Eğitim Politikası ve Ölçme Değerlendirme Süreci

AKADEMİK BAŞARI YÖNELİM PROJESİ (LGS ÇALIŞMALARI)

Özel AY Ortaokulu öğrencileri 5. Sınıftan itibaren Türkiye Geneli Sınavlara katılır. Bu sınavlarda amaç öğrencilerin Türkiye Genelindeki yaşıtları arasında bulunduğu yeri tespit etmek ve geliştirmektedir. Öğrencinin bulunduğu yerden ileriye gitmesi, kendini geliştirmesi hedeflenir. Ölçme ve Değerlendirme Bölümü her öğrencinin bireysel gelişimini takip eder, raporlar ve gelişimi hakkında paydaşları bilgilendirir. Akademik Başarı Yönelim projesi Ortaokul 5. Sınıftan başlayarak öğrencinin Liselere Geçiş Sınavına en iyi şekilde hazırlanmasını sağlayan çalışmaların bütünüdür.

Özel AY Ortaokulunda başarı; her öğrencinin kendini sürekli şekilde geliştirmesi, bulunduğu yerden ileri gitmesi, kendi öğrenmesine sahip çıkması ve yaşam boyu öğrenme içgüdüsünün oluşmasının sağlanmasıdır.

Akademik Başarı Yönelim Projesi Yol Haritası:

 1. Sınıf ile Değerlendirme Toplantısı
 2. Veli Bilgilendirme Süreci
 3. Online – Yüz yüze iyileştirme Çalışmaları
 4. İstasyon iyileştirme Çalışmaları
 5. Geri Besleme Sınavı
 6. Rehberlik – Yönetim Verimlilik Görüşmesi

Öğrencinin öğrenmesini ölçmek için kullanılan ölçme ve değerlendirme araçları ve yöntemleri, öğretmenlerin öğrenciler hakkında daha çok bilgi sahibi olmaları için sınıf içi gözlemlerini tamamlamaya dönük olarak kullanılır. Süreç ve Sonuç Değerlendirme teknikleri eğitim sürecindeki gelişmeleri izleme ve ilgili kararlar vermede daha sistematik ve tarafsız kanıtlar sunmaktadır. Bu kararlar için aşağıdaki örnekler verilebilir: 

 • Yapılan öğretim programı sınıftaki öğrenciler için ne kadar geçerli ve uygundur?
 • Bir sonraki konuya geçmek için öğrenciler ne kadar yeterli ve hazırdır?
 • Öğrenciler dersin öğrenme hedeflerinin ne kadarını gerçekleştirebiliyorlar?
 • Öğrenciler dönem içerisinde nasıl ve ne kadar ilerleme kaydediyorlar?
 • Ne zaman yapılacak bir genel tekrar daha yararlıdır?
 • Öğrenciler nasıl bir öğrenme güçlüğü çekmektedir?
 • Hangi öğrenci ya da öğrencilerin rehberlik servisini ziyareti istenmelidir?
 • Hangi öğrenciye hangi geri bildirim verilmelidir?
 • Çocuklarının gelişimi hakkında ebeveynlere hangi geri dönüt iletilmelidir? 
 • Öğretim genel olarak ne kadar verimlidir?
 • Merkezi sınavlar yardımıyla öğrencilerin bir başka öğretim kurumuna devam edebilmeleri konusunda hangi önlemler alınmalıdır?

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Özel AY Eğitim Kurumlarında öğrenme ve öğretme tekniklerinin en iyi şekilde uygulandığı Matematik derslerinde öğrencilerimizin matematiksel düşünce ve süreçleri derinlemesine anlamaları sağlanıyor ve gerçek yaşam problemlerinin çözülmesinde kullanılıyor.

Bilimsel gezilerle öğrenciler, matematiği hayatlarına alıyor. Bir üst eğitim kurumunun sınavına hazırlık çalışmalarında; test çözme teknikleri veriliyor, pekiştirme çalışmaları yapılıyor ve istatistiklerle değerlendiriliyor. Deneme sınavları sonrasında istasyon çalışmaları ile başarı artırılıyor. Kamplar ile başarı güçlendiriliyor.

Matematik Bölümünun yenilikçi, çağdaş ve teknolojik gelişmeleri takip eden matematik öğretmenleri, bilime ve matematiğe özel ilgi duyan öğrencileri ile analitik düşünme yetenekleri geliştiriliyor.

“Şehirde Matematik” projesi ile her sınıftan ilgi duyan öğrencilerden oluşan bir takım Gaziosmanpaşa Belediyesinin Kentsel Dönüşüm Bolümü ile işbirliği yaparak, kentsel dönüşüm yapılan bir bölgenin kentsel donusum planı ve analitik raporundaki veriler değerlendiriliyor.

Bu proje ile oran orantı, yüzde ve alan hesaplama gibi birçok matematik alanında çalışmalar yapılıyor.  Matematik hayata uygulaniyor. Fikir projeleri de bu projenin ürünleri oluyor. Matematik oyunlari ile zenginlesecek fikir projeleri ile takımın inovatif yaklaşımları yansıtılıyor.

FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Özel AY Eğitim Kurumlarının fen bilimleri, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarındaki eksiksiz donanımı derslerin tam uygulamalı olarak yapılmasını sağlıyor. Fen Bilimleri eğitimi ile bilime gereken önemi veren, kazanımlarıyla çevre problemlerinin çözümüne katkıda bulunan, bilgiyi günlük hayatta kullanan, üretken bireyler yetiştiriliyor.

Çalışmalarımız; yılsonunda coşkuyla gerçekleştirilen geleneksel bilim şenliğinde yaratıcı düşünce ile üretilmiş fen projelerinin en güzel örneklerinden oluşan gösteri deneyleri öğrenciler tarafından sergileniyor.

AY Eğitim Kurumları Fen Bölümü ve Bilişim Teknolojileri Bölümü Projesi: Yürüttüğü uluslararası çalışmalar ile E-TWINNING okulu olmuştur. Özel AY Koleji Lifelong Bioeconomy (Yaşam Boyu Biyoekonomi), Let's Measure Our Water Footprint (Su Ayak İzimizi Ölçelim) Projeleri ile Avrupa Kalite Etiketi alırken, Çevremdeki Bilim İnsanlarını Tanıyorum -2 projesi ile Ulusal Kalite Etiketi almıştır. “Karbonun Ayak İzinde Yolculuk” projesi ile her sınıftan ilgi duyan öğrencilerden oluşan bir takım ile yapılan çalışmaların; çalıştay konferans ve poster sergisi olarak sunulması planlanıyor.

Okulda yenilenebilir enerji dönüşümlerinin sağlanması ile ilgili çalışmalarda; okulun aylık su ve elektrik fatura bilgilerinin toplanması, yıllık/aylık elektrik/su tüketim istatistiklerinin matematik zümresi ile iş birliği yapılarak grafikle gösterilmesi ve Karbonun Ayak İzinin Takibi Elektrik Tasarrufu, Su Tasarrufu ile yapılıyor.

MAKER Hareketiyle: yağmur suyu toplama sisteminin oluşturulması, solar lamba-öğrenci projesi yapılıyor ve okul bahçesinin lambalarını güneş enerjisi kullanan solar lambaya dönüştürülüyor.

Geri Dönüşüm Çabaları: proje öğrencilerinin yılı boyunca faaliyetleri ile devam ediyor. Bu çalışmalar şöyle sıralanabiliyor:

Atık Yağ Geri Dönüşümü:  kullanılmış yağların toplanması ve Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne teslim edilmesi gerçekleştiriliyor.

Pillerin Geri Dönüşümü: atık pillerin doğaya zararları hakkında sunum yapılması, öğrencilerin bilgilendirilmesi, taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği ile iş birliği yapılması,

Kağıt Atıkların Geri Dönüşümü:  kağıt atıkların biriktirilmesi ve Darülaceze’ye teslim edilmesi plastik, cam ve metal atıkların ayrılması geri dönüşüm objeleri tasarlanması ve kermeste (19 Mayıs 2019 haftası bilim panayırı) satılarak fidanlık bütçesine dahil edilmesi planlanıyor.

Mavi Kapak Toplama Kampanyasına katılıp Türkiye omurilik Felçlileri Derneği’ne destek olunuyor.

Bu alt proje çalışmaları ile eko okul programına dâhil olunuyor.

TÜRKÇE BÖLÜMÜ

Özel AY Eğitim Kurumları Türkçe derslerinde öğrencilerini, Türk dilini doğru kullanabilen, estetik bakış açısı gelişmiş, başkalarıyla iyi ilişki kurabilen, kendini başkalarına ifade edebilen, özgüvenli bireyler olarak yetiştiriyor.

Türkçe derslerinde öğrencilerin aktif katılımıyla öğrenilen bilgiler dramatizasyonlardan şiir dinletilerine, bilgi yarışmalarından münazaralara, öykü ve şiir yarışmalarında bir ürüne dönüşerek başarıyla sergileniyor. Ayrıca dersler LGS tabanlı çalışmalar ve testlerle desteklenerek öğrenciler bir ust kuruma hazırlanıyor. Bir üst eğitim kurumunun sınavına hazırlık çalışmalarında; test çözme teknikleri veriliyor, pekiştirme çalışmaları yapılıyor ve istatistiklerle değerlendiriliyor. Deneme sınavları sonrasında istasyon çalışmaları ile başarı artırılıyor. Kamplar ile başarı güçlendiriliyor.

Okulda yapılan tüm etkinlikleri okulun web sayfasında fotoğrafları ile yayınlanması sağlanıyor.

Türkçe bölümümünüz her sınıftan ilgi duyan öğrencilerden oluşan bir takım ile “Gaziosmanpaşa’da Münazara” “GOP’ta Münazara”  Projesi ile Gaziosmanpaşa’da bulunan 43 ortaokul arasında münazara düzenlenmesini bir proje olarak yapılandırıyor. Her ortaokulun müdürü tarafından belirlenen Türkçe öğretmeninin katılımıyla; AY Eğitim Kurumlarında; yapılacak olan çalıştayda kura çekilerek münazarada karşılaşma yapacak iki okulu ve ev sahibi okulu belirleniyor. Aynı çalıştayda; şartname yapılandırıliyor. Okullar arası beş tur 39 adet münazara yapılarak iki takımın finale kalması planlaniyor. Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayis haftasında yapılacak olan münazaranın final karşılaşmasının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başkanlığında gerçekleşmesi öngörülüyor.

YABANCI DİL BÖLÜMÜ

Özel AY Eğitim Kurumlarının Öğrencileri, yabancı dili aktif projelerle yaşayarak öğreniyor. 4. siniftan sonra İngilizce okuyup, dinlediklerini anlayabiliyor, konuşup yazabiliyor. Uluslararası platformlarda yer alarak evrensel düzeyde iletişim kurabiliyor

İkinci yabancı dil Fransızca ile de okuma-anlama, yazma, dinleme ve konuşma olarak dört alanda çalışmalar başarı ile yürütülüyor.

Yabancı Dil Bölümümüz; İngilizce ve Fransızca etkinliklerden oluşan bir program ile “Bahar Şenliği” haftasında “Spring Fest” diye adlandırdığı bir gösteri günü planlıyor.

Her yıl Cambridge Sınavlarında elde edilen uluslararası başarılara bu yılda yeni başarılar ekleyerek Okul Yabancı Dil Başarısını bir kez daha göstermeyi hedefliyor.

Her sınıftan ilgi duyan öğrencilerden oluşan bir takım ile “7 X 7 Dünya Kapsülünde Karbonun Ayak İzi Sempozyumu” (Carbon Steps on World Capsule) Proje olarak yapılandırıyor. 7 kıtada 7 ülkenin kimlik kartının ve karbonun ayak izinin bildiri olarak sunulması ve bilgi şöleni bildirgesi yayınlanması ve  “Bahar Şenliği” programı kapsamında proje ürünlerinin yer alması amaçlanıyor.

SOSYAL BİLİMLER, TARİH ve COĞRAFYA BÖLÜMÜ

Özel AY Eğitim Kurumlarının Öğrencilerinin, Atatürk gibi düşüne bireyler olmalarına önem veriliyor. Atatürk İlke ve İnkılâplarını bilen, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen ve koruyup geliştiren, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olarak yetiştiriliyor.

Yaşadığı çevreyi, ülkesini ve tüm dünyayı tanıyarak coğrafi bir bilinç kazanmaları sağlanıyor. Öğrencilerin bilgi teknolojilerini kullanma, yaratıcı düşünme, problem çözme, harita kullanma, gözlem, arazi çalışması, coğrafî sorgulama, tablo, grafik ve yorumlama, zamanı algılama, değişim ve sürekliliği algılama becerileri kazandırılıyor.

Özel AY Eğitim Kurumlarının Sosyal Bilimler Bölümü; “Zaman Makinasında Hukuk” Projesinin ürünü olarak bir panel yapılmasını; ortaokul ve liseden her sınıftan ilgi duyan öğrencilerden oluşan bir takım ile planlıyor. Babil Devleti, Sümerler, Osmanlı, Günümüz Hukuk kurallarını her sinif düzeyinde olusan alt gruplar ile bilimsel bir çalışma olarak hukuku inceliyor. “Gelecekte hukuk nasıl olmalı?” öngörüsünü, geçmişten günümüze hukuk inceleme çalışmaları ile birleştirerek bir panel olarak sunulmasını planlanıyor.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ, ROBOT VE KODLAMA BÖLÜMÜ

Derslerde verilen kazanımların her biri, Microsoft Office programlarından “Word, Excel, PowerPoint ve Publisher” ile tüm derslerde kullanılabiliyor.

Algoritma ile düşünme eğitimi ve kodlama eğitimi ile yazılım çalışmaları yapılıyor. Kodlama eğitimi ürünleri ile öğrencilerimiz kendilerini keşfediyor. Kodlama eğitimi kulüp çalışmaları ile destekleniyor.

Problem çözme teknikleri ile ilgili eğitim, derslerde, MindLab Akıl Oyunları programının sunduğu oyunlarla veriliyor ve uygulamalarla pekiştiriliyor.

Robot ve FLL çalışmaları kurs çalışması olarak ileri düzeyde de yürütülüyor. BT bölümümüz zümrelerimizle işbirliği yapıp projelerde etkin çalışmaların yapılanmasına katkı sağlıyor.

KÜTÜPHANE BÖLÜMÜ

AY Eğitim Kurumları Kütüphanesi kullanıcılarına; kitapları sevdirme, kütüphane kültürü oluşturma, araştırma becerilerini geliştirme, okumayı entelektüel gelişimin ihtiyaçlarından biri olarak yaşamın parçası haline getirme, zamanı hem verimli hem de eğlenceli kullanma amaçlarına yönelik olması için çalışmalar yapılıyor.

Kütüphane uzmanı, kullanıcılarının bilgi ihtiyacını fark etme, bilgiyi araştırma, analiz etme ve kullanma, eleştirel okuma gibi süreçlerinde yanında olmayı; onların meraklı, araştıran-sorgulayan, yeni gelişmelerle ve konularla ilgili, telif haklarına saygılı,  bilgi okuryazarı çağdaş bireyler olarak yetiştirilmesine destek oluyor.

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği Madde 8 ve Madde 9’a göre kütüphaneci, modern kütüphanecilik ilkelerine göre okul kütüphanesini düzenleniyor ve yönetiliyor.

Her türlü basılı ve teknolojik kaynaklardan yararlanma konusunda kullanıcılarını bilgilendirme, öğrenme ve öğretme çalışmalarına yardımcı olunuyor, halk, araştırma, üniversite kütüphanelerine tanıtım gezileri düzenleniyor.

Kitap tanıtma ve tartışma etkinliklerinin düzenleniyor. Sınıf ve duvar gazeteleri ile okul gazete ve dergilerinde yeni yayın ve kitapların tanıtımlarına yer veriliyor. Öğrencilerin her ay en az bir kitap okumaları için özendiriliyor.

Sınıf ve okullar arası yarışmaların düzenleniyor. Dereceye girenlerin kitapla ödüllendirilmesini sağlanıyor. Programlarda belirlenen yazar ve şairlerin eserlerinin okutulmasını sağlanıyor.

Okul ve sınıf kitaplıklarının zenginleştirme çalışmalarının yapılmasına rehberlik ediliyor.

Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmış, bilimsel düşünebilen bireyler olarak yetiştirilebilmeleri için gerekli etkinliklerin yapılması sağlanıyor.

Yazar ve şairlerle interaktif söyleşiler planlanıyor. İlkokulda bir ders okuma ve bir ders yazma çalışmaları kütüphane öğretmeninin de desteği ile aktif olarak yapılıyor.

Özel Ay Eğitim Kurumlarında kitap okuma ve yorumlayarak paylaşma çalışmalarına önem veriliyor.

MÜZİK BÖLÜMÜ

Müzik derslerinde müziğin hayatımızdaki yerini ve önemini bilen öğrencilerimizin kendilerini müzikle ifade etmelerini, estetik ruhlarını geliştirmeyi ve en önemlisi yaratıcılıklarını sergilemeleri hedefleniyor.

Her öğrencinin yeteneğini keşfedip bir enstrüman çalması sağlanıyor. Gösterilerde, öğrencilerin birikim ve yetenekleri ile yeteneklerdeki gelişmeler sahneleniyor.

GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ

Görsel Sanatlar atölyesinde sanatın hayatımızdaki yerini ve önemini bilen öğrencilerimizin kendilerini görsel sanatlar ile ifade etmelerini, estetik ruhlarını geliştirmeyi ve en önemlisi yaratıcılıklarını sergilemeleri hedefleniyor.

Her öğrencinin yeteneğini keşfedip bir görsel sanatlar alanda fark yaratması sağlanıyor. Sergi çalışmaları ile sanatın izi okulun her köşesinde fark ediliyor.

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimizin sportif becerilerini geliştirmenin yanında onlara sosyal, duygusal tavır ve alışkanlıklar kazandırılması hedefleniyor.

Öğrencilerimiz yüzme, basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, gibi sporların kurallarını öğreniyor ve uyguluyor, yarışmalarda okulumuzu başarı ile temsil ediyor olmaları hedefleniyor.

Öğrenciler, sınıflar arası ve okullar arası sportif turnuvalarla sportif organizasyonlara katılma, mücadele duygusunu yaşama, spor karşılaşmalarını centilmenlik sınırları içerisinde seyretmeyi de öğreniyor.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ

Öğrencilere mesleki, bireysel ve eğitsel rehberlik çalışmaları yapılıyor. Akademik gelişim düzeyleri ayda bir yapılan deneme sınavlarının sonuçları ile takip ediliyor ve hedef belirleme çalışmaları yapılıyor.

Kariyer planlama kapsamında okul tanıtımları ve okul gezileri düzenleniyor. “Gölge Adam Projesi” ile öğrencilerimizin hedeflediği mesleğin erbabıyla zaman geçirmesi ve hedefine odaklanması sağlanıyor.

Rehberlik Servisi, Kütüphane Birimi ve Bilişim Teknolojileri Bölümü ile birlikte “UBUNTU ÇOCUK ZİRVESİ” projesini yürütüyor.  UBUNTU ÇOCUK ZİRVESİ ile vicdan çatısında; sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma, farkındalık, işbirliği, sorumluluk değerlerinin yapılandığı bir okul ortamı oluşturulması amaçlanmaktadır.Bu amaçla;

KİM: “Okul Öğrenci Meclisi” Liderliğinde, KİM: Sınıf temsilcilerinin katılımıyla,

NASIL? Okulda yapılacak çalıştaylarda,

ANKET ÇALIŞTAYI: En sık rastlanan akran zorbalığı sorununun anket ile tanımlanması,

ÖYKÜ ÇALIŞTAYI: Bu soruna değerler ve akran arabuluculuğu kullanılarak çözüm getirilen bir öykü yazılması,

KODLAMA VE BİLGİSAYAR OYUNU ÇALIŞTAYI: Bu öykünün kodlama ile bilgisayar oyununa dönüştürülmesi,

BİLDİRGE: Ana fikrin bildirge cümlesi olarak paylaşılması ortamını sağlanması,

ZİRVE: “UBUNTU ÇOCUK ZİRVESİ” projesi İstanbul, Ulusal ve Uluslararası olarak yapılandırılması hedefleniyor.