Ay Koleji lider ve öğretmenleri, "Zor Kişiliklerle Başa Çıkma" adlı seminere katıldı.

Geleceğin nesillerini yetiştiren Ay Koleji lider ve öğretmenleri, Rehberlik Bölümü Zümre Başkanı Neval Özkan'ın hazırlayıp sunduğu "Zor Kişiliklerle Başa Çıkma" adlı seminere katıldı.

Seminerde "karakter özellikleri, bireysel farklar, karakter yapılarına göre davranış belirleme, çatışma çözme, iletişim becerileri, bendili-sendili-empati"  başlıklarına  değinilerek örnek olay canlandırmasıyla seminer zenginlestirildi.

#geleceginnesilleriAyKolejinde