Eğitim Temelleri

Özel Ay Kolejinde, ulusal değerlerine bağlı, çevresine karşı duyarlı, çok yönlü düşünebilen, sorgulayan, özgüvenli bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Özel Ay Koleji öğrencilerine yaşadığı toplumda seçkin olma, saygın olma yaşam kültürü ve entelektüel yaşam bilinci kazandırır. 

Öğrencilerimiz  ulusal sınavlara hazır olurken aynı zamanda uluslararasi programların sınavlarınada hazırlayarak dünya vatandaşı vizyonu kazandırır.

Öğrencilerimizin gelişimlerini Akademik, Psikolojik ve Fizyolojik olarak  3 ana temelde takip eder  geliştiririz.
Fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı bir birey akademik başarıya ulaşır.
Okulumuzda çok az okulda var olan "Ölçme ve Değerlendirme"  ekibimiz görev almaktadır.  Bu birim öğrencilerimizin bireysel  olarak her bir dersten gelişimlerini, ilerlemelerini bilimsel olarak  ölçer ve değerlendirerek geri bildirimlerini öğretmenlere , öğrencinin kendisine ve velilere sağlar. Geri bildirimler doğrultusunda takviye çalışmaları ile öğrencilerimizin derslerde başarılarını artırarak daha ileriye gitmesini sağlar. Ay kolejinde başarı tesadüflere bırakılamaz. Her  öğrenci başladığı noktadan daima ileriye gider. 

Öğrenmeyi etkileyen unsurlardan olan öğrencinin psikolojik ve fiziksel  durumu PDR( Rehberlik) birimimiz ve Sağlık birimimiz (Okul Doktorumuz ve Hemşiremiz) tarafından takip ederek desteklemekteyiz.

PDR birimimiz Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı PDR uzmanı Profesör M. Engin Deniz ve Dekan yardımcısı Emre Er liderliğinde çalışmalarını sürdüren uzman ekipten oluşmaktadir. 3 yaştan 18 yaşa kadar bireysel ruhsal takip ile öğrencilerimizin öğrenmelerini engelleyecek tüm engelleri ortadan kaldırıyoruz. 

Fiziksel açıdan takip ekibimizde çocuk doktoru ve  hemşiremiz bulunmaktadır. Okul doktorumuz öğrencilerimize bireysel olarak taramalar yapar. Öğrencimizin  sağlıklı bir birey olmasını sağlayacak tedavi ve çözüm önerilerinde bulunur. Tarama sonuçlarıni bireysel veli görüşmeleri ile velilerimize iletir.