Eğitim Politikası ve Ölçme Değerlendirme

İlkokul Eğitim Politikamız;  

Ay Koleji ilkokul eğitim politikası temelinde öğrencilerimizin doğaya ve çevresine duyarlı, tüm kültürlere ve farklılıklara saygılı, birey haklarının bilincinde olan, bilgiye ulaşma yollarını bilen, kendine güvenen, Atatürk ilke ve İnkılaplarına bağlı, laik ve demokratik toplum düzenini benimseyen, barış dolu bir dünya için yaşam boyu öğrenmekten vazgeçmeyen bireyler olarak yetişmelerini hedefler.

Okulumuzda öğrencilerimizi öğrenme yolculuklarının sorumluluğunu üstlenmeye, olumlu tutum ve davranış geliştirmeye, doğayı korumaya ve topluma hizmet etmeye teşvik ederiz. Öğrencilerimizin bir üst kademeye akademik olarak hazırlarken akademik başarıya ek olarak sanatsal, kültürel, sportif aktivitelerle yetkinlik kazanması hedeflenir.

Ölçme ve Değerlendirme Süreci;

Okulumuzda ölçme değerlendirme süreci üzerinde önemle çalışılan profesyonel bir disiplindir. Okulumuz bünyesinde bulunan ölçme – değerlendirme ekibimiz başarısızlığı değil, başarılanı değerlendirmeye odaklıdır. Öğrencilerimiz birbirleriyle kıyaslanmaz. Başarı kriteri, her bir öğrenenin öğrenme sürecinde gösterdiği performanstaki ilerleme olarak tanımlanır ve her birinin gelişim süreci kendi içinde değerlendirilir.

Değerlendirme süreci yalnızca test sınavlarla sınırlı değildir. Ulusal ve uluslararası sınavlara ek olarak özellikle dil ve ifade becerilerinin önemsendiği anasınıfı, 1ve 2. sınıflarda Rubrik, Portfolyo, Gelişim karnesi gibi alternatif değerlendirme araçlarından yararlanılır.