Bugün 7 Nisan Kişisel Verileri Koruma Günü…

Özel AY Okullular kişisel verilerin korunmasının önemini biliyor ve uyguluyor. Online paylaşımlar arttıkça  “Kişisel Verilerin Koruması” gün be gün önem kazanmakta.

Kişisel Hakları Koruma Kurulunca “Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkı”; “Özel hayatın gizliliği de kişinin temel haklarından biridir. Bu hak, Anayasanın 20. maddesinde güvence altına alınmıştır. Teknolojik gelişmelerin temel hak ve hürriyetlere müdahale edebilmeyi kolay hale getirmiş olması ve bu durumun hukuki bir sorun olarak kendini göstermesi bu konuda yasal düzenlemeler yapmayı gerekli kılmıştır,” diye vurgulanmaktadır.

Kaynak: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/4184/Anayasal-Bir-Hak-Olarak-Kisisel-Verilerin-Korunmasini-Isteme-Hakki

Okullarda KVKK kültürünü bilinçli bir şekilde yapılandırmayı sağlamalıyız. COVID-19 salgını nedeniyle evden çalışma, uzaktan öğrenme, online alışveriş gibi online karşılanan ihtiyaçlar; veri güvenliği konusunu daha da önemli kılmaktadır. Bugünü okulda, işyerinde ve evde her ortamda kişisel verileri koruma tutumlarımızı;  gözden geçirmek ve gerekli tedbirleri almak için bir fırsat olarak ele almayı öneriyoruz.

 "Özel AY Kolejinde kişisel verilerini nasıl koruyacağının farkında olan bireyler yetişir."


Duyuru Video

Duyurularımız