KENDİ KİTAP AYRACIMIZI TASARLIYORUZ

59. Kütüphane Haftası "Cumhuriyetin Kazanımları ve Kütüphanecilik " teması ile kutlanıyor!
Öğrencilerimize kitap okumayı sevdirirken okuma alışkanlığı da kazandıran, bilinçli okurlar olmaya özendiren nesiller yetiştiriyoruz.
Ay Koleji ortaokul ve lise kademesi öğrencilerimiz, Türkçe-TDE dersinde Kütüphane ve Görsel Sanatlar dersleriyle disiplinler arası çalışma yaparak 27 Mart-2 Nisan Kütüphane Haftası'nda yaratıcı düşünme becerilerini kullanarak kendi kitap ayraçlarını tasarladılar.