Mentor Öğretmen-Veli Buluşmaları Öncesi Bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Geleceğin nesillerini yetiştiren Ay Koleji lider ve öğretmenleri, Ortaokul -Lise Müdür Yardımcısı Kübra Kendir'in hazırlayıp sunduğu "Mentor Öğretmen-Veli Buluşmaları Öncesi Bilgilendirme"  semineriyle öğretmenlere, Ay Kolejine özgü I-Mentor hakkında bilgi aktarımında bulundu. 

Seminerde yönetici ve öğretmenlerimiz, mesleki tecrübelerini aktardı;örnek olaylar üzerinden problem çözme konusunda bilgiler paylaşıldı.

#geleceginnesilleriAyKolejinde