Projeler

Özel AY Eğitim Kurumlarında yenilikçi öğretmen kadrosu öğrencilerini 21. yüzyıl becerileri ile donanmış olarak hayata hazırlamaktadır. Kaliteli eğitim anlayışı gereği bu becerilerinin kazandırılmasına sadece derslerde değil, kulüp ve proje çalışmalarında da önem verilmektedir. Bu bağlamda sorumluluk sahibi, etkin iletişim kurabilen, yaratıcı, entelektüel, sistematik düşünen, medyayı doğru kullanan, işbirliğine değer veren, öz yönelimi güçlü ve çevresel-toplumsal sorumluluğa önem vererek kendini gerçekleştiren bireyler yetiştirmek yolunda projeler önemli bir basamaktır. 

Öğrencilerimizin  Bilişim Teknolojilerini kullanarak fen ve matematik derslerinde elde ettikleri birikimlerini ROBOTİK KODLAMA, STEAM ve MAKERS ile uygulamalarına önem verilmektedir. Öğrencilerimiz bu birikimleri ile dünya rekabet edebilecek becerileri edinme yolunda ilerlemektedir.

AY KOLEJİNDE HER BÖLÜMÜN PLANLADIĞI BİLİMSEL SOSYAL, SPORTİF VE KÜLTÜREL PROJELER BİR ÜRÜNE DÖNÜŞÜYOR...

OKULUMUZ E-TWINNING OKUL ETİKETİ İLE ÖDÜLLENDİRİLMİŞTİR...

Özel AY Okulları dijital uygulamalar,  e-Güvenlik uygulamaları,yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar, eğitim liderlerinin sürekli mesleki gelişimleri, öğretmen ve öğrenciler ile gerçekleştirilen işbirlikçi öğrenme uygulamaları ile kendisini ululararası standartlarda da kanıtlamış, e-twinning kalite etiketi alarak Avrupa düzeyinde projelere evsahibliği etme hakkına sahip olmuştur.  Bu sayede öğrencilerimiz Avrupa çapındaki projelerde yaşıtlarıyla ortak çalışma yapabileceklerdir. Okulumuz bu başarısı ile sadece Türkiye'de değil Avrupa düzeyinde de yüksek seviyede görünürlük elde etmiştir.

Ulusal ve Uluslararası Projelerimiz

 • E-Twinning Projelerimiz
 1. Su Ayak İzimizi Ölçüyoruz (Let's measure our water footprint)
 2. Yaşamboyu Biyoekonomi (Lifelong Bioeconomy)
 3. Çevremdeki Bilim İnsanlarını Tanıyorum 2 (ÇBİT 2)
 4. Bilim İnsanlarının İzinde (In Line with Scientists)
 5. Dijital Ayak İzi (Safe Step to the Future)
 6. Light Me the Way (Bana Yolu Aydınlat)
 • Ubuntu Çocuk Zirvesi
 • Şehirde Matematik
 • Karbonun Ayak İzinde Yolculuk
 • GOP’ta Münazara
 • Zaman Makinasında Hukuk
 • 7×7 Dünya Kapsülünde Karbonun Ayak İzi Sempozyumu
 • Su Ayak İzimizi Ölçüyoruz (Let's measure our water footprint)

Özel AY Ortaokulu öğrencileri Su Ayak İzimizi Ölçüyoruz Projesi ile projenin Avrupa kalite standartlarına ulaştığını gösteren ''AVRUPA KALİTE ETİKETİ'' ve ''ULUSAL KALİTE ETİKETİ'' almışlardır. Bu proje ile Küresel ısınma ve artan nüfusa bağlı olarak su kaynaklarının günden güne azaldığı dünyamızda mevcut yanlış su kullanım alışkanlıkları hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturarak, su tasarruf bilinci kazandırılmak amaçlanmıştır. Bu proje ile Özel AY Ortaokul öğrencileri su ayak izi kavramını açıklamayı, su kaynaklarındaki azalma hakkında farkındalık kazandırmayı, mevcut yanlış kaynak kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek durumları ifade eden resim, poster ,öykü veya kısa video yarışmaları yapmayı, konunun uzmanları tarafından seminerler düzenleyerek topluma sunmayı, su tüketim alışkanlığının izlenmesi ve grafiğe aktarmayı ve sonuçları yerel ve ulusal basında sergilemeyi hedeflemişlerdir.

 • Yaşamboyu Biyoekonomi (Lifelong Bioeconomy)

Özel AY Ortaokulu öğrencileri Yaşamboyu Biyoekonomi (Lifelong Bioeconomy) projesi ile ''ULUSAL KALİTE ETİKETİ'' ve ''AVRUPA KALİTE ETİKETİ'' almışlardır. Bu proje ile Özel AY Ortaokulular, kaynakların hızla tükendiği ve çevre kirliliğinin arttığı içinde bulunduğumuz çağda biyoekonomi kavramını ele almıştır. Bu proje ile öğrencilerin biyoekonomi kavramını öğrenmeleri ve biyoekonomiyi destekleyen çalışmalar yapmalarını sağlamaları amaçlanmıştır. Canlı kütlelerinin geri dönüşümünü de kapsayan biyo-temelli ekonomi ile sürdürülebilir kalkınmaya da destek olmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak mümkün olacaktır. 

 • Çevremdeki Bilim İnsanlarını Tanıyorum 2 (ÇBİT 2)

Özel AY Ortaokulu öğrencileri Çevremdeki Bilim İnsanlarını Tanıyorum 2 (ÇBİT 2) projesi ile ''ULUSAL KALİTE ETİKETİ''  almışlardır. Bu proje ile öğrencilerin şehirlerinde yer alan üniversitelerde görev yapan ve fen, matematik gibi farklı alanlarda çalışmaları olan farklı bilim insanlarını ve çalışmalarını tanıyarak, bilime yönelik olumlu tutum kazanmalarını sağlamıştır. Bilim insanları ile iletişim kuracak olan öğrencilerin iletişim ve takım çalışması gibi yaşam becerilerinin gelişmesi de amaçlanmıştır.

 • Bilim İnsanlarının İzinde (In Line with Scientists)

Bu proje ile öğrencilerin doğru bilgiler edinerek bilime yönelik farkındalıklarını artırmayı ve bilimsel okuryazarlık becerilerine katkı sağlamayı amaçlamıştır. İçinde bulunduğumuz Dünyada çağdaş bilim, sanat ve felsefe insanca yaşamanın temelidir. Proje kapsamında öğrencilerin yaratıcı, eleştirel düşünme ve girişimcilik becerilerine katkı sağlayacak uygulamalı etkinlikler de yapılmaktadır. Proje 2020-2021 eğitim öğretim yılında da sürdürülmektedir.

 • Dijital Ayak İzi (Safe Step to the Future)

Bu proje ile proje öğrencileri yaşamımızın önemli bir bölümünde yer alan internetin ne olduğunu araştırır, dijital ayak izi kavramını sorgular. Dijital ayak izinin küresel iklim değişikliğine etkilerini tartışır. Öğrencilerin işbirliği içinde araştırma ve çalışma yapmasına fırsat verir. Bilinçli internet kullanımı ve dijital ortam becerilerini geliştirir. Farklı ülkelerden öğrencilerle çalışarak kültürel gelişimine katkı sağlar. Proje 2020-2021 eğitim öğretim yılında da sürdürülmektedir.

 • Light Me the Way (Bana Yolu Aydınlat)

Bu proje ile proje öğrencileri  madde döngülerinin ve ışığın yaşam için önemini sorgular, küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır, sera etkisini ve ışığın fotosentez üzerindeki etkisini açıklar. Proje öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmeyi,  ışığın alternatif enerji gücü hakkında farkındalık kazandırmayı, enerjiyi korumayı ve tasarrufunu günlük yaşamda geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje 2020-2021 eğitim öğretim yılında da sürdürülmektedir.

 • ​​​​​Ubuntu Çocuk Zirvesi

Bu proje ile “Akran Zorbalığı” adıyla bilinen iletişim sorununa,“Akran Arabuluculuğu” ile sorunu yaşayanlar tarafından çözüm bulunmasına odaklanma fırsatı sunulmaktadır. Bu bağlamda; yaşanılan bir durumu anlatan öyküden, algoritmasına, kodlamadan ve bilgisayar oyununa giden yolculuğun, zirvede paylaşım ortamı bulması, yaygınlaşması ve 21. Yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi beklenilmektedir. Zirve; geçtiğimiz yıl 20.05.2019’da Gaziosmanpaşa ilçe ortaokullarının 100 öğrenci katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu proje ile Akran zorbalığı denilen akran iletişim sorunlarının akran arabuluculuğu ile çözüm arayışının, sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma, farkındalık, birlikte üretme, sorumluluk gibi değerlerinin vicdan bağlamında güçlü yapılanması ve okulda sürdürülebilir barış ortamı sağlanması amaçlanmıştır.

 • Şehirde Matematik

Bu proje ile yaşadığımız şehirde farklı bir yerleşim alanı elde etmek için Matematik uygulamalarının gücünü fark etmek ve Matematik ile yaşadığımız çevrede neleri değiştirebileceğimiz konusunda ilgi alanları oluşturmak amaçlanmıştır. Özel AY Koleji Matematik Bölümü liderliğinde ve GOPAŞ işbirliği ile yürütülen «ŞEHİRDE MATEMATİK FİKİR PROJESİNDE”; Sarıgöl Kentsel Dönüşüm Bölgesinin Analitik Raporu veri olarak ele alınmıştır. Matematik uygulamaları ile fikir projesi yapılandırılmıştır. Özel AY Ortaokulu öğrencilerinden oluşan proje ekibi tarafından yürütülmüştür. Her sınıf düzeyinde bir fikir projesi oluşturulmuştur. «GOPAŞ Karayolları Kentsel Dönüşüm Bürosu» yönetiminin mimari desteği ile animasyonlar hazırlanmıştır. Fikir projeleri AY Kolejinin Matematik atölyesinde maket olarak esere dönüşmüştür. 27 Mayıs 2019 da GOP Kentsel Dönüşüm Bürosunda; «Proje Ekibi Öğrenciler» tarafından sunum, animasyon ve maket açılış töreninde paylaşılmıştır.

 • Karbonun Ayak İzinde Yolculuk

Bu proje ile “Küresel Isınma”, “İklim Değişikliği” ve “Sürdürülebilir Çevre” farkındalığını oluşturarak bu felsefenin temsilcisi olmak hedeflenmiştir. Okulumuzda ve evlerimizde karbon ayak izini azaltmak için; Elektrik-elektronik ürünler, fosil yakıtlar ve organik olmayan atıkların doğaya saldığı karbonu farkında olup, evde ve okulda karbonun ayak izini azaltmaya duyarlı olma tutum ve davranışını geliştirmek amaçlanmıştır.

 • GOP’ta Münazara

Bu proje ile öğrencilerin; kendine güven ve sorumluluk duygularını geliştirmek, toplum içinde kendini ifade edebilme, savunma, fikir üretme ve çözüm bulma yeteneklerinin gelişmesine destek vermek, herhangi bir konuda farklı görüşleri, mantık yürütme, tezler, istatistikî bilgilerle savunmasını sağlamak ve antitezler üretme yeteneğini geliştirerek; okullarda şiddetin önlenmesi ve güvenli okul çalışmaları kapsamında zamanlarını etkili kullanabilmelerini sağlamak, enerjilerini olumlu alanlara yönlendirerek güvenli ortamlar oluşturmak amaçlanmıştır.

 • Zaman Makinasında Hukuk

Bu proje ile öğrencilerde toplumsal yaşam içerisinde hukuk kurallarına uymanın önemini kavraması amaçlanmıştır. AY Ortaokulu öğrencileri proje kapsamında, geçmişten günümüze hukuk kuralları hakkında farkındalık oluşturarak gelecekteki hukuk kuralları hakkında öngörüde bulunurlar.

 • 7×7 Dünya Kapsülünde Karbonun Ayak İzi Sempozyumu

Bu proje ile dünyamızın sosyo- ekonomik, demografik ve kültürel değerlerinin farkında olunması yanı sıra dünyamızın kaynaklarının karbon salınımını önleyici nitelikte kullanımı için öngörüde bulunulması amaçlanmıştır. 7 kıtada 7 ülkenin kimlik kartının ve karbonun ayak izinin bildiri olarak sunulması ve sempozyum bildirgesinde öngörünün yayınlanması hedeflenmiştir. 

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Özel AY Eğitim Kurumlarında öğrenme ve öğretme tekniklerinin en iyi şekilde uygulandığı Matematik derslerinde öğrencilerimizin matematiksel düşünce ve süreçleri derinlemesine anlamaları sağlanıyor ve gerçek yaşam problemlerinin çözülmesinde kullanılıyor.

Bilimsel gezilerle öğrenciler, matematiği hayatlarına alıyor. Bir üst eğitim kurumunun sınavına hazırlık çalışmalarında; test çözme teknikleri veriliyor, pekiştirme çalışmaları yapılıyor ve istatistiklerle değerlendiriliyor. Deneme sınavları sonrasında istasyon çalışmaları ile başarı artırılıyor. Kamplar ile başarı güçlendiriliyor.

Matematik Bölümünun yenilikçi, çağdaş ve teknolojik gelişmeleri takip eden matematik öğretmenleri, bilime ve matematiğe özel ilgi duyan öğrencileri ile analitik düşünme yetenekleri geliştiriliyor.

“Şehirde Matematik” projesi ile her sınıftan ilgi duyan öğrencilerden oluşan bir takım Gaziosmanpaşa Belediyesinin Kentsel Dönüşüm Bolümü ile işbirliği yaparak, kentsel dönüşüm yapılan bir bölgenin kentsel donusum planı ve analitik raporundaki veriler değerlendiriliyor.

Bu proje ile oran orantı, yüzde ve alan hesaplama gibi birçok matematik alanında çalışmalar yapılıyor.  Matematik hayata uygulaniyor. Fikir projeleri de bu projenin ürünleri oluyor. Matematik oyunlari ile zenginlesecek fikir projeleri ile takımın inovatif yaklaşımları yansıtılıyor.

FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Özel AY Eğitim Kurumlarının fen bilimleri, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarındaki eksiksiz donanımı derslerin tam uygulamalı olarak yapılmasını sağlıyor. Fen Bilimleri eğitimi ile bilime gereken önemi veren, kazanımlarıyla çevre problemlerinin çözümüne katkıda bulunan, bilgiyi günlük hayatta kullanan, üretken bireyler yetiştiriliyor.

Çalışmalarımız; yılsonunda coşkuyla gerçekleştirilen geleneksel bilim şenliğinde yaratıcı düşünce ile üretilmiş fen projelerinin en güzel örneklerinden oluşan gösteri deneyleri öğrenciler tarafından sergileniyor.

AY Eğitim Kurumları Fen Bölümü ve Bilişim Teknolojileri Bölümü Projesi: Yürüttüğü uluslar arası çalışmalar ile E-TWINNING okulu olmuştur. Özel AY Koleji Lifelong Bioeconomy (Yaşam Boyu Biyoekonomi), Let's Measure Our Water Footprint (Su Ayak İzimizi Ölçelim) Projeleri ile Avrupa Kalite Etiketi alırken, Çevremdeki Bilim İnsanlarını Tanıyorum -2 projesi ile Ulusal Kalite Etiketi almıştır. “Karbonun Ayak İzinde Yolculuk” projesi ile her sınıftan ilgi duyan öğrencilerden oluşan bir takım ile yapılan çalışmaların; çalıştay konferans ve poster sergisi olarak sunulması planlanıyor.

Okulda yenilenebilir enerji dönüşümlerinin sağlanması ile ilgili çalışmalarda; okulun aylık su ve elektrik fatura bilgilerinin toplanması, yıllık/aylık elektrik/su tüketim istatistiklerinin matematik zümresi ile iş birliği yapılarak grafikle gösterilmesi ve Karbonun Ayak İzinin Takibi Elektrik Tasarrufu, Su Tasarrufu ile yapılıyor.

MAKER Hareketiyle: yağmur suyu toplama sisteminin oluşturulması, solar lamba-öğrenci projesi yapılıyor ve okul bahçesinin lambalarını güneş enerjisi kullanan solar lambaya dönüştürülüyor.

Geri Dönüşüm Çabaları: proje öğrencilerinin yılı boyunca faaliyetleri ile devam ediyor. Bu çalışmalar şöyle sıralanabiliyor:

Atık Yağ Geri Dönüşümü:  kullanılmış yağların toplanması ve Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne teslim edilmesi gerçekleştiriliyor.

Pillerin Geri Dönüşümü: atık pillerin doğaya zararları hakkında sunum yapılması, öğrencilerin bilgilendirilmesi, taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği ile iş birliği yapılması,

Kağıt Atıkların Geri Dönüşümü:  kağıt atıkların biriktirilmesi ve Darülaceze’ye teslim edilmesi plastik, cam ve metal atıkların ayrılması geri dönüşüm objeleri tasarlanması ve kermeste (19 Mayıs 2019 haftası bilim panayırı) satılarak fidanlık bütçesine dahil edilmesi planlanıyor.

Mavi Kapak Toplama Kampanyasına katılıp Türkiye omurilik Felçlileri Derneği’ne destek olunuyor. Bu proje çalışmaları ile eko okul programına dâhil olunuyor.

TÜRKÇE BÖLÜMÜ

Özel AY Eğitim Kurumları Türkçe derslerinde öğrencilerini, Türk dilini doğru kullanabilen, estetik bakış açısı gelişmiş, başkalarıyla iyi ilişki kurabilen, kendini başkalarına ifade edebilen, özgüvenli bireyler olarak yetiştiriyor.

Türkçe derslerinde öğrencilerin aktif katılımıyla öğrenilen bilgiler dramatizasyonlardan şiir dinletilerine, bilgi yarışmalarından münazaralara, öykü ve şiir yarışmalarında bir ürüne dönüşerek başarıyla sergileniyor. Ayrıca dersler LGS tabanlı çalışmalar ve testlerle desteklenerek öğrenciler bir ust kuruma hazırlanıyor. Bir üst eğitim kurumunun sınavına hazırlık çalışmalarında; test çözme teknikleri veriliyor, pekiştirme çalışmaları yapılıyor ve istatistiklerle değerlendiriliyor. Deneme sınavları sonrasında istasyon çalışmaları ile başarı artırılıyor. Kamplar ile başarı güçlendiriliyor.

Okulda yapılan tüm etkinlikleri okulun web sayfasında fotoğrafları ile yayınlanması sağlanıyor.

Türkçe bölümümünüz her sınıftan ilgi duyan öğrencilerden oluşan bir takım ile “Gaziosmanpaşa’da Münazara” “GOP’ta Münazara”  Projesi ile Gaziosmanpaşa’da bulunan 43 ortaokul arasında münazara düzenlenmesini bir proje olarak yapılandırıyor. Her ortaokulun müdürü tarafından belirlenen Türkçe öğretmeninin katılımıyla; AY Eğitim Kurumlarında; yapılacak olan çalıştayda kura çekilerek münazarada karşılaşma yapacak iki okulu ve ev sahibi okulu belirleniyor. Aynı çalıştayda; şartname yapılandırıliyor. Okullar arası beş tur 39 adet münazara yapılarak iki takımın finale kalması planlaniyor. Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayis haftasında yapılacak olan münazaranın final karşılaşmasının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başkanlığında gerçekleşmesi öngörülüyor.

YABANCI DİL BÖLÜMÜ

Özel AY Eğitim Kurumlarının Öğrencileri, yabancı dili aktif projelerle yaşayarak öğreniyor. 4. siniftan sonra İngilizce okuyup, dinlediklerini anlayabiliyor, konuşup yazabiliyor. Uluslararası platformlarda yer alarak evrensel düzeyde iletişim kurabiliyor

İkinci yabancı dil Fransızca ile de okuma-anlama, yazma, dinleme ve konuşma olarak dört alanda çalışmalar başarı ile yürütülüyor.

Yabancı Dil Bölümümüz; İngilizce ve Fransızca etkinliklerden oluşan bir program ile “Bahar Şenliği” haftasında “Spring Feast” diye adlandırdığı bir gösteri günü planlıyor.

Her yıl Cambridge Sınavlarında elde edilen uluslararası başarılara bu yılda yeni başarılar ekleyerek Okul Yabancı Dil Başarısını bir kez daha göstermeyi hedefliyor.

Her sınıftan ilgi duyan öğrencilerden oluşan bir takım ile “7 X 7 Dünya Kapsülünde Karbonun Ayak İzi Sempozyumu” (Carbon Steps on World Capsule) Proje olarak yapılandırıyor. 7 kıtada 7 ülkenin kimlik kartının ve karbonun ayak izinin bildiri olarak sunulması ve bilgi şöleni bildirgesi yayınlanması ve  “Bahar Şenliği” programı kapsamında proje ürünlerinin yer alması amaçlanıyor.

SOSYAL BİLİMLER, TARİH ve COĞRAFYA BÖLÜMÜ

Özel AY Eğitim Kurumlarının Öğrencilerinin, Atatürk gibi düşüne bireyler olmalarına önem veriliyor. Atatürk İlke ve İnkılâplarını bilen, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen ve koruyup geliştiren, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olarak yetiştiriliyor.

Yaşadığı çevreyi, ülkesini ve tüm dünyayı tanıyarak coğrafi bir bilinç kazanmaları sağlanıyor. Öğrencilerin bilgi teknolojilerini kullanma, yaratıcı düşünme, problem çözme, harita kullanma, gözlem, arazi çalışması, coğrafî sorgulama, tablo, grafik ve yorumlama, zamanı algılama, değişim ve sürekliliği algılama becerileri kazandırılıyor.

Özel AY Eğitim Kurumlarının Sosyal Bilimler Bölümü; “Zaman Makinasında Hukuk” Projesinin ürünü olarak bir panel yapılmasını; ortaokul ve liseden her sınıftan ilgi duyan öğrencilerden oluşan bir takım ile planlıyor. Babil Devleti, Sümerler, Osmanlı, Günümüz Hukuk kurallarını her sinif düzeyinde olusan alt gruplar ile bilimsel bir çalışma olarak hukuku inceliyor. “Gelecekte hukuk nasıl olmalı?” öngörüsünü, geçmişten günümüze hukuk inceleme çalışmaları ile birleştirerek bir panel olarak sunulmasını planlanıyor.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ, ROBOT VE KODLAMA BÖLÜMÜ

Derslerde verilen kazanımların her biri, Microsoft Office programlarından “Word, Excel, PowerPoint ve Publisher” ile tüm derslerde kullanılabiliyor.

Algoritma ile düşünme eğitimi ve kodlama eğitimi ile yazılım çalışmaları yapılıyor. Kodlama eğitimi ürünleri ile öğrencilerimiz kendilerini keşfediyor. Kodlama eğitimi kulüp çalışmaları ile destekleniyor.

Problem çözme teknikleri ile ilgili eğitim, derslerde, MindLab Akıl Oyunları programının sunduğu oyunlarla veriliyor ve uygulamalarla pekiştiriliyor.

Robot ve FLL çalışmaları kurs çalışması olarak ileri düzeyde de yürütülüyor. BT bölümümüz zümrelerimizle işbirliği yapıp projelerde etkin çalışmaların yapılanmasına katkı sağlıyor.

MÜZİK BÖLÜMÜ

Müzik derslerinde müziğin hayatımızdaki yerini ve önemini bilen öğrencilerimizin kendilerini müzikle ifade etmelerini, estetik ruhlarını geliştirmeyi ve en önemlisi yaratıcılıklarını sergilemeleri hedefleniyor. Her öğrencinin yeteneğini keşfedip bir enstrüman çalması sağlanıyor. Gösterilerde, öğrencilerin birikim ve yetenekleri ile yeteneklerdeki gelişmeler sahneleniyor. Müzik dalında projeler bir beste yapma, seslendirme, bir enstruman icrası, koro performansı yarışma performansı şeklinde icra edilmektedir. 

GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ

Görsel Sanatlar atölyesinde sanatın hayatımızdaki yerini ve önemini bilen öğrencilerimizin kendilerini görsel sanatlar ile ifade etmelerini, estetik ruhlarını geliştirmeyi ve en önemlisi yaratıcılıklarını sergilemeleri hedefleniyor.

Her öğrencinin yeteneğini keşfedip bir görsel sanatlar alanda fark yaratması sağlanıyor. Sergi çalışmaları ile sanatın izi okulun her köşesinde fark ediliyor. Görsel sanatlar dalında projeler bir eser oluşturma, yarışmaya katılma, önemli gün ve törenler için görsel afişler hazırlama performansı şeklinde icra edilmektedir. 

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimizin sportif becerilerini geliştirmenin yanında onlara sosyal, duygusal tavır ve alışkanlıklar kazandırılması hedefleniyor.

Öğrencilerimiz yüzme, basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, gibi sporların kurallarını öğreniyor ve uyguluyor, yarışmalarda okulumuzu başarı ile temsil ediyor olmaları hedefleniyor. Beden Eğitimi dalında projeler bir performans gösterisi, bireysel ya da takım yarışmalarına katılma, önemli gün ve törenler için gösteri hazırlama performansı şeklinde icra edilmektedir. 

Öğrenciler, sınıflar arası ve okullar arası sportif turnuvalarla sportif organizasyonlara katılma, mücadele duygusunu yaşama, spor karşılaşmalarını centilmenlik sınırları içerisinde seyretmeyi de öğreniyor.