Rehberlik Servisi

Ay Koleji ilkokulu rehberlik hizmetleri öğrencilerimizin zihinsel/bilişsel, bedensel, sosyal, psikolojik ve akademik gelişimini desteklemeyi hedefler. Gelişim bir süreç olarak değerlendirilir; bireyi merkeze alır ve bilimsellik ilkesine dayanır, okul aile işbirliğinden beslenir.

Bu hedefler doğrultusunda;

  • Her öğrenciyi okula adım attığı andan itibaren sosyal, duygusal ve bilişsel anlamda tanıma çalışmaları,
  • Uyum becerilerini geliştirecek oryantasyon çalışmaları,
  • İhtiyaçları doğrultusunda bireysel hedefler belirleyerek, kendi gelişim süreçlerine uygun şekilde destekleyici çalışmalar,
  • Öğrenme süreçlerini izleyerek, kendi potansiyellerinin farkına varmalarını sağlayacak çalışmalar,
  • Öz güven ve olumlu benlik algısı geliştirmeleri,
  • Öğrencilerimizin bir üst öğretim basamağında sosyal ve akademik başarılarını sürdürmelerine yardımcı olacak sınıf içi çalışmalar yürütür.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık süreci içinde öğrencilerimiz gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinlenilir. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.