaşım semineri gerçekleştirildi.

Geleceğin nesillerini yetiştiren Ay Koleji lider ve öğretmenleri, Kütüphane Öğretmeni Ünal Keskin'in hazırlayıp sunduğu "Kütüphane Dersleri ve Disiplinlerarası Yaklaşım" seminerine katıldı.

Seminerde " Bilgi Okuryazarlığı, Kütüphane Kullanımı/Akademik Beceriye Ulaşma Becerisi, IB Öğrenen Profilleri, Kaynakça Yazma Süreci, Medya Okuryazarlığı, Veri Tabanları" gibi pek çok konu başlığına değinildi.

#geleceginnesilleriAyKolejinde