Öğrenci Meclisi

ÖĞRENCİ MECLİSİ ve MECLİS BAŞKANININ SORUMLULUKLARI


Öğrenci Meclisi’nin Amaçları:

 • Öğrencilerin okulun genel düzenine uymalarını sağlamak, bu düzene uyulmasında katkıda bulunmak.
 • Öğrencilerde sorumluluk duygusunun gelişmesini sağlamak, kendi kendilerini eleştirme ve kontrol edebilme yetilerini geliştirmek öğrencilere okulu sevdirmek, benimsetmek sıcak bir atmosfer içinde çalışma ve kişisel atılımlar yapabilme alışkanlığı kazandırmak.
 • Öğrencilere çevre problemlerine eğilebilme ve onları çözme yeteneğini kazandırmak.
 • Okulda öğrenciler arasında karşılıklı saygılı ve ölçülü olabilme, anlayışla hareket edebilme alışkanlıklarını vermede çaba sarf etmek.
 • Gerek kendi üyelerinin, gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer vermek.
 • Tören ve bayramlarda yapılacak aktivitelerde görev almak.

 

Öğrenci Meclisi Başkanı’nın Görev, Yetki Ve Sorumlulukları :

 • Öğrencilerin okul ve bölgeye uyumlarını sağlayacak önlemlerin alınmasına, etkili bir eğitim ortamının oluşturulmasına, eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılmasına, öğrenci sorunları ve bu sorunların çözümüne, okuldaki eğitici kol faaliyetlerinin başkanları ile işbirliği yaparak okul ve eğitim bölgesinde yapılacak spor ve kültürel yarışmaların, yöresel ve milli günlerin kutlanmasına vb. sosyal etkinliklerin yapılmasına katkıda bulunmak.
 • Öğrenci – öğretmen – idare iletişiminde etkin rol almak.
 • Tören, bayram ve diğer organizasyonlarda görev almak.
 • Gerektiğinde okulu dışarıda temsil etmek.
 • Diğer okulların öğrenci kurullarıyla iletişime geçerek, okulumuzun diğer okullarla iletişimini arttırmak.
 • Okulun iyileştirilmesine yönelik eğitim ve seminer çalışmalarına katılmak ve görev almak.
 • Yıllık sınavların ve etkinliklerin planlanmasına katılmak.
 • Bir sonraki yılın öğrenci kurulu seçim çalışmalarını yürütmek.
 • Yeni seçilen öğrenci kurulu üyelerini kurul çalışmaları konusunda hazırlamak.
 • Okul yıllık çalışmalarına etkin olarak katılmak.
 • Sene sonu mezuniyet törenini organize etmek, bayrak, flama devir teslimini yapmak.
 • Okul yemek mönülerinin belirlediği kurula yetkili seçmek, gibi temel konularda okul yönetimine ve ilgili kurullara görüş ve önerilerde bulunmak.

Başkan bu amaçlara uygun olarak hazırladığı  öğrenci kurulu yıllık çalışma programını  okul yönetiminin onayından sonra uygular.