Kütüphane ve Okuma Kültürü

AY Eğitim Kurumları Kütüphanesi kullanıcılarına; kitapları sevdirme, kütüphane kültürü oluşturma, araştırma becerilerini geliştirme, okumayı entelektüel gelişimin ihtiyaçlarından biri olarak yaşamın parçası haline getirme, zamanı hem verimli hem de eğlenceli kullanma amaçlarına yönelik olması için çalışmalar yapılıyor.

Kütüphane Uzmanı öğretmenimiz ile öğrencilerinin bilgi ihtiyacını fark etme, bilgiyi araştırma, analiz etme ve kullanma, eleştirel okuma gibi süreçlerinde yanında olmayı; onların meraklı, araştıran-sorgulayan, yeni gelişmelerle ve konularla ilgili, telif haklarına saygılı,  bilgi okuryazarı çağdaş bireyler olarak yetiştirilmesine destek oluyor.

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği Madde 8 ve Madde 9’a göre kütüphaneci, modern kütüphanecilik ilkelerine göre okul kütüphanesini düzenleniyor ve yönetiliyor.

Her türlü basılı ve teknolojik kaynaklardan yararlanma konusunda kullanıcılarını bilgilendirme, öğrenme ve öğretme çalışmalarına yardımcı olunuyor, halk, araştırma, üniversite kütüphanelerine tanıtım gezileri düzenleniyor.

Kitap tanıtma ve tartışma etkinliklerinin düzenleniyor. Sınıf ve duvar gazeteleri ile okul gazete ve dergilerinde yeni yayın ve kitapların tanıtımlarına yer veriliyor. Öğrencilerin her ay en az bir kitap okumaları için özendiriliyor.

Sınıf ve okullar arası yarışmalar düzenleniyor. Dereceye girenlerin kitapla ödüllendirilmesini sağlanıyor. Programlarda belirlenen yazar ve şairlerin eserlerinin okutulmasını sağlanıyor.

Okul ve sınıf kitaplıklarının zenginleştirme çalışmalarının yapılmasına rehberlik ediliyor.

Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmış, bilimsel düşünebilen bireyler olarak yetiştirilebilmeleri için gerekli etkinliklerin yapılması sağlanıyor.

Yazar ve şairlerle interaktif söyleşiler planlanıyor.

Özel AY Eğitim Kurumlarında kitap okuma ve yorumlayarak paylaşma çalışmalarına önem veriliyor.

Sınıf ve kütüphane öğretmeni, haftada en az bir saat verdikleri kütüphane derslerinde, öğrencilerimizin meraklı, yeni gelişmelerle ve konularla ilgili, telif haklarına saygılı, bilgi okuryazarı çağdaş bireyler olarak yetiştirilmesini destekler. Öğretmenlerimiz, kütüphanede verilen bu derslerle, öğrencilerimizin bilgi ihtiyacını fark etme, bilgiyi araştırma, analiz etme ve kullanma, eleştirel okuma gibi süreçlerinde öğrencilerimize rehberlik eder.

Kütüphanemiz “Yaşayan bir kütüphane” felsefesiyle, yılın belirli dönemlerinde yazar söyleşilerinin ve etkinliklerin gerçekleştiği ferah ve renkli bir yerdir.