Kütüphane ve Okuma Kültürü

Kütüphanemiz, kütüphane ortamını okuma, öğrenme ve araştırma alışkanlıklarımızın geliştirildiği yer olarak kabul eder. Bu amaç doğrultusunda tüm öğrenci, veli, öğretmen ve çalışanların bilgi ihtiyacını karşılamayı hedefler.

Okulumuzda okuduğunu anlama becerisi akademik başarının temeli olarak kabul edilir. Bu nedenle her sınıf düzeyinde haftada 2 ders saati öğrencilerimizin okuma-yorumlama ve analiz becerilerini geliştirmeye yönelik “Kitap Atölyesi” çalışmalarını planlanır ve sürdürülür.

Kütüphane ve Bilgi Merkezi
Kütüphanemiz, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve personelimize; kitapları sevdirmeyi, kütüphane kültürü oluşturmayı, araştırma becerilerini geliştirmeyi, okumayı entelektüel gelişimin ihtiyaçlarından biri olarak yaşamın parçası haline getirmeyi, zamanı hem verimli hem de eğlenceli kullanmayı hedefler.

Bilgi Okuryazarlığı, Araştırma ve 21. Yüzyıl Becerileri
Sınıf ve kütüphane öğretmeni kütüphane derslerinde, öğrencilerimizin meraklı, yeni gelişmeler ve konularla ilgili, telif haklarına saygılı, bilgi okuryazarı çağdaş bireyler olarak yetiştirilmesini destekler. Öğretmenlerimiz, kütüphanede verilen bu derslerle, öğrencilerimizin bilgi ihtiyacını fark etme, bilgiyi araştırma, analiz etme ve kullanma, eleştirel okuma gibi süreçlerinde yanındadır.

Yazar Söyleşileri
Kütüphanemiz “Yaşayan bir kütüphane” felsefesiyle, yılın belirli dönemlerinde yazar söyleşilerinin ve etkinliklerin gerçekleştiği ferah ve renkli bir yerdir.