Ay Eğitim Kurumları öğretmenleri, Atatürk gibi düşünen nesiller yetiştirmek için sürekli eğitim alıyor!

Ay’ın yaşam boyu öğrenenleri; Devlet Tiyatroları Sanatçısı,
Davranış Bilimleri ve İletişim Uzmanı Adnan ERBAŞ ile buluştu. Tam gün süren eğitimde
okulumuz öğretmenleri öğrencilerimize örnek olma sorumluluğunun gerektirdiği zarafet, giyim,
tutum ve davranış, dilimizi doğru kullanma, kültür, edebiyat, sanat alanlarında donanımlı olma
zorunluluğunun kurum kültürümüzün temeli olduğu bilincine varıp hedeflerimizi derinlemesine
duyumsayarak içeriği uygulamalı bir şekilde ele aldılar.
Cumhuriyet değerlerine bağlı " Atatürk gibi düşünen" nesillerin öğretmenleri olduğumuz için bir
kez daha okulumuzla ve kendimizle gurur duyuyoruz.

 

"İnsan idealleri için yaşar,
kendine hedef koyar, hedefine ulaşmak için çabalar. Kurumlar da böyledir.
Ay Koleji kendine hedefler koymuş ve onu gerçekleştirmek için hangi yolları kullanabilirim diyerek yöntemler belirlemiş.
Atatürk yolunda ilerleyen, bilimi, aklı kendine rehber edinmiş kurumların olması hepimize umut veriyor.
Çok yaşa Ay Koleji, çok yaşa Cumhuriyet Türkiyesi..."

Adnan Erbaş