Okul Aile Birliği

OKUL AİLE BİRLİĞİ

 • Okul Aile Birliği üyeliği, gönüllülük esasına dayalıdır. Amacı, okula ve öğrenciye hizmettir.
 • Okul Aile Birliği, şikâyet ve önerileri yazılı olarak kabul eder; OAB Başkanı aracılığı ile okul yönetimine sunar.
 • Okul Aile Birliği, belirlenmiş sosyal sorumluluk projelerinde okul adına aktif görev alır.
 • Toplantılarda alınan kararlar, çoğunluğun katılımı ile imza altına alınır. Okul Aile Birliği, aldığı kararları ancak okul yönetiminin onayının ardından uygulamaya koyabilir.
 • Okul Aile Birliği üyesi olmak, kişiye okul içinde serbestlik sağlamaz. Okul Aile Birliği ancak kantin, yemekhane, tuvalet denetimi veya okul yönetimince belirlenmiş başka görevler için okulun fiziki alanlarında bulunabilir.
 • Okul Aile Birliği, öğretmen görüşmelerinde diğer veliler gibi öğretmen görüşme odalarını kullanır.
 • Okul Aile Birliği bizzat sorun çözemez, diğer velilere sorunun çözüm kaynağı olarak okul yönetimini adres gösterir.
 • Okul Aile Birliğinin amacı, okul ve öğrenci yararına çalışmaktır. Bir sorun fark ettiğinde okul idaresi ile OAB başkanı aracılığı ile yazılı olarak paylaşır.
 • Okul Aile Birliği üyesi, toplantıda konuşulan konuları ve açıklamaları deklare etme yetkisine sahip değildir.
 • Okul Aile Birliği üyesine sözel ifade ile herhangi bir durum aksettirilmişse veliyi ilgili öğretmen, rehberlik birimi veya yöneticiye yönlendirir. Herhangi bir kişisel yorumda bulunamaz.
 • Okul Aile Birliği üyeleri, sosyal sorumluluk projelerinde okul tarafından görevlendirilecek yöneticiye gerekli desteği verirler. Resmî tören ve etkinliklere aktif olarak katılırlar.

YÖNETİM KURULU

ASİL ÜYELER

1.Fikriye AYDEMİR

2.Seyit AKBAL

3.Özlem KARATAŞ

4.Gülten AYDOĞDU

YEDEK ÜYELER

1.Esme Şeker SARIDAŞ

2.Ayfer ADAŞ

3.Aslı SARİBAL

4.Gülhanım BOLAT

DENETLEME KURULU

ASİL ÜYELER

1.Betül AKDEMİR

2.Dilek YALÇINKAYA

YEDEK ÜYELER

1.Arzu NAVRUZ

2.Evrim Türk YILDIZ