Projeler

Özel AY Eğitim Kurumlarında;  21. yüzyıl becerileri ile yenilenen bilgiyi kendisinde de yapılandıran yenilikçi öğretmenlerimiz ile öğrencilerimiz hayata hazırlanmaktadır. Kaliteli eğitime, 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasına her derste, kulüplerde ve proje çalışmalarında önem verilmektedir. Sorumluluk sahibi, etkin iletişim kurabilen, yaratıcı, entelektüel, sistematik düşünen, medyayı doğru kullanan, işbirliğine değer veren, öz yönelimi güçlü ve çevresel-toplumsal sorumluluğa önem veren,  kendini gerçekleştiren bireyler yetiştirilmektedir.

Öğrencilerimizin  bilişim teknolojilerini kullanarak fen ve matematik derslerinin birikimini robotik, STEAM ve MAKERS ile uygulamasına ve girişimciliğe önem verilmektedir. Öğrencilerimiz bu birikimleri ile dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemektedir.

ÖZEL AY EĞİTİM KURUMLARINDA; AKADEMİK ÇALIŞMALARDA ÖĞRENCİLERİN YAPARAK YAŞAYARAK ÖĞRENMELERİNE ÖNEM VERİLİYOR.

LONCA Nesiller Üretiyor Projesi ile kazanımlarımız ve 21. yüzyıl becerilerimiz ürüne dönüşüyor...

Öğrencilerin yaşlılarla ortak üretim etkinliklerde bulunarak empati, saygı, sorumluluk gibi becerileri geliştirmeleri, üretimde teknolojinin kullanımı konusunda farklılıklarının sağlanması, ders ve okul ortamında öğrendiklerini kullanarak, gerçek yaşam, arasındaki bağlantı konusunda farkındalıklarının artırılması, öğrencilerin, girişimcilik, yaratıcılık, iletişim gibi 21. yüzyıl yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik üretim ortamının sağlanması amaçlanmıştır.

İKİ KUŞAĞI BİRLEŞTİREN ATÖLYELERDE ÜRETİYORUZ...

OKULUMUZ E-TWINNING OKUL ETİKETİ İLE ÖDÜLLENDİRİLMİŞTİR...

Özel AY Ortaokulları E-twinning okul etiketi alarak Avrupa düzeyinde eTwinning için rol modelleri olarak tanınmış ve eylemin gelecekteki gelişimi için ilham verecek öncü okullarından biri olmuştur.

Avrupa düzeyinde yüksek seviyede görünürlük elde etmiştir. Özel AY Ortaokulu dijital uygulamalar,  e-Güvenlik uygulamaları,yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları, eğitim liderlerinin sürekli mesleki gelişimleri, öğretmen ve öğrenciler ile gerçekleştirilen işbirlikçi öğrenme uygulamaları ile kendisiini ululararası standartlarda da kanıtlamıştır.

Ulusal ve Uluslararası Projelerimiz

 • E-Twinning Projelerimiz
 1. Su Ayak İzimizi Ölçüyoruz (Let's measure our water footprint)
 2. Yaşamboyu Biyoekonomi (Lifelong Bioeconomy)
 3. Çevremdeki Bilim İnsanlarını Tanıyorum 2 (ÇBİT 2)
 4. Bilim İnsanlarının İzinde (In Line with Scientists)
 5. Dijital Ayak İzi (Safe Step to the Future)
 6. Light Me the Way (Bana Yolu Aydınlat)

 

 • Su Ayak İzimizi Ölçüyoruz (Let's measure our water footprint)

Özel AY Ortaokulu öğrencileri Su Ayak İzimizi Ölçüyoruz Projesi ile projenin Avrupa kalite standartlarına ulaştığını gösteren ''AVRUPA KALİTE ETİKETİ'' ve ''ULUSAL KALİTE ETİKETİ'' almışlardır. Bu proje ile Küresel ısınma ve artan nüfusa bağlı olarak su kaynaklarının günden güne azaldığı dünyamızda mevcut yanlış su kullanım alışkanlıkları hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturarak, su tasarruf bilinci kazandırılmak amaçlanmıştır. Bu proje ile Özel AY Ortaokul öğrencileri su ayak izi kavramını açıklamayı, su kaynaklarındaki azalma hakkında farkındalık kazandırmayı, mevcut yanlış kaynak kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek durumları ifade eden resim, poster ,öykü veya kısa video yarışmaları yapmayı, konunun uzmanları tarafından seminerler düzenleyerek topluma sunmayı, su tüketim alışkanlığının izlenmesi ve grafiğe aktarmayı ve sonuçlar yerel ve ulusal basında sergilemeyi hedeflemişlerdir.

 • Yaşamboyu Biyoekonomi (Lifelong Bioeconomy)

Özel AY Ortaokulu öğrencileri Yaşamboyu Biyoekonomi (Lifelong Bioeconomy) projesi ile ''ULUSAL KALİTE ETİKETİ'' ve ''AVRUPA KALİTE ETİKETİ'' almışlardır. Bu proje ile Özel AY Ortaokulular, kaynakların hızla tükendiği ve çevre kirliliğinin arttığı, içinde bulunduğumuz çağda biyoekonomi kavramını ele almıştır. Bu proje ile öğrencilerin biyoekonomi kavramını öğrenmeleri ve biyoekonomiyi destekleyen çalışmalar yapmalarını sağlamaları amaçlanmıştır. Canlı kütlelerinin geri dönüşümünü de kapsayan biyo-temelli ekonomi ile sürdürülebilir kalkınmaya da destek olmaları ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaları sağlanacaktır.

 • Çevremdeki Bilim İnsanlarını Tanıyorum 2 (ÇBİT 2)

Özel AY Ortaokulu öğrencileri Çevremdeki Bilim İnsanlarını Tanıyorum 2 (ÇBİT 2) projesi ile ''ULUSAL KALİTE ETİKETİ''  almışlardır. Bu proje ile öğrencilerin şehirlerinde yer alan üniversitelerde görev yapan ve fen, matematik gibi farklı alanlarda çalışmaları olan farklı bilim insanlarını ve çalışmalarını tanıyarak, bilime yönelik olumlu tutum kazanmalarını sağlamıştır. Bilim insanları ile iletişim kuracak olan öğrencilerin iletişim ve takım çalışması gibi yaşam becerilerinin gelişmesi de amaçlanmıştır.

 • Bilim İnsanlarının İzinde (In Line with Scientists)

Bu proje ile öğrencilerin doğru bilgiler edinerek bilime yönelik farkındalıklarını artırmayı ve bilimsel okuryazarlık becerilerine katkı sağlamayı amaçlamıştır. İçinde bulunduğumuz Dünyada çağdaş bilim, sanat ve felsefe insanca yaşamanın temelidir. Proje kapsamında öğrencilerin yaratıcı, eleştirel düşünme ve girişimcilik becerilerine katkı sağlayacak uygulamalı etkinlikler de yapılmaktadır. Proje 2020-2021 eğitim öğretim yılında da sürdürülmektedir.

 • Dijital Ayak İzi (Safe Step to the Future)

Bu proje ile proje öğrencileri yaşamımızın önemli bir bölümünde yer alan internetin ne olduğunu araştırır, dijital ayak izi kavramını sorgular. Dijital ayak izinin küresel iklim değişikliğine etkilerini tartışır. Öğrencilerin işbirliği içinde araştırma ve çalışma yapmasına fırsat verir. Bilinçli internet kullanımı ve dijital ortam becerilerini geliştirir.Farklı ülkelerden öğrencilerle çalışarak kültürel gelişimine katkı sağlar. Proje 2020-2021 eğitim öğretim yılında da sürdürülmektedir.

 • Light Me the Way (Bana Yolu Aydınlat)

Bu proje ile proje öğrencileri  madde döngülerinin ve ışığın yaşam için önemini sorgular, küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır, sera etkisini ve ışığın fotosentez üzerindeki etkisini açıklar. Proje öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmeyi,  ışığın alternatif enerji gücü hakkında farkındalık kazandırmayı, enerjiyi korumayı ve tasarrufunu günlük yaşamda geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje 2020-2021 eğitim öğretim yılında da sürdürülmektedir.

HER BÖLÜMÜN PLANLADIĞI BİLİMSEL SOSYAL, SPORTİF VE KÜLTÜREL PROJELER BİR ÜRÜNE DÖNÜŞÜYOR.

 • Ubuntu Çocuk Zirvesi
 • Şehirde Matematik
 • Karbonun Ayak İzinde Yolculuk
 • GOP’ta Münazara
 • Zaman Makinasında Hukuk
 • 7×7 Dünya Kapsülünde Karbonun Ayak İzi Sempozyumu

 

 • ​​​​​Ubuntu Çocuk Zirvesi

Bu proje ile “Akran Zorbalığı” adıyla bilinen iletişim sorununa,“Akran Arabuluculuğu” ile sorunu yaşayanlar tarafından çözüm bulunmasına odaklanma fırsatı sunulmaktadır. Bu bağlamda; yaşanılan bir durumu anlatan öyküden, algoritmasına, kodlamadan ve bilgisayar oyununa giden yolculuğun, zirvede paylaşım ortamı bulması, yaygınlaşması ve 21. Yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi beklenilmektedir. Zirve; geçtiğimiz yıl 20.05.2019’da Gaziosmanpaşa ilçe ortaokullarının 100 öğrenci katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu proje ile Akran zorbalığı denilen akran iletişim sorunlarının akran arabuluculuğu ile çözüm arayışının, sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma, farkındalık, birlikte üretme, sorumluluk gibi değerlerinin vicdan bağlamında güçlü yapılanması ve okulda sürdürülebilir barış ortamı sağlanması amaçlanmıştır.

 • Şehirde Matematik

Bu proje ile yaşadığımız şehirde farklı bir yerleşim alanı elde etmek için Matematik uygulamalarının gücünü fark etmek ve Matematik ile yaşadığımız çevrede neleri değiştirebileceğimiz konusunda ilgi alanları oluşturmak amaçlanmıştır. Özel AY Koleji Matematik Bölümü liderliğinde ve GOPAŞ işbirliği ile yürütülen «ŞEHİRDE MATEMATİK FİKİR PROJESİNDE”; Sarıgöl Kentsel Dönüşüm Bölgesinin Analitik Raporu veri olarak ele alınmıştır. Matematik uygulamaları ile fikir projesi yapılandırılmıştır. Özel AY Ortaokulu öğrencilerinden oluşan proje ekibi tarafından yürütülmüştür. Her sınıf düzeyinde bir fikir projesi oluşturulmuştur. «GOPAŞ Karayolları Kentsel Dönüşüm Bürosu» yönetiminin mimari desteği ile animasyonlar hazırlanmıştır. Fikir projeleri AY Kolejinin Matematik atölyesinde maket olarak esere dönüşmüştür. 27 Mayıs 2019 da GOP Kentsel Dönüşüm Bürosunda; «Proje Ekibi Öğrenciler» tarafından sunum, animasyon ve maket açılış töreninde paylaşılmıştır.

 • Karbonun Ayak İzinde Yolculuk

Bu proje ile “Küresel Isınma”, “İklim Değişikliği” ve “Sürdürülebilir Çevre” farkındalığını oluşturarak bu felsefenin temsilcisi olmak hedeflenmiştir. Okulumuzda ve evlerimizde karbon ayak izini azaltmak için; Elektrik-elektronik ürünler, fosil yakıtlar ve organik olmayan atıkların doğaya saldığı karbonu farkında olup, evde ve okulda karbonun ayak izini azaltmaya duyarlı olma tutum ve davranışını geliştirmek amaçlanmıştır.

 • GOP’ta Münazara

Bu proje ile öğrencilerin; kendine güven ve sorumluluk duygularını geliştirmek, toplum içinde kendini ifade edebilme, savunma, fikir üretme ve çözüm bulma yeteneklerinin gelişmesine destek vermek, herhangi bir konuda farklı görüşleri, mantık yürütme, tezler, istatistikî bilgilerle savunmasını sağlamak ve antitezler üretme yeteneğini geliştirerek; okullarda şiddetin önlenmesi ve güvenli okul çalışmaları kapsamında zamanlarını etkili kullanabilmelerini sağlamak, enerjilerini olumlu alanlara yönlendirerek güvenli ortamlar oluşturmak amaçlanmıştır.

 • Zaman Makinasında Hukuk

Bu proje ile öğrencilerde toplumsal yaşam içerisinde hukuk kurallarına uymanın önemini kavraması amaçlanmıştır. AY Ortaokulu öğrencileri proje kapsamında, geçmişten günümüze hukuk kuralları hakkında farkındalık oluşturarak gelecekteki hukuk kuralları hakkında öngörüde bulunurlar.

 • 7×7 Dünya Kapsülünde Karbonun Ayak İzi Sempozyumu

Bu proje ile dünyamızın sosyo- ekonomik, demografik ve kültürel değerlerinin farkında olunması yanı sıra dünyamızın kaynaklarının karbon salınımını önleyici nitelikte kullanımı için öngörüde bulunulması amaçlanmıştır. 7 kıtada 7 ülkenin kimlik kartının ve karbonun ayak izinin bildiri olarak sunulması ve sempozyum bildirgesinde öngörünün yayınlanması hedeflenmiştir.