Ay Makale

UZAKTAN EĞİTİM İLE ZAMANDA YOLCULUĞU NASIL SÜRDÜRELİM?

UZAKTAN EĞİTİMDE DERSE KATILIM YOLCULUĞUNU NASIL SAĞLAYALIM? – 2.BÖLÜM

ÖĞRENCİLERDE DERSE KATILIM ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILMALIDIR…

 1. Derse katılma alışkanlığı kazandırmak için ders başlama saatleri akılda kalıcı olmalı. Örneğin saat başlarında 09.00 da, 10.00 da, 11.00de bir dersin başlaması hem öğrenci hem de veli için akılda kalır, bu şekilde zamanlamalar kolay hatırlanır.
 2. Dersin konusuyla ilgili bir hikâye, vaka, fıkra gibi türler, bilim insanlarından bir öykü, kısa bir video ile derse başlamak derse özlem yaratır.
 3. Derse katılmayan öğrenciler, ders esnasında fark edilip merak edilmeli, bazen o anda öğrenci ya da velisi aranabilir, özlemle bekledikleri belirtilir.
 4. Dersin planının açıklanması ile başlanıp kazanım ölçümü ile sonlandırılması tüm derslerde uygulanılarak planlı olma ve hedefe ulaşma tutumu kazandırılabilir.
 5. Öğrencilere kolayca yapabilecekleri ve eğlendirici derse hazırlık ödevleri ve bireysel kısa süreli sunum ortamı ile isteklendirme (motivasyon) sağlanabilir.
 6. Derste verilen ödevle ilgili öğrencilerin deneyimlerini paylaşmasına izin verilebilir.
 7. Dersin akışında ve ders sonunda özet yaparken, dersin kazanımını ölçerken öğrenciyi aktif edecek metotlar seçilmelidir.

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE VELİLERİMİZ İÇİN 5 ÖNEMLİ TAVSİYE NE OLABİLİR?

 1. Öğrencilerin derse isteklerini canlı tutmalısınız. Uzaktan eğitimin yüz yüze kadar etkili olmadığını konuşmak yerine uzaktan eğitimin öğrenmede yeni bir pencere açtığını, internet yoluyla öğrenme için farklı kaynaklardan yararlanması, 21.yüzyılda bu teknolojilerin çok gerekli olacağı konuları hakkında konuşarak motivasyonlarına destek olmalısınız.
 2. İyi bir kahvaltı ve kahvaltıda bilim sohbeti derse en yararlı hazırlık olacaktır.
 3. Uzaktan eğitim için gerekli alet ve cihazların hazırlığını, sarj ya da diğer hususları kontrolünü öğrenciye bırakmalı ama siz de gözetmelisiniz.
 4. Uzaktan eğitim sürecinde öğrenciye ödev yapma sorumluluğunu kazandırılması daha çok ailelere düşmektedir. Ödev kontrollerini fiziki olarak değil eğitim sohbeti ortamı oluşturarak yapmalısınız. Çocuğunuzla dersi, konudan ne anladığını, nerelerde zorluk yaşadığını anlayacak, öğrenme sitilini keşfedecek türde bir sohbet ederek ödevleri konusunda eksik bıraktıklarını tamamlatmalısınız. Bu konuda ders öğretmeni ve okul yönetiminden destek alabilirsiniz.
 5. Mümkünse ders saatlerinde öğrenciyi evde yalnız bırakmayınız. Eğer yalnız ise alarm kurarak ders başlangıçlarını kaçırmamasını düzenleyebilir, telefon ile iletişim kurarak derse katılıp katılmadığını denetleyebilirsiniz.

Harun KARATOSUN

Özel AY Ortaokul Müdürü ve Özel AY Anadolu Lisesi Müdürü

Özel AY Koleji Ölçme ve Değerlendirme Direktörü

UZAKTAN EĞİTİM İLE ZAMANDA YOLCULUĞU NASIL SÜRDÜRELİM?

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ – 1.BÖLÜM

Uzaktan Eğitimin tarihsel gelişimini incelediğimizde durum ve zamanın ihtiyaçlarından ortaya çıkmış olduğuna tanık oluruz:

Birinci Evre: Posta İle Eğitim

1728 İlk Uzaktan eğitim çalışması Boston gazetesinde “Steno Dersleri” ile başlamıştır.

1833 İsveç Üniversitesinde hanımlara “Mektupla Kompozisyon Dersleri” verilmiştir.

İkinci Evre: Çoklu Ortam Modeli

1919 ABD’de ilk eğitim ile ilgili radyo istasyonu kurulmuştur.

1932- 1937 ABD’de eğitim televizyonu yayınları IOWA Üniversitesinde başlamıştır. Daha sonra 242 kanal daha eğitim yayınına katılmıştır.

Üçüncü Evre: Tele Öğrenme Modeli

Canlı Televizyon ve radyo yayınlarıdır. Bu yayınlara öğrenciler bilgisayar ve mail aracılığıyla veya telefon ya da faksla katılarak sorularını canlı yayın esnasında programı sunan öğretmenlere iletebilmektedirler.

Dördüncü Evre: Esnek Öğrenme Modeli

Etkileşimli çoklu ortamlar, internet vasıtasıyla web tabanlı kaynaklara ulaşım, kullanıcıya otomatik cevap veren sistemleri kullanmak, sanal kampüs ortamları oluşturmak.

DERSİN İŞLENİŞİNDE PLATFORMLAR ARASINDA GİDİŞ GELİŞ YARAR SAĞLAR MI?

Uzaktan eğitimde çok farklı uygulamalar, platformlar vb. mevcuttur.

 1. Her öğrendiğimiz yeni bir uygulamayı derse taşımak, sık sık farklı platformlar arasında geçiş yapmak yarardan çok öğrencide bıkkınlık oluşturabilir.
 2. Kullanacağımız platformlar, uygulamalar vb. öğrencinin sınıfına, ustalaşmasına, motivasyon durumuna bağlı olarak azar azar arttırılmalıdır.
 3. “Kahoot! A game-based classroom response system, where teachers can create quizzes using internet content” ve “Socrative Exercises and games” gibi uygulamalar dersi etkin kılabilir.

Kaynakça:

Caple, C. (1996). “Etkileri Aralıklı Uygulama ve Aralıklı Gözden geçirme ve Hatırlama Tutma Kullanılarak Bilgisayar Destekli Öğretim”. Tez için lisans, Doktora Eğitimi, North Carolina State Üniversitesi

Dempster, F. N. (1988). “Boşluk Etkisi: Bir örnek olay Başarısızlık için Geçerli Sonuçların Psikolojik Araştırma”. Amerikalı Psikolog, 43(8), 627-634.

Harun KARATOSUN

Özel AY Ortaokul Müdürü ve Özel AY Anadolu Lisesi Müdürü

Özel AY Koleji Ölçme ve Değerlendirme Direktörü